Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2015-09-18
KAS – nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen

KAS – nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen
1. Wstęp

Dynamicznie rozwijające się rynki wymagają produktów, których wytworzenie może być zrealizowane w procesie szybkim, powtarzalnym oraz elastycznym. W nowoczesnych maszynach pakujących, drukarskich i przetwórczych wysoka wydajność jest głównym kryterium wyboru, przed jakim stoją potencjalni klienci. Firma Kollmorgen, jako światowy dostawca podzespołów automatyki przemysłowej, w odpowiedzi na współczesne wymagania branży budowy maszyn oferuje zintegrowany system automatyzacji Kollmorgen Automation Suite, w skrócie KAS. System ten, poprzez wydajne układy sterujące, komunikacją przemysłową czasu rzeczywistego oraz dynamiczne serwonapędy, zapewnia precyzyjną synchronizację ruchu. Zwiększając produktywność maszyn, jednocześnie ogranicza czas i koszty związane z ich opracowaniem. Narzędzie programowe KAS zapewnia intuicyjne, modułowe i graficzne odzwierciedlenie struktury napędowej, zapewniając przejrzystość aplikacjom kontroli ruchu.

2. KAS - skalowalny, a więc zapewniający optymalizację kosztów

Cechą charakterystyczną systemu KAS jest jego elastyczność, określana jako skalowalność w zależności od stopnia złożenia i przeznaczenia maszyny przemysłowej. Charakteryzując aplikację pod tym kątem można wymienić cztery kluczowe układy systemowe:
- z nadrzędnym komputerem przemysłowym IPC oraz podrzędnym układem sterowników osi

- z rozdzieloną strukturą składającą się z głównego sterownia PLC oraz pośredniczącego sterownika Motion Control (PDMM) zarządzającego wyłącznie elementami napędowymi maszyny

- z programowalnym sterownikiem osi – serwofalownikiem AKD Basic w układzie 1 osiowym

- w układzie synchronizacji – wielosiowym typu Master-Slave

Każda z powyższych możliwości może być zrealizowana za pomocą tego samego narzędzia programowego, co zdecydowanie obniża koszty związane z wdrożeniem systemów napędowych.
Jest to szczególnie istotne dla integratorów systemów automatyki napędowej, którzy często stają przed koniecznością stopniowego modernizowania układów sterujących w danej maszynie. Motywowane jest to chęcią rozłożenia obciążenia finansowego przez odbiorcę ma kolejne etapy inwestycyjne lub też koniecznością zachowania ciągłości procesu produkcyjnego. System KAS pozwala w takich sytuacjach na integrację w skali adekwatnej do możliwości i potrzeb klienta końcowego. Umożliwia współpracę z jednostkami sterującymi firm trzecich oraz eliminuje elementy składowe systemu do niezbędnego minimum.

3. KAS to zwiększona wydajność maszyn

Kluczowym ogniwem systemu KAS jest zaawansowany kontroler ruchu ( Motion Control) – sterownik PDMM. Kontroler ten wykorzystuje komunikację w standardzie EtherCat, a dzięki powiązaniu w jednym układzie jednostki PLC oraz sterownika napędu, operację wykonywane są w bardzo szybkiej pętli procesowej ( do 250us). Program kompilowany jest z naciskiem na optymalizację cyklu pracy procesora sterującego, dzięki czemu lepiej wykorzystywane są zasoby obliczeniowe sterownika. W ramach struktury programowej KAS możliwe jest tworzenie programów sterujących niezależnych od aktualnej platformy, umożliwiając w perspektywę migrację na nowszy system w dynamicznie rozwijanej palecie rozwiązań firmy Kollmorgen.

4. KAS IDE – platforma programistyczna

KAS IDE zapewnia wiele szablonów, tzw. szkieletów typowych aplikacji przemysłowych w standardzie, stworzonych przez doświadczonych inżynierów automatyków pracujących dla Kollmorgen nieustannie powiększających bazę aplikacyjną KAS. Wśród gotowych aplikacji kontroli ruchu, należy wymienić takie jak, latająca piła, nóż obrotowy, regulator technologiczny i krzywka. Szablony te mogą być importowane z bogatej bazy projektów i eksportowane do nowych aplikacji. Proces ten przebiega intuicyjnie – z wykorzystaniem kreatora projektu. W przypadku systemu automatyki całkowicie opartego na protokole EtherCAT, konfiguracja warstwy komunikacyjnej przebiega w sposób automatyczny a proces mapowania parametrów jest niezwykle prosty.

5. Programowanie w oparaciu o standard PLC open IEC 61131-3

Kollmorgen aktywnie wspiera standaryzację w automatyce przemysłowej, uczestnicząc w programie PLC Open. Środowisko KAS umożliwia swobodne wykorzystanie pięciu standaryzowanych języków programowania: tekstu strukturalnego ST , schematu blokowego FBD , listy instrukcji IL, grafu funkcji sekwencyjnych SFC, schematu drabinkowego FFLD

6. Programowanie w oparciu o schemat napędowy – Pipe Network

W złożonych aplikacjach napędowych i wieloosiowych systemach synchronizacji ruchu KAS oferuje alternatywny standard programowania – Pipe Network. Standard ten opiera się na koncepcji przetworzenie istotnych elementów mechanicznej struktury napędowej maszyny na programowalne bloki funkcyjne odzwierciedlające podstawowe jej elementy, takie jak przekładnie, krzywki i sprzęgła. W schematach mechanicznych maszyny występuję napęd główny, który rozdziela ruch na pozostałe układy za pośrednictwem przekładni i krzywek. W sieci Pipe Network rolę napędu głównego przejmuje napęd wirtualny – Virtual Master, natomiast mechanizmy napędowe zostają zastąpione przez elektroniczne krzywki i przekładnie. W ramach pojedynczego bloku funkcyjnego możliwe jest programowanie w jednym z 5 standaryzowanych języków standaryzowanych. Bardziej złożone aplikacje mogą zawierać w sobie część kodu zrealizowanego w oparciu o klasyczny PLC Open. Struktura tak zorganizowanej aplikacji jest przejrzysta i spójna. Stanowi dokładne odzwierciedlenie mechanicznego schematu napędowego. Realizacja nawet bardzo skomplikowanych układów synchronizacji wieloosiowej jest przez to prosta, pozwala na szybsze wdrożenie maszyny, a co za tym idzie obniża koszty związane z jej uruchomieniem.

7. Pełna symulacja procesu w standardzie

Ważnym elementem środowiska programowego jest KAS Simulator. Narzędzie to umożliwia symulację pracy systemu docelowego bez użycia fizycznych napędów lub też z ich współudziałem – łącząc osie fizyczne i wirtualne . Inżynierowie aplikacyjni dzięki tej funkcjonalności mogą szybciej i sprawniej przeprowadzić proces uruchomienia u klienta, a przez to zaoszczędzić koszty związane z uruchomieniem aplikacji.

8. Wartość dodana

Dzięki platformie KAS możemy Państwu zaoferować kompletne rozwiązanie od jednego dostawcy, przejmując odpowiedzialność za dobór platformy napędowej. Takie podejście znacząco przyspiesza i ułatwia integrację. W połączeniu z pełnym wsparciem technicznym oraz bogatą baza gotowych aplikacji pomoże to Państwu odnieść sukces w tworzeniu najlepszych maszyn przemysłowych na rynku.

 Więcej informacji na www.demero.pl lub pod numerem telefonu 71 3882300

Zapraszamy do kontaktu. 

Autor:
DEMERO Automation Systems
Dodał:
DEMERO - Automation Systems

Czytaj także