Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2014-02-05
Referencja z wdrożenia - Powiśle

Sterownik PLC Fuji Electric oraz oprogramowanie Proficy w procesie produkcji granulatu chmielowego

Miejsce wdrożenia

Sterownik PLC Fuji Electric serii MICREX-SX oraz oprogramowanie Proficy firmy GE Intelligent Platforms zostały wdrożone w firmie POWIŚLE w Kępie Choteckiej.

POWIŚLE S.J. to producent granulatu T-90 i do niedawna jedyny w kraju wytwórca granulatu T-45 chmielu aromatycznego i goryczkowego, a także ekstraktu etanolowego. Firma dostarcza swoje produkty zarówno do wielkich holdingów, jak i małych rodzinnych browarów. Siedziba firmy mieści się nad Wisłą, w okolicach Kazimierza Dolnego. Na tym terenie znajduje się 70% krajowej uprawy chmielu aromatycznego o najwyższych parametrach technologicznych.

Cel wdrożenia:

Cele wdrożenia zostały zdefiniowane następująco:

 • stworzenie systemu wizualizacji procesów produkcji,
 • bieżący monitoring oraz nadrzędne sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład linii produkcyjnej,
 • sygnalizacja stanów awaryjnych występujących w urządzeniach, co umożliwi obsłudze szybką reakcję w ich usunięciu,
 • gromadzenie danych na temat głównych parametrów pracy urządzeń oraz parametrów produkcji granulatu chmielowego,
 • stworzenie jednolitego systemu raportowania w zakładzie,
 • poprawa wydajności produkcji, poprzez automatyzację procesów produkcji.

Sposób wdrożenia

System wdrożono we własnym zakresie działu automatyki przedsiębiorstwa, przy wsparciu doradczym i szkoleniowym firmy VIX Automation.

Wykorzystane moduły sterownika oraz oprogramowania

 1. Proficy iFIX Plus SCADA ver. 5.5
 2. Proficy Historian
 3. Sterownik Fuji Electric serii MICREX-SX:
 • Kaseta montażowa 11 slotowa – NP1BS-11
 • Zasilacz 240 (120) VAC- NP1S-22
 • Jednostka centralna SPH2000 – NP1PM-48E
 • Moduł 64 wejść dyskretnych – NP1X6406-W
 • Moduł 32 wejść dyskretnych – NP1X3206-W
 • Moduł 16 wejść dyskretnych – NP1X1606-W
 • 2 x Moduł 64 wyjść dyskretnych – NP1Y64U09P1
 • Moduł 16 wyjść dyskretnych – NP1Y16U09P6
 • Moduł 8 wejść analogowych – NP1AXH8I-MR 

Sytuacja przed wdrożeniem

W firmie POWIŚLE sterowanie procesem produkcyjnym odbywało się w oparciu o manualny pulpit sterowniczy. Nie było systemu wizualizacji pracy linii produkcyjnych. Niedoświadczeni operatorzy mieli problemy z włączaniem w odpowiedniej kolejności bloków linii produkcyjnej, zwłaszcza w okresie rozbudowy firmy, kiedy ilość zainstalowanych urządzeń podwoiła się, a system sterowania był niejednolity. Diagnozowanie usterek było procesem długotrwałym, ponieważ brakowało systemu raportowania i powiadamiania o zadziałaniu układów przepięciowych. Działania obsługi podejmowane były zbyt późno, co wiązało się z przestojem i długim okresem przywracania sprawności linii produkcyjnej. Parametry produkcji pobierane i zapisywane były ręcznie. Proces ten obarczony był błędem i dużym opóźnieniem. 

Zakres wdrożenia i jego przebieg

Pierwszy etap wdrożenia obejmujący stworzenie systemu wizualizacji procesów produkcji trwał 1 miesiąc. Kolejne etapy, czyli system sterowania procesem produkcji, sygnalizacji awarii oraz archiwizacja danych procesowych, rozciągnięte były w czasie w związku z przebudową linii produkcyjnej.

Sterownik PLC połączony jest poprzez sieć Ethernet z komputerem z oprogramowaniem Proficy iFIX. Komputer zlokalizowany w sterowni działa jako serwer danych i stacja robocza. Wyposażony jest w dwa niezależnie działające monitory, na których wyświetlane są poszczególne fragmenty linii:

 • kosz zasypowy mały i duży (homogenizer),
 • separatory pneumatyczne,
 • suszarnia,
 • chłodnia linii produkcyjnej T-45 z młynem i odsiewaczami,
 • zbiorniki frakcji,
 • granulator chmielu,
 • chłodnia granulatu,
 • zbiornik granulatu,
 • pakowanie,
 • ekran alarmów.

Z wykorzystaniem Proficy Historiana rejestrowane są parametry produkcji wpływające na jakość granulatu chmielowego. W głównej mierze są to odczyty temperatur z poszczególnych etapów produkcji. Dane te w postaci wykresów załączane są do każdej wytworzonej partii produktu.

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

 • Sterowanie pracą linii produkcyjnych w jednolity sposób przy jednoczesnym monitorowaniu urządzeń;
 • Skrócenie przestojów spowodowanych awariami, szybsze reakcje obsługi na sytuacje awaryjne. Po otrzymaniu alarmu obsługa dostaje szczegółowe informacje potrzebne do jej usunięcia;
 • Tworzenie raportów i zestawień z wykorzystaniem danych pochodzących z programu Proficy Historian;
 • Automatyczna reakcja linii produkcyjnej przy zbliżaniu się do parametrów krytycznych produkcji;
 • Bieżąca kontrola parametrów produkcji, przekładająca się na lepszą jakość produktu gotowego.

Więcej informacji oraz schematy instalacji znajdują się w pliku źrodłowym oraz na stronie www.vix.com.pl w dziale Referencje.

Autor:
VIX Automation Sp. z o.o.
Źródło:
Referencja VIX Automation - Powiśle
Dodał:
VIX Automation sp. z o.o.

Czytaj także