Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2009-11-09
8400 protec
8400 protec
Producent:
Lenze
Inteligentne sposoby obniżania kosztów

SPS/IPC/Drives: Lenze prezentuje koncepcje zapew-niające oszczędność energii

Jak wykorzystując przemyślane koncepcje można zaoszczędzić energię, pokazuje firma Lenze w swoim urządzeniu SPS/IPC/Drives w Norymberdze (hala 1, stoisko 360). Obniżanie kosztów przez zwiększanie efektywności wykorzystania energii, optymalny do-bór napędu, inteligentną instalację i skalowalny pro-gram produktów. Na stoisku tego specjalisty w zakre-sie napędów i automatyzacji demonstruje się jak go-spodarność i oszczędność przez obniżanie kosztów żywotności urządzeń oraz ochrona środowiska przez energooszczędność koncepcji mogą razem tworzyć spójną koncepcję. Szczególną uwagę odwiedzają-cych stoisko przyciągają nowe zdecentralizowane napędy 8400 protec i system I/O 1000.

Inteligentne podejście do obniżania kosztów rozpo-czyna się z optymalnym dopasowaniem napędu do aktu-alnych zadań automatyzacyjnych. Do tego celu, już na etapie konstruowania, niezbędne są innowacyjne rozwiązania. Dlatego firma Lenze stworzyła na przy-kład narzędzie inżynierskie pod nazwą Drive Solution Designer (DSD), którego działanie „na żywo” będzie można poznać na stoisku Lenze. Przy pomocy „Certy-fikatu Wydajności Energetycznej Napędu” ("Energy Performance Certificate Drive Solution") z DSD kon-kretne koncepcje napędowe można optymalizować szybko i łatwo pod kątem maksymalnej oszczędności energii. Dodatkowy potencjał oszczędności można uzyskać dzięki nowym silnikom E2, które same w sobie już są oszczędne dzięki wysokiej sprawności. Dzięki temu, w kombinacji z bardzo efektywnymi przekład-niami stożkowymi można spokojnie obniżyć koszty energii o 40%. Jednak inteligentne oszczędzanie może też na przykład oznaczać zastosowanie urządzeń Inverter Drives 8400 High Line, aby wykorzystać zintegrowane funkcje pozycjonowania tabelarycznego do zbudo-wania oszczędnych aplikacji pozycjonowania, a wszystko to jest możliwe dzięki technologii dostarcza-nej przez przemienniki częstotliwości.

Na poziomie produktu skalowalność i precyzyjnie za-projektowana mechanika stanowią podstawę dla efektywnych rozwiązań. I tak na przykład system I/O 1000 firmy Lenze zapewnia najwyższe osiągi, wyjąt-kowo kompaktową budowę i modułową mechanikę. 8400 protec, przy pomocy którego Lenze rozszerzył swoją platformę przemienników częstotliwości 8400, zadziwia swoją szybkością uruchamiania i solidnością obudowy. Nowy zdecentralizowany system napędo-wy wykorzystuje profil PROFIsafe doi szybkiej komuni-kacji i wyposażony jest w zintegrowane funkcje bez-pieczeństwa. Na specjalnie wydzielonej części swo-jego stoiska targowego Lenze prezentuje jakie zmiany w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego zwią-zane są z nową dyrektywą dot. maszyn EN ISO 13849-1.

Dystrybutor

Lenze Polska Sp. z o.o.

Adres: Roździeńskiego 188 b, 40-203 Katowice

Nr telefonu: (032) 203 97 73 Skopiuj

Faks: (032) 781 01 80 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: biuro.pl@lenze.com Skopiuj
WWW: www.lenze.com

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...