Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu » zamknij
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
  • Artykuł
Powrót do listy artykułów Dodano: 2017-07-07  |  Ostatnia aktualizacja: 2017-07-07

Zamki elektron. - certyfikacja p.poż

Wymagania dotyczące zamków elektronicznych

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowa­ne i wykonane w sposób zapewniający, w razie pożaru, nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów (zależny od klasy budynku), ograniczenie rozprze­strzeniania się ognia i dymu, ograniczenie rozprzestrzenia­nia się pożaru na sąsiednie budynki, możliwość ewakuacji ludzi, a także bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Ważnym elementem budynku, mającym istotne znaczenie dla bezpieczeństwa, są zespoły drzwiowe. Drzwi przeciwpożarowe są obowiązkowym elementem we wszystkich budynkach użyteczności publicznej.

Od grudnia 2016 r. drzwi przeciwpożarowe objęte zostały zharmonizowaną normą wyrobu PN-EN 16034:2014-11. Dokument ten opisuje wszystkie charakterystyczne właściwości drzwi, bram i otwieralnych okien związane z odpornością ogniową i dymoszczelnością. Wszelkie certyfikaty dopuszczajace do stosowania drzwi przecipożarówe powinny być oparte na tej normie
Drzwi posiadające odpowiednią klasę odporności ogniowej, pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywajacym w budynku. W Polsce wymagania wobec drzwi przeciwpoża­rowych określone są w zakresie odporności ognio­wej, przez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej. Klasa EI wyraża czas, w którym elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową. Na przykład EI 30, które wytrzymują działanie ognia przez 30 minut. Produkowane są też drzwi klasy EI 45, EI 60, EI 90 i EI 120.
Drzwi powinny być certyfikowane wraz z zamkami

BeTechOsloDrzwi[1].png
BeTechOsloDrzwi[1].png

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek elektroniczny montowany  w drzwiach musi wytrzymać przynajmniej 30 min bez rozszczelnienia w przypadku pożaru. 

Jaka norma jest podstawą do wydania prawidłowego certyfikatu CE dla drzwi i zamków hotelowych?

Dla drzwi i zamków obowiązkowe jest przeprowadzenie, w uprawnionym laboratorium, testów klasyfikacji ogniowej według PN-EN 1634-1:2014 oraz wydanie na podstawie tych badań dokumentu klasyfikacyjnego według PN-EN 13501-1. Na żądanie kupującego producent lub dystrybutor obowiązany jest wydać dokumenty z badań ogniowych do wglądu

W przypadku zamków hotelowych równolegle należy przeprowadzić badania i testy według normy EN 14846:2008 „Okucia budowlane — Zamki — Zamki i zaczepy elektromechaniczne — Wymagania i metody badań".

Co określa norma EN 14846:2008?

Norma opisuje parametry zamków elektromechanicznych takich jak klasa zastosowania, trwałość i wytrzymałość mechanizmu zapadki, waga drzwi i siła zamykania, zdatność zamka do zastosowania w drzwiach przeciwogniowych / dymoszczelnych, bezpieczeństwo, odporność na warunki środowiskowe, poziom zabezpieczenia, działanie ochronne funkcji elektrycznych oraz poziom zabezpieczenia przed manipulacją elektryczną wraz ze sposobem badań poszczególnych parametrów oraz ujednoliconą klasyfikację produktów. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, każdy z parametrów oznaczony jest odpowiednią wartością kodową.

Jak powinien być oznaczony zamek posiadający prawidłowy certyfikat?

Według normy PN-EN 14846:2008 zamek hotelowy powinien mieć nadany dziewięcio znakowy kod określający jego właściwości. Nieposiadanie takiego kodu oznacza brak ważnej certyfikacji. Kolejne cyfry kodu oznaczają klasyfikację poszczególnych właściwości zamka zgodnie z normą PN-EN 14846:2008.
Więcej imformacji: Certyfikacja zamków elektronicznych

Autor:
W Sz
Źródło:
www.be-tech.pl
Dodał:
Domster

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe