Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-09-04
Modernizacja komputerowego systemu sterowania mechanizmami sceny Teatru Narodowego
Teatr Narodowy w Warszawie
Producent:
BOSCH REXROTH

Teatr Narodowy w Warszawie
Modernizacja komputerowego systemu sterowania mechanizmami sceny Teatru Narodowego w Warszawie była zadaniem niezwykle skomplikowanym technicznie, wymagającym jednocześnie bardzo dokładnego przygotowania i realizacji logistyki dostaw, montażu, uruchomienia i odbiorów technicznych.
Teatr Narodowy postawił warunek, aby prace prowadzone były wyłącznie podczas letnich przerw działalności teatru, w dwóch kolejnych latach. W związku z tym realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach, w okresach od 14 czerwca do 15 września 2010 i 2011 roku.
Część prac, takich jak wymiana kabli systemu sterowania oraz elastycznych przewodów hydraulicznych, wykonywana była przez firmy zewnętrzne.
Konieczność modernizacji systemu sterowania spowodowana była:

 • „zestarzeniem" się poprzedniego systemu sterowania (VTB2000), zaprojektowanego i zainstalowanego na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia przez ówczesną firmę Mannesmann Rexroth, który był eksploatowany przez 15 lat,
 • brakiem części zamiennych (większość części nie była już produkowana),
 •  koniecznością wymiany piętnastoletnich elementów elektroniki na elementy współcześnie produkowane, umożliwiając tym samym sprawne i ekonomiczne serwisowanie systemu,
 •  koniecznością przystosowania systemów sterowania do nowych europejskich norm bezpieczeństwa,
 •  koniecznością podniesienia poziomu bezawaryjności i niezawodności pracy systemu i sterowanych nim urządzeń scenicznych.

Teatr Narodowy zamówił w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej ekspertyzę stanu technicznego dotychczasowych urządzeń. Ekspertyza wykonana przez specjalistów z dziedziny napędów i sterowań wykazała konieczność przeprowadzenia modernizacji.
W pierwszym etapie projektu (od 14 czerwca do 15 września 2010 roku) wykonano modernizację układów sterowania centralnej stacji hydraulicznej oraz zespołu urządzeń górnej mechanizacji sceny, w tym:

 • 37 wciągarek prospektowych (dekoracji),
 • wciągarek panoramy,
 • wciągarek punktowych,
 • mostów świetlnych,
 • mostu portalowego,
 • kurtyny głównej (3 napędów),
 • wciągarek prospektowych proscenium,
 • kurtyn stalowych – głównej i bocznej,
 • klapy dymowej.

W drugim etapie projektu (od 14 czerwca do 15 września 2011 roku) wykonano modernizację układu sterowania zespołu urządzeń dolnej mechanizacji sceny, w tym:

 • 4 zapadni scenicznych,
 • 8 mechanizmów pochylania zapadni (przód, tył),
 • 1 zapadni fosy orkiestry,
 • 1 magazynu prospektów.

Projekt obejmował modernizację zarówno elementów hardware, jak i software.
W ramach modernizacji hardware wymieniono wszystkie szafy elektroniczne, w tym podrozdzielnie, szafy sterowania osi, szafę sterowania pulpitów, szafy ryglowe, szafę kurtyny głównej oraz UPS.
Wymieniono również pulpit włączający system, pulpity sterownicze, pulpity awaryjne, sterowniki napędów elektromechanicznych i hydraulicznych, sterowniki SPS, a także komputer statusu i komputer reżyserski. Dodatkowo układ sterowania wyposażono w pulpit radiowy. Cały układ sterowania jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa SIL III.
Wymianie poddano także wybrane urządzenia w napędach. Wymieniono przetworniki częstotliwości w kurtynie głównej oraz mierniki wartości absolutnej i inkrementalnej we wszystkich urządzeniach. W napędach zapadni i wciągarek zastosowano nowe precyzyjne hydrauliczne czujniki ciśnienia. W mechanizmach pochylania zapadni wykorzystano zawory proporcjonalne. Natomiast w zapadniach scenicznych i w zapadni fosy orkiestry zastosowane zostały dodatkowe „hamulce hydrauliczne" (zawory logiczne po obu stronach cylindrów napędowych). Zastosowanie tych urządzeń było niezbędne do uzyskania zgodności zmodernizowanego systemu z przepisami SIL III.
W ramach modernizacji software w nowym systemie sterowania o symbolu SYB 2000 zastosowano szereg nowych funkcji, których nie posiadał dotychczasowy system (VTB 2000), między innymi:

 • możliwość sterowania urządzeniami górnej i dolnej mechanizacji z jednego pulpitu,
 • zdalne sterowanie,
 • zdalna diagnoza,
 • rejestracja procedur obsługi,
 • zapis przejazdów (ruchu urządzeń),
 • zabezpieczanie danych,
 • archiwizacja komunikatów błędów.

Pulpit główny systemu sterowania urządzeniami mechaniki sceny
W nowym systemie dostępne są oczywiście wszystkie funkcje potrzebne do zaprojektowania tzw. przemiany, sekwencji ruchu lub całego przedstawienia. Projektowanie tych funkcji w nowym systemie ma zdecydowanie więcej możliwości, a uzyskanie zamierzonych efektów jest w dużej części zautomatyzowane.

Urządzenia sceniczne Teatru Narodowego wyposażone są w tzw. mechanizm pochylania podłogi zapadni. Wprowadzanie danych niezbędnych do uzyskania takiego efektu ograniczono do minimum.
Układ posiada program do programowania nie tylko ruchów zapadni i sztankietów, ale także sekwencji ruchów wciągarek punktowych (w których elementem wykonawczym jest 1 lina). Umożliwia to tworzenie ruchu dekoracji przestrzennych, a nie tylko liniowych z wykorzystaniem wciągarek sztankietowych.
Miejscowe sterowniki wciągarek prospektowych
Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.
Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl
W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.
Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl
Kontakt dla czytelników:


mgr inż. Tadeusz Głębicki
Tel.: +48 22 738 1901
E-Mail: tadeusz.glebicki@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

 

Więcej informacji TUTAJ

 

 

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

mgr inż. Tadeusz Głębicki

Nr telefonu: +48 22 738 1901 Skopiuj

E-mail: tadeusz.glebicki@boschrexroth.pl Skopiuj
WWW: www.boschrexroth.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...