empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2020-04-15
Otwieranie zapytania ofertowego

Gdy jako Dostawca otrzymasz mailem zapytanie ofertowe i klikniesz w przycisk odpowiedz autorowi - będziesz miał możliwość poinformowania go o swoim zamiarze ofertowania (ilustracja poniżej).

WAŻNE: Nie ignoruj deklarowania obsługi zapytania. Jak najszybciej przekaż swoją odpowiedź przez platformę . Szybkość odpowiedzi to Twój atut w oczach autora zapytania.

Deklaracja obsługi zapytaniaDeklaracja obsługi zapytania

Do Twojej dyspozycji są następujące odpowiedzi:

  • Tak, Złożę ofertę - wybierz jeżeli złożyłeś lub zamierzasz złożyć ofertę.
  • Mam pytanie/ wiadomość - wybierz jeżeli zamierzasz się skontaktować z autorem zapytania, np. celem dopytania o szczegóły jego zapotrzebowania.
  • Nie złożę oferty - wybierz, gdy rezygnujesz z dalszej obsługi zapytania.

 

Jak Twoją deklarację widzi NABYWCA?

Autor zapytania jest informowany o decyzji Dostawcy poprzez Panel Administratora. Dostawcy pojawiają się na liście zgodnie z kolejnością odpowiedzi (u góry listy znajdują się dostawcy, którzy najwcześniej udzielili odpowiedzi).

Tak deklacje DOSTACÓW widzi NABYWCATak deklacje DOSTACÓW widzi NABYWCA

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  1. Dajesz sygnał Klientowi, że temat Cię interesuje i masz zamiar się zaangażować. Kupiec dowie się o tym i będzie czekał na Twoją ofertę.
  2. To oczywiste, że nie zawsze możesz od razu wysłać ofertę. Skorzystanie z przycisku "Mam pytanie / wiadomość" pozwoli Ci na sprecyzowanie Twojej potrzeby i pokierowanie komunikacją z klientem.
  3. Nie złożę oferty - na taki przypadek też znajdzie się przycisk. Jego użycie sprawi, że „znikniesz” z listy potencjalnych Dostawców dla danego zapytania. Oszczędzisz sobie i Nabywcy cenny czas. Unikniesz „nadmiarowej” komunikacji.
  4. Dowiesz się ilu dostawców startuje do danego zapytania. To pomoże Ci lepiej oszacować swoje szanse sprzedażowe oraz zarządzać czasem.

Zależy nam, aby komunikacja pomiędzy Nabywcą i Dostawcą była czytelna i adekwatna. Wierzymy, że takie podejście pozwoli zaoszczędzić czas, pieniądze oraz nerwy po obu stronach kontraktu.