Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2018-06-13
Deklarowanie obsługi zapytania ofertowego

Gdy jako Dostawca otrzymasz zapytanie ofertowe i odsłonisz dane kontaktowe autora zapytania masz możliwość poinformowania go o swoim zamiarze ofertowania (ilustracja poniżej).

WAŻNE: Nie ignoruj deklarowania obsługi zapytania. Jak najszybciej przekaż swoją odpowiedź przez platformę . Szybkość odpowiedzi to Twój atut w oczach autora zapytania.

Deklaracja obsługi zapytaniaDeklaracja obsługi zapytania

Do Twojej dyspozycji są następujące odpowiedzi:

  • Złożę ofertę - wybierz jeżeli złożyłeś lub zamierzasz złożyć ofertę.
  • Będę się kontaktować - wybierz jeżeli zamierzasz się skontkatować z autorem zapytania.
  • Proszę o kontakt - wybierz gdy wolisz, aby autor zapytania skontaktował się z Tobą.
  • Nie przedstawię oferty - wybierz, gdy rezygnujesz z dalszej obsługi zapytania.

 

Jak Twoją deklarację widzi NABYWCA?

Autor zapytania jest informowany o decyzji Dostawcy poprzez Panel Administratora. Dostawcy pojawiają się na liście zgodnie z kolejnością odpowiedzi (u góry listy znajdują się dostawcy, którzy najwcześniej udzielili odpowiedzi).

Tak deklacje DOSTACÓW widzi NABYWCATak deklacje DOSTACÓW widzi NABYWCA

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  1. Dajesz sygnał Klientowi, że temat Cię interesuje i masz zamiar się zaangażować. Kupiec dowie się o tym i będzie czekał na Twoją ofertę.
  2. To oczywiste, że nie zawsze możesz od razu wysłać ofertę. Deklaracja kontaktu lub prośba o kontakt pozwoli Ci na jasne pokierowanie komunikacją z klientem.
  3. Nie przedstawię oferty - na taki przypadek też znajdzie się przycisk. Jego użycie sprawi, że „znikniesz” z listy potencjalnych Dostawców dla danego zapytania. Oszczędzisz sobie i Nabywcy cenny czas. Unikniesz „nadmiarowej” komunikacji.
  4. Dowiesz się ilu dostawców startuje do danego zapytania. To pomoże Ci lepiej oszacować swoje szanse sprzedażowe oraz zarządzać czasem.

Zależy nam, aby komunikacja pomiędzy Nabywcą i Dostawcą była czytelna i adekwatna. Wierzymy, że takie podejście pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze oraz nerwy po obu stronach kontraktu.