empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2018-06-06
W jakim celu strony grupy xtech.pl wykorzystują pliki cookie?

Strony należące do grupy xtech.pl wykorzystują pliki cookie w celu świadczenia wybranych funkcji (np. autoryzacja użytkownika, dobór treści zgodnie z profilem zainteresowań użytkownika), jak również oceny aktywności użytkowników.

W ramach stron grupy xtech.pl funkcjonują też rozszerzenia zapisujące pliki cookie niebędące własnością xtech.pl (skrypty: Google Analytics, Facebook, Google Adwords).

Do przeglądania stron grupy xtech.pl nie jest wymagana uruchomiona obsługa cookie po stronie użytkownika, jednak jej brak może skutkować nieprawidłowym lub niepełnym działaniem stron.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. wykorzystania plików cookie przez strony grupy xtech.pl, napisz do nas lub zadzwoń: 12 432 52 00.