empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2018-02-01
[Jak zmienić hasło do konta?]

Jeśli chcesz zmienić hasło, którego używasz do logowania na swoje konto, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się.
 2. W menu użytkownika
   
  (prawy górny róg strony) kliknij Ustawienia, a następnie wybiersz pozycję "Hasło:".  
 3. Aby zmienić hasło, należy uzupełnić 3 pola:
  • Stare hasło – wpisz hasło, które było dotychczas używane do logowania na konto.
  • Nowe hasło
  • Potwórz hasło – należy powtórzyć nowe hasło.
 4. Kliknij przycisk 'Zapisz zmiany'.

 

Wskazówka: jeśli nie pamiętasz dotychczasowego hasła i nie możesz się zalogować, by skorzystać z panelu, skorzystaj z procedury resetowania hasła.