Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-01-11
Analizator i rejestrator parametrów sieci PQA823 i PQA824
PQA823, PQA824
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
PQA823 i PQA824

Analizator i rejestrator parametrów sieci PQA823 i PQA824

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim (107 stron).
Polska wersja komunikatów wraz z rozbudowanym systemem podpowiedzi na wyświetlaczu w języku polskim !


Analizatory i rejestratory parametrów sieci serii PQA umożliwiają jednoczesny pomiar i rejestrację do 251 parametrów sieci trójfazowej. Posiadają bogate wyposażenie w standardzie, na które składają się m.in. 4 pasy Rogowskiego 300/3000A, oprogramowanie TopView w języku polskim, futerał. Jest to najnowsza generacja analizatorów i rejestratorów parametrów sieci firmy HT Italia. Bardzo nowoczesna konstrukcja.

PQA823 i PQA824 pozwalają mierzyć i rejestrować:
- napięcia TRMS - 5 wejść (faza-neutralny, faza-faza, faza - ochronny),
- prądy TRMS fazowe oraz prąd w przewodzie neutralnym - 4 wejścia,
- prądy są mierzone elastycznymi przystawkami prądowymi - cewkami Rogowskiego (ze wzmacniaczem całkującym wbudowanym w przyrząd),
- częstotliwość,
- analizę harmonicznych napięć i prądów do 49 z prezentacją w postaci histogramu,
- wykresy wskazowe napięć i prądów,
- moc czynną, bierną i pozorną,
- energię czynną, bierną i pozorną,
- współczynnik mocy,
- rejestrację ciągła z okresem uśredniania ustawianym w zakresie od 1s do 60min,
- anomalie napięciowe rejestrowane z rozdzielczością 10ms,
- rejestracja krótkotrwałych anomalii napięciowych (spadków i wzrostów napięć poza ustalone - wartości graniczne np. podczas rozruchów ciężkich maszyn),
- analiza migotania (fluktuacji) (Pst, Plt) zgodnie z PN-EN50160,
- asymetria napięć zgodnie z PN-EN50160,
- prądy rozruchowe,
- przepięcia z rozdzielczością 5µs (tylko PQA824),
- prezentacja wyników: numeryczna i graficzna (kształty przebiegów),
- komfortowa analiza zgodności zasilania z wymaganiami normy PN-EN50160.

Ekran dotykowy
Ekran dotykowy pozwala na wygodny dostęp do dowolnej wewnętrznej funkcji przyrządu poprzez menu wyboru. Graficzny ekran TFT o rozdzielczości 320x240 pikseli zapewnia 65536 kolorów. Wyposażony jest również w funkcję podświetlenia oraz regulację kontrastu.

Rejestracja ciągła
Proces rejestracji jest następujący: przyrząd próbkuje ze stałą dużą częstotliwością i gromadzi wyniki pomiarów w pamięci chwilowej. Po upłynięciu okresu uśredniania, który jest ustawiany przez użytkownika w zakresie od 1 sekundy do 60 minut, następuje zapis do pamięci stałej. Dla danego mierzonego parametru zapisywane są trzy wartości MIN, MAX oraz średnia za okres uśredniania. Dzięki takiemu rozwiązaniu rejestrowane są wszystkie istotne informacje przy niewielkim zapotrzebowaniu na pamięć.
W trybie rejestracji ciągłej przyrząd może zapisywać jednocześnie do 251 parametrów w pamięci wewnętrznej:
- napięcia, prądy, współczynniki mocy, moce, energie, etc.,
- moce: wchodzącą i wychodzącą,
- asymetria napięcia,
- harmoniczne napięcia i prądu.

Dodatkowe tryby rejestracji
- Analiza migotania (fluktuacji)
Pomiary wskaźników uciążliwości długookresowego migotania Plt oraz krótkookresowego migotania Pst wykonywane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 „w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci”.
- Asymetria zasilania
Rejestracja wskaźników asymetrii zasilania składowej przeciwnej NEG% oraz składowej zerowej ZERO%.
- Anomalie napięciowe
Rejestracja anomalii napięciowych służy do zapisu krótkotrwałych spadków lub wzrostów napięć poza ustalone wartości graniczne. Rejestrowany jest czas wystąpienia z rozdzielczością 10ms, czas trwania oraz wartość ekstremalna.
- Prądy rozruchowe
Przyrząd wykrywa i rejestruje jako prąd rozruchu wszystkie przypadki, gdzie wartość skuteczna (TRMS) prądu fazy przekracza ustawioną wartość progową. Podczas operacji ustawiania przed rozpoczęciem rejestracji użytkownik może modyfikować poniższe parametry:
- Wartość progowa prądu: wartość prądu wykrywana i rejestrowana, jako przypadek prądu rozruchu. Maksymalna ustawiona wartość tego parametru jest zawsze równa pełnej skali używanych przystawek prądowych.
- Tryby detekcji: poniższe tryby są dostępne i wybierane:
- FIX: przyrząd wykrywa i rejestruje każdy przypadek wartości TRMS prądu, obliczany za każdą połówkę okresu, jeżeli przekracza wartość progową definiowaną przez użytkownika. Nowy przypadek jest wykrywany przez przyrząd dopiero, gdy bieżąca wartość prądu zmniejszy się poniżej ustawionej wartości progowej.
- VAR: przyrząd wykrywa i rejestruje każdy przypadek wartości TRMS prądu, obliczany za każdą połówkę okresu, jeżeli przekracza poprzednią wartość TRMS (obliczoną w poprzedniej połówce okresu) o różnicę określaną przez wartość progową definiowaną przez użytkownika.
- Interwał czasu detekcji: jak tylko przyrząd wykryje przypadek, rejestruje 100 wartości TRMS prądu i 100 wartości TRMS odnośnego napięcia w przeciągu interwału czasu detekcji ustawionego przez użytkownika. Dostępne są wartości 1s, 2s, 3s, 4s.

Analiza wyników jest możliwa po przesłaniu zapisanych danych do PC i przy użyciu programu TopView. Pokazywane są poniższe parametry:
- Tabela zarejestrowanych przypadków (faza, w której wystąpił przypadek, data i czas wystąpienia, maksymalna wartość pomiędzy wartościami TRMS (skutecznymi) obliczonymi w połówce okresu w czasie interwału czasu detekcji, wartość ostatniej próbki pod koniec interwału czasu detekcji).
- Wykresy zarejestrowanych przypadków (przebiegi 100 zapisanych wartości TRMS prądu i odnośnych napięć podczas interwału czasu detekcji dla każdego wiersza w tabeli zarejestrowanych przypadków)
-Przepięcia (tylko PQA824)
Model PQA824 pozwala na rejestrację przepięć z rozdzielczością 5µs (200kHz).
Rejestracja do 4 przypadków przepięć w ciągu jednej połówki okresu, maksymalnie do 20000 przypadków. Rejestracja zawiera:
- numer fazy,
- czas wystąpienia z dokładnością do 0,01sek,
- wartość progu rejestracji przepięcia (ustawiana przez użytkownika: od 150V do 5000V),
- typ zbocza na którym wystąpiło: narastające lub opadające,
- wartość piku MAX i MIN w czasie przepięcia,
- wartość względnej różnicy: "przepięcie" minus "napięcie" (dodatnia i ujemna),
- typ przypadku: szybki (dV/dt > 100V/5µs) lub wolny (dV/dt > 100V/78µs).

Tryby pracy
Pomiary wykonywane przez PQA82x mogą być obserwowane na żywo w formie wyników cyfrowych, histogramów analizy harmonicznych, wykresów przebiegów napięć i prądów (funkcja oscyloskopu) lub w formie wykresów wskazowych.

Elastyczne zasilanie
Wbudowany akumulator LI-ION 3,7V zapewnia 3 godzinną pracę przyrządu. Zewnętrzny zasilacz, pełniący jednocześnie funkcję ładowarki, zapewnia długotrwałą pracę przyrządu przy zasilaniu sieciowym. Przy zaniku napięcia sieciowego przyrząd automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe.

Przekładniki
Przekładnie przekładników napięciowych oraz prądowych do których podłączone są PQA82x są programowane w ustawieniach przyrządu. Dzięki temu uzyskiwane wyniki nie wymagają już żadnych późniejszych przeliczeń.

Pomiar harmonicznych i THD
Zgodnie z wymogami analizy jakości zasilania PQA82x pozwalają mierzyć i rejestrować harmoniczne prądów i napięć do 49 włącznie. Mierzony jest również współczynnik całkowitych odkształceń harmonicznych THD.

4 wejścia prądowe
Przyrządy PQA82x posiadają 4 niezależne wejścia pomiaru prądu. Na wyposażeniu przyrządów są 4 elastyczne przystawki prądowe (tzw. cewki Rogowskiego), które zapewniają pomiar prądu do 3000A. Opcjonalnie oferowane są sztywne przystawki prądowe (HT96U) rozszerzające dolną granicę pomiarową na prądy upływności (od 5mA).

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/ht/pqa82x.aspx

Artykuł:
https://www.tomtronix.pl/prasa/ElektroSystemy/2007_11%20Analizatory%20...

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...