Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2015-03-23
ASTOR - Radiomodemy Satelline-3AS(d) EPIC
ASTOR - Radiomodemy Satelline-3AS(d) EPIC
Producent:
Satel

Satelline-3AS EPIC jest najnowszym urządzeniem z rodziny radiomodemów Satelline. Przeznaczony jest do transmisji danych w trybie half-duplex (przesyłanie danych z szybkim przełączaniem kierunku). Urządzenia te są w pełni przezroczyste dla stosowanego protokołu transmisji, dzięki czemu mogą być stosowane do łączenia wszelkich urządzeń komunikujących się za pośrednictwem łączy szeregowych. Satelline-3AS EPIC są w pełni kompatybilne z modelem 3AS(d), jednak posiadają wiele dodatkowych cech, które pozwalają na zastosowanie ich w aplikacjach, w których nie można było stosować wspomnianego modelu 3AS(d).

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA

Satelline-3AS EPIC składa się z modemu, nadajnika i dwóch odbiorników radiowych, zintegrowanych w aluminiowej obudowie. Na zewnątrz obudowy wyprowadzone jest gniazdo portu szeregowego oraz dwa złącza antenowe typu TNC. Na obudowie umieszczony jest zestaw diod informujących o stanie linii sygnałowych portu szeregowego. Urządzenie zasilane jest prądem stałym o napięciu od 11,8 do 30 V. Napięcie zasilające doprowadzane jest (podobnie jak w poprzednich modelach) na dwie linie gniazda portu szeregowego.

Satelline-3AS EPIC pracuje na częstotliwościach z zakresu 400 ÷ 470 MHz. Możliwe jest zastosowanie odstępu sąsiedniokanałowego 12,5 kHz lub 25 kHz. W pierwszym przypadku możliwa jest transmisja z maksymalną szybkością 9600 bit/s, a do dyspozycji jest 160 programowo zmienianych kanałów. Przy zachowaniu odstępu sąsiedniokanałowego 25 kHz maksymalna prędkość transmisji wynosi 19200 bit/s, a dostępnych jest 80 kanałów.

Radiomodem jest kompatybilny z trzema standardami łącza szeregowego: RS232, RS422 oraz RS485.

Dostępne są cztery modele radiomodemów Satelline-3AS EPIC. Pierwszy z nich to wersja podstawowa. Drugim modelem jest radiomodem dodatkowo wyposażony w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz czteroprzyciskową miniklawiaturę. Dzięki temu możliwa jest zmiana wszystkich ustawień urządzenia, przez co nie ma konieczności podłączania komputera i wykorzystywania programu terminala (analogicznie jak w przypadku radiomodemów 3ASd). Kolejną odmianą jest radiomodem bez wyświetlacza LCD i miniklawiatury, za to wyposażony w dodatkowy element chłodzący. Zastosowanie dodatkowego elementu chłodzącego jest wymagane w przypadku używania do transmisji maksymalnej mocy nadajnika (10 W) przez więcej niż 20% całkowitego czasu pracy urządzenia. Ostatnią odmianą radiomodemu Satelline-3AS EPIC jest model wyposażony zarówno w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z miniklawiaturą jak i dodatkowy element chłodzący.

MOC NADAJNIKA I PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI

Satelline-3AS EPIC charakteryzuje się maksymalną mocą 10 W. Pozwala to na komunikację w terenie płaskim na odległość do 80 km! (w zależności od zastosowanych anten). Moc nadajnika jest programowo konfigurowalna i może wynosić: 1 W, 2 W, 5 W oraz 10 W.

Czułość odbiornika wynosi -80 dBm ÷ -118 dBm i podobnie jak moc jest konfigurowalna. Prędkość transmisji danych w powietrzu wynosi 9600 bit/s (w przypadku zastosowania odstępu sąsiedniokanałowego 12,5 kHz), albo 19200 bit/s (w przypadku zastosowania odstępu sąsiedniokanałowego 25 kHz), natomiast prędkość transmisji na porcie jest konfigurowalna i wynosi 300 ÷ 38400 bit/s. Satelline-3AS EPIC zasilany jest prądem stałym o napięciu +10 ÷ +30 V.

TRYBY PRACY

Satelline-3AS EPIC może pracować w trzech trybach: trybie przesyłania danych, trybie programowania oraz trybie testowym.

Tryb programowania umożliwia łatwe ustawianie wszelkich parametrów urządzenia. Programowanie realizowane jest z poziomu komputera połączonego z radiomodemem łączem RS za pośrednictwem standardowego programu terminala (np. HyperTerminal). W przypadku modeli z wyświetlaczem LCD programowanie może odbywać się także bez pośrednictwa komputera, z wykorzystaniem czteroprzyciskowej miniklawiatury.

W trybie testowym możliwe jest sprawdzenie transmisji radiowej poprzez przesyłanie próbnych bloków danych. Daje to użytkownikowi możliwość zbadania jakości połączenia i oszacowania propagacji fal radiowych.

Podczas pracy radiomodemu w trybie przesyłania danych istnieje możliwość programowej zmiany adresu przyporządkowanego urządzeniu oraz kanału, na którym odbywa się transmisja. Realizuje się to przez wysyłanie specjalnych poleceń programujących (tzw. komendy SL) łączem RS pomiędzy blokami danych.

PEWNOŚĆ TRANSMISJI

Satelline-3AS EPIC wyposażony jest w dwa odbiorniki radiowe. Cecha ta jest jedną z najważniejszych cech charakteryzujących najnowszy radiomodem firmy Satel. Dwa odbiorniki mogą równocześnie odbierać przychodzące sygnały, a specjalny mechanizm porównawczy powoduje wybór w danym momencie silniejszego sygnału. Dzięki temu istnieje pewność, że w trudnych warunkach pracy żadne transmitowanie dane nie zostaną utracone. Wyeliminowane zostaje w ten sposób zjawisko tzw. fadingu, czyli wyciszenia fal radiowych. Odległość pomiędzy antenami na każdym z odbiorników powinna wynosić 3 długości fali, czyli w przypadku pasma 400 MHz około 75 cm.

FUNKCJE DODATKOWE

Radiomodemy Satelline-3AS EPIC wyposażone są w mechanizm korekcji błędów oraz mechanizm sprawdzania sumy kontrolnej co minimalizuje ilość błędów powstałych przy transmisji. Odbywa się to przez zaawansowane sprawdzanie oraz korekcję paczek danych. Korekcja typu FEC (Forward Error Correction) polega na dzieleniu danych na kilka bloków. Radiomodem dodaje do tych bloków informację o korekcji.

Satelline-3AS EPIC może także pracować w charakterze repeatera na dwojaki sposób. Pierwszy z nich to wyłącznie odbieranie i natychmiastowe przesyłanie dalej pakietów danych (o maksymalnej długości pojedynczego bloku - 1 kB). W drugiej metodzie radiomodem skonfigurowany jako repeater może także być podłączony do innego urządzenia (np. sterownika PLC). Wówczas dane są przekazywane do portu (jeżeli dotyczą tego urządzenia) lub są retransmitowane dalej. Istnieje możliwość stosowania więcej niż jednego repeatera, dzięki czemu odległość, na którą transmitowane są informacje, można wydatnie zwiększyć. Ponadto możliwe jest budowanie rozległych sieci w architekturze master-slave.

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie systemowe (firmware) radiomodemu 3AS jest zapisane w pamięci typu Flash. Dzięki temu możliwa jest wymiana oprogramowania bez dokonywania jakichkolwiek zmian sprzętowych oraz bez konieczności rozkręcania obudowy urządzenia. Uaktualnienie oprogramowania dokonywane jest za pośrednictwem portu szeregowego, z poziomu firmowego programu terminala SaTerm firmy Satel.

Dystrybutor

ASTOR Sp. z o.o.

Adres: ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
Nr telefonu: 012 428-63-00 Pokaż numer
Faks: 012 428-63-09 Pokaż numer
Adres e-mail: info@astor.com.pl
WWW: www.astor.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...