Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2018-06-18
Przetargi

Dzięki subskrypcji przetargów możesz na bieżąco śledzić przebieg postępowań przetargowych toczących się w Twojej branży – uzyskując w ten sposób wiedzę o zapotrzebowaniu na konkretne produkty i usługi poszukiwane na rynku.

W ramach usługi "Przetargi" udostępniane są informacje o nowoogłoszonych przetargach oraz ich rozstrzygnięciach. Możesz ustawić subskrypcję tak, aby otrzymywać wszystkie lub tylko wybrane typy informacji przetargowej.

Z usługi "przetargi" można korzystać w dwóch opcjach:

  • bezpłatnej (demo) - opcja z ogólną informacją o przetargu: tematyka, terminy. Nie są dostępne: dane kontkatowe ogłaszającego i treść przetargu. Wersja bezpłatna dostępna jest automatycznie po utworzeniu konta firmy.
  • płatnej - dostępna jest pełna informacja o przetargu wraz ze szczegółową treścią i danymi ogłaszającego. 

Tematyka przetargów przesyłanych do firm - podobnie jak tematyka zapytań ofertowych - odpowiada profilowi działalności firmy.

Źródłem informacji o przetargach jest Biuletyn Zamówień Publicznych.

Dzięki dostępowi abonamentowemu do przetargów zyskujesz:

  • konkretną szansę sprzedaży produktów lub usług z Twojej oferty,
  • kontakt do zwycięzców zakończonych przetargów, czyli potencjalnych klientów, z którymi możesz rozpocząć budowanie relacji handlowych,
  • przegląd przez trendy na rynku i informację o tym, czego aktualnie potrzebuje branża.