Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-02-14
Referencja z wdrożenia - Elektrociepłownia Mielec

System Proficy iFIX, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec

Miejsce wdrożenia

Oprogramowanie z rodziny Proficy zostało wdrożone w Elektrociepłowni Mielec, która znajduje się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Cel wdrożenia

Podczas prac projektowych przyjęto następujące założenia:
• możliwość kontroli parametrów ciepła u odbiorców końcowych,
• poprawa jakości parametrów sieci cieplnej poprzez dodatkowe pomiary ciśnienia i temperatury w kluczowych punktach sieci ciepłowniczej,
• podniesienie efektywności produkcji energii,
• obniżenie kosztów napraw i remontów poprzez optymalizacje procesów,
• zastosowanie nowych technologii w celu obniżenia emisji CO2 .

Sposób wdrożenia

Oprogramowanie Proficy było wdrażane etapami i obejmowało poszczególne wydziały w ramach całego przedsiębiorstwa. Prace wdrożeniowe były wykonywane przez zespół automatyków przedsiębiorstwa, a także z wykorzystaniem firm zewnętrznych.

Wykorzystane moduły oprogramowania

Główne elementy systemu SCADA:
• 2 redundantne serwery iFIX  (Unlimited – obecnie około 10 000 sygnałów)
7 stacji iFIX iClient Runtime
11 stacji iFIX iClient Read Only
• Proficy Historian (2500 punktów)

Zakres wdrożenia i jego przebieg

  • Prace nad systemem kontroli sieci cieplnych w EC Mielec rozpoczęto w roku 1999. W pierwszej kolejności skupiono się nad infrastrukturą związaną ze zdalną kontrolą sieci.
  • Kolejnym etapem była budowa turbozespołu TG3 o mocy 20 MW oraz prace nad układem wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zwiększono możliwości produkcyjne i uzyskano poprawną kontrolę nad dystrybucją mocy cieplnej.
  • W kolejnym zadaniu przystąpiono do modernizacji kotła parowego K3. Kocioł K3 był sterowany ręcznie i istniały problemy doboru optymalnych parametrów pracy. Wykonano nowe opomiarowanie i sterowanie; dzięki zastosowaniu przy modernizacji falowników, nastąpiła stabilizacja i optymalizacja pracy kotłów, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz obniżenie średniego poziomu hałasu. Zgromadzone pomiary pozwoliły na dobranie optymalnych warunków pracy.
  • W kolejnych latach wykonano modernizację kotłów parowych K1 i K2, dodatkowo wykonano system, który umożliwiał równoczesne automatyczne sterowanie wszystkimi kotłami, w zależności od zapotrzebowania na moc przez turbozespół TG3.
  • Ostatnią większą inwestycją było podwyższenie sprawności wytwarzania energii przy zastosowaniu kogeneracji gazowej. Do tego celu wykorzystano dwa silniki Jenbacher (każdy 4 MW mocy elektrycznej i 3,75 MW mocy cieplnej) oraz akumulator ciepła.

Korzyści wynikające z wdrożenia

  • Zastosowane rozwiązania umożliwiły zoptymalizowanie zużycia energii na potrzeby własne,
  • Zgromadzone pomiary pozwoliły na dobranie optymalnych warunków pracy dla procesów technologicznych,
  • Dzięki zastosowaniu jednego systemu SCADA do wszystkich procesów obniżono koszty związane z jego utrzymaniem.

Więcej informacji o wdrożeniu oprogramowania Proficy w Elektrociepłowni Mielec można znaleźć w dziale Referencje na stronie www.vix.com.pl

Czytaj także