Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2013-09-05
LogicSynergy Sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Kraków, małopolskie
Zasięg:
Międzynarodowy
Firma oferuje:

Firma LogicSynergy Sp. z o.o. wcześniej Logica Poland Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku informatycznym od 1986 roku. Spółka wytwarza, wdraża i serwisuje Zintegrowane Systemy Informatyczne do kompleksowego zarządzania biznesowego i technicznego dla przedsiębiorstw z branży utility: wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oczyszczania miast, przedsiębiorstw komunalnych. Na liście naszych blisko 200 klientów znajdują się przedsiębiorstwa małe, średnie i tak wielkie jak: PKN ORLEN, RPWiK Katowice, RPWiK S.A. Tychy, PWiK Tarnowskie Góry (VEOLIA) czy MPO Kraków.
Obecnie oferowany Zintegrowany System Informatyczny w wersji Windows jest rozwijany na bazie dotychczasowego systemu Techno-Progress z wykorzystaniem doświadczeń oraz wypracowanych procedur przez WM-data i Logica. Zrównoważona oferta pozwoli na dostęp do naszych rozwiązań zarówno małym jak i wielkim przedsiębiorstwom. Obecnie firma LogicSynergy Sp. z .o.o.  jest w stanie realizować największe w kraju projekty w sektorze utility dla największych miast i przedsiębiorstw Polski.

LogicSynergy Sp. z o.o. oferuje zintegrowany i kompleksowy system informatyczny do zarządzania całym przedsiębiorstwem, w trzech wersjach branżowych:
TP-AQUA – dla przedsiębiorstw wod-kan;
TP-SANIT – dla przedsiębiorstw mpo/komunalnych;
TP-TERMO– dla energetyki cieplnej.
oraz wersji wielobranżowej dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

System pracuje na wspólnej bazie danych i składa się z czterech głównych elementów:
SIK–CONTROLLING - System Informacyjny Kierownictwa.
TP-ADMINISTRATOR (TPA) – zintegrowany pakiet do zarządzania w obszarze
ekonomicznym, w skład którego wchodzą:
- Biling z Biurem Obsługi Klienta (BOK) (system sprzedaży z rozrachunkami);
- moduły ERP (finanse i księgowość, gospodarka materiałowa i magazynowa, środki
trwałe, kadry-płace).
TP-COMMANDER (TPC) – zintegrowany pakiet systemów do zarządzania w obszarze
technicznym, w skład którego wchodzą:
- Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną (ZIT) - GIS:;
- Monitoring i Sterowanie Procesami (SCADA);
- Model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- Audyt Strat Wody.
SOD – System Obiegu Dokumentów.

Opis wybranych systemów (na przykładzie systemu TP-AQUA) .

SIK - Controlling
System Informacyjny Kierownictwa z elementami kontrolingu jest narzędziem wspierającym kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w oparciu o procedury rachunkowości zarządczej i elementy controllingu w zakresie monitorowania kosztów i przychodów, budżetowania oraz prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych. Zakres zestawień i analiz możliwych do uzyskania poprzez wykorzystanie systemu jest bardzo szeroki i zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

Billing z Biurem Obsługi Klienta – BOK (dostępne również w wersji i-BOK– Internetowe Biuro Obsługi Klienta) obejmuje funkcjonalnie: fakturowanie za usługi wod.-kan. i usługi dodatkowe, rozrachunki z rozbudowanym modułem windykacji należności, gospodarka wodomierzowa, przenośny inkasent, masowa obsługa umów, home banking z automatyczną obsługą masowych płatności.
Biling w jednolity sposób umożliwia rozliczanie różnych usług i wystawianie wspólnej lub oddzielnej faktury za świadczone usługi, także na przenośnym zestawie inkasenckim, zawsze wykorzystując wspólną bazę kontrahentów. Aplikacja zawiera elastyczny moduł umów jest narzędziem do tworzenia dowolnych szablonów umów i monitorowania okresu ich obowiązywania.
Biuro Obsługi Klienta (BOK) jest formą organizacji obsługi klienta przedsiębiorstwa, w którym poszczególne procedury obsługi klienta wspomagane są przez moduły aplikacyjne zintegrowanego systemu w oparciu o zintegrowaną bazę danych oraz System Obieg Dokumentów. Moduł ten wiąże z identyfikatorem odbiorcy m.in.: informacje związane z umowami, z fakturami i stanem rozrachunków klienta, związane z istotnymi zdarzeniami występującymi u klienta (np. awarie); związane z gospodarką wodomierzową; informacje techniczne i przestrzenne np. dotyczące przyłącza odbiorcy od momentu złożenia wniosku o przyłączenie poprzez projekt do eksploatacji (przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej od inwestorów indywidualnych).

Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną (ZIT- GIS)
Podstawowym zadaniem pakietu ZIT jest gromadzenie i udostępnianie danych technicznych związanych z infrastrukturą sieciową i procesami technicznymi. Funkcjonalnie aplikacje pakietu wspomagają działy sieci w zakresie: eksploatacji, obsługi awarii, restrukturyzacji sieci, remontów i inwestycji oraz modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. ZIT umożliwia użytkownikom pełną integrację danych opisowych i graficznych w jednym systemie komputerowym, dając tym samym bardzo szybki dostęp do danych zarówno z poziomu mapy jak i aplikacji. Poprzez bezpośrednie powiązanie mapy numerycznej z informacjami technicznymi i ekonomicznymi użytkownik otrzymuje nowe możliwości analityczne. System ZIT może współpracować z nakładką wektorową uzbrojenia terenu, mapą obiektową lub mapą rastrową.

Model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Model hydrauliczny sieci wodociągowej przeznaczony jest do symulacji hydrauliki i jakości wody w sieci wodociągowej w wydłużonym horyzoncie czasowym Program pomaga użytkownikowi w zrozumieniu mechanizmów przemieszczania wody i substancji domieszkujących lub zanieczyszczających.
Model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej jest narzędziem służącym do dynamicznego, jednorazowego lub ciągłego modelowania ilościowego i jakościowego opadów – odpływów wód gruntowych stosowanym głównie na terenach zurbanizowanych (model sieci kanalizacyjnej). Wykorzystywany jest do planowania, analizowania i projektowania związanego z odpływem wody deszczowej, kanalizacją ogólnospławną, kanalizacją sanitarną i innymi systemami odwadniającymi.

Monitoring i Sterowanie Procesami
Od ponad 15 lat firma LogicSynergy zajmuje się systemami automatyki (SCADA). Zakres działania obejmuje projektowanie i wykonawstwo: systemów transmisji danych, systemów sterowania i wizualizacji oraz modernizację i rozbudowę systemów już istniejących. Firma realizuje zadania całościowo, od koncepcji do wykonawstwa. Oferta nasza ma charakter modułowy, dostosowany do potrzeb i możliwości każdego klienta, zarówno w warstwie sprzętowej jak i oprogramowania. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie istniejących zasobów klienta bez niepotrzebnego zwiększania kosztów przedsięwzięcia. Z uwagi na specyfikę branży i nasze wieloletnie doświadczenie, specjalizujemy się w systemach wizualizacji i sterowania dla obiektów takich jak: ujęcia wody, pompownie wody i hydrofornie, stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków. W systemach tych wykorzystujemy transmisję danych w oparciu o: łączność radiomodemową, telefonię komórkową GSM (GPRS), sieci przemysłowe.

Z ofertą dotycząca oprogramowania mogą zapoznać się Państwo na stronie www.logicsynergy.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Oferta firmy

PRODUKT

TP-AQUA - zintegrowany system informatyczny dla branży wod-kan

Logica Poland Sp. z o.o. oferuje zintegrowany i kompleksowy system informatyczny do zarządzania całym przedsiębiorstwem, w trzech wersjach branżowych: TP-AQUA – dla przedsiębiorstw wod-kan; TP-SANIT – dla przedsiębiorstw mpo/komunalnych; ...

PRODUKT

TP-THERMO - zintegrowany system informatyczny dla branży pec

Logica Poland Sp. z o.o. oferuje zintegrowany i kompleksowy system informatyczny do zarządzania całym przedsiębiorstwem, w trzech wersjach branżowych: TP-AQUA – dla przedsiębiorstw wod-kan; TP-SANIT – dla przedsiębiorstw mpo/komunalnych; ...

PRODUKT

Monitoring i Sterowanie (MIS)

SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA Czym jest MONITORING? Najprościej rzecz ujmując jest to system przedstawiający w jasny i czytelny sposób (najczęściej na monitorze komputera) stany monitorowanych instalacji i obiektów, ich parametry oraz...

PRODUKT

TP-SANIT - zintegrowany system informatyczny dla branży mpo, pgk

Logica Poland Sp. z o.o. oferuje zintegrowany i kompleksowy system informatyczny do zarządzania całym przedsiębiorstwem, w trzech wersjach branżowych: TP-AQUA – dla przedsiębiorstw wod-kan; TP-SANIT – dla przedsiębiorstw mpo/komunalnych; ...

Kontakt

LogicSynergy Sp. z o.o.

Adres: Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków

Nr telefonu: (012) 422-62-49 Skopiuj

Faks: (012) 422-60-17 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferowane marki

Profil działalności firmy

3.2.1. Małe sterowniki PLC do 32 we - wy (nanosterowniki)
3.2.2. Małe sterowniki PLC do 128 we - wy (Micro sterowniki)
3.2.3. Małe sterowniki PLC o modułowej budowie do 256 we - wy
3.2.4. Średnie sterowniki PLC od 128 do 1024 we - wy
3.2.5. Duże sterowniki PLC powyżej 1024 we - wy
3.2.9.1. Układy We - Wy do sterowników PLC
3.2.9.2. Rozproszone układy We - Wy do sterowników PLC
3.2.9.3.1. Dodatkowe, opcjonalne oprogramowanie narzędziowe do sterowników PLC
3.2.9.3.2. Biblioteki aplikacji do oprogramowania narzędziowego do sterowników PLC
3.5.1. Uniwersalne małe lub średnie panele operatorskie - tekstowe monochromatyczne
3.5.2. Uniwersalne małe panele operatorskie - graficzne do 5' monochromatyczne
3.5.3. Uniwersalne małe panele operatorskie - graficzne do 5' kolorowe
3.5.4. Średnie i duże panele operatorskie do 15' monochromatyczne i kolorowe
3.5.5. Uniwersalne tekstowe i semigraficzne panele operatorskie
3.5.6. Operatorskie panele dotykowe
3.5.7. Specjalizowane panele operatorskie
3.5.8. Specjalizowane stacje operatorskie
3.6.1. Układy sterowania dla ciepłownictwa
3.6.4. Układy sterowania do dystrybucji wody
3.6.5. Układy sterowania dla gospodarki ściekowej
3.6.7. Inne dedykowane systemy sterowania
3.7.1. Pulpity sterownicze
3.7.2. Stacje operatorskie
3.7.4.1. Stacje ręcznego wprowadzania danych
3.7.4.2. Stacje automatycznego wprowadzania danych
6.8.4. Radiomodemy, modemy radiowe
6.8.5. Modemy GSM/GPRS
6.12. Układy radiowe, punkty dostępowe (access point)
7.1.1. Programy wizualizacyjne
7.1.3. Wizualizacja i sterowanie przez internet
7.1.4. Drivery komunikacyjne do oprogramowania SCADA, HMI
7.10. Oprogramowanie do komputerowego wspomagania przeglądów okresowych
7.12. Oprogramowanie do symulacji i kalkulacji
9.1.1. Generalny wykonawca
9.1.2. Integracja pod klucz
9.1.3. Kompletacja dostaw
9.1.4. Wykonawstwo i montaż
9.1.5. Inne prace wykonawcze
9.2.1. Prace instalacyjne w sieciach ciepłowniczych
9.2.2. Instalacje elektryczne
9.2.3. Instalacje AKP
9.2.9. Kompletacja szaf
9.3.2. Prace remontowe
9.4.1.1. Energetyczne biura projektowe (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, węzły cieplne)
9.4.1.3. Biura projektowe oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych
9.4.2.1. Projekty elektryczne
9.4.2.2. Projekty AKPiA
9.4.2.7. Projekty propagacji radiowej
9.4.2.8. Projekty okablowania strukturalnego
9.4.2.9. Inne projekty
9.5.1. Programowanie sterowników
9.5.2. Programowanie monitoringu
9.5.5. Konfiguracja i parametryzacja urządzeń
9.6.1. Instalacje sieci elektrycznych
9.6.2. Instalacje okablowania strukturalnego
9.6.3. Instalacje radiowe i telefoniczne
9.7.1. Konsultacje i doradztwo techniczne branżowe
10.1. Prace badawczo-rozwojowe przy aparaturze elektrycznej, elektroenergetyce
10.2. Prace badawczo-rozwojowe przy aparaturze pomiarowej
10.3. Prace badawczo-rozwojowe przy systemach sterowania i regulacji automatycznej
10.4. Prace badawczo-rozwojowe przy automatycznym montażu i transporcie
10.5. Prace badawczo-rozwojowe przy urządzeniach wykonawczych, armaturze
10.6. Prace badawczo-rozwojowe przy oprogramowaniu, komputerach przemysłowych, sieciach

Pokaż więcej