Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-05-21
Monitoring i Sterowanie (MIS)
Producent:
LOGICA
SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

Czym jest MONITORING?
Najprościej rzecz ujmując jest to system przedstawiający w jasny i czytelny sposób (najczęściej na monitorze komputera) stany monitorowanych instalacji i obiektów, ich parametry oraz występowanie sytuacji alarmowych.
Do tego celu służy zestaw sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, projektory, systemy archiwizacji danych itd.), środków łączności (radiomodemów, modemów, radionadajników, anten, systemów łączności GSM i satelitarnej), oprogramowania do zbierania i przetwarzania danych, wizualizacji, sterowania, archiwizowania oraz niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterowników PLC.
System przeznaczony dla dowolnego przedsiębiorstwa. Głównym adresatem systemu są przedsiębiorstwa mające obiekty rozmieszczone na pewnym obszarze (przedsiębiorstwa wodociągowe, energetyczne, ciepłownicze, komunalne itd.) Istnieje jednak możliwość przystosowania systemu do potrzeb każdego przedsiębiorstwa mającego potrzebę monitoringu stanu swoich obiektów, urządzeń, instalacji .
W przedsiębiorstwach komunalnych i sieciowych system monitoringu jest niezbędny do zarządzania siecią. Polecany jest do monitorowania np.: pracy ujęć, pompowni, stacji uzdatniania, stacji osłonowych z chronionymi przez nie ujęciami wód powierzchniowych, przerzutów wody (tranzyt), stacji zasuw, w systemach centralnej dyspozycji i oczyszczalni ścieków. Zastosowanie go daje wymierne oszczędności ekonomiczne poprzez wczesne przewidywanie i wykrywanie awarii na sieci. Odpowiednie algorytmy sterowania stacjami pompowymi
i stacjami zasuw, zabezpieczają sieć przed gwałtownymi uderzeniami ciśnienia.

Oferowany system Monitoringu i Sterowania jest modułem zintegrowanego pakietu ZIT do Zarządzania Infrastrukturą Techniczną przedsiębiorstwa.

1.Struktura systemu MONITORINGU:
Ze względu na zróżnicowane rozproszenie sieci w terenie stosuje się różne sposoby przesyłania danych
z obiektów do stacji centralnej.
1. W przypadku gdy odległości pomiędzy poszczególnymi elementami systemu są niewielkie (do kilkuset metrów) można zastosować komunikację kablową (kable miedziane lub światłowodowe) zapewniającą ciągłą łączność w systemie. Jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne w wielu wypadkach.
2. W przypadku dużej odległości pomiędzy poszczególnymi elementami systemu monitoringu przewiduje się zastosowanie systemu łączności radiowej, transmisję poprzez łącza telekomunikacyjne, satelitarne, telefonii komórkowej GSM, GPRS. Zastosowanie tych środków łączności do transmisji danych przynosi duże, wymierne, efekty ekonomiczne wszędzie tam, gdzie obiekty technologiczne nie są połączone liniami przewodowymi (sterowniczymi lub telekomunikacyjnymi). W chwili obecnej najbardziej ekonomiczne jest stosowanie łączności radiowej realizowanej w oparciu o radiomodemy.
3. W przypadku znacznych odległości, przy dużym rozproszeniu punków poboru danych i braku połączenia bezpośredniego, przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu, stacje lokalne wyposażane są w odpowiednio dużą ilość pamięci, która zapewniają samodzielną pracę układu przez wymagany okres czasu. Rozwiązanie to narzuca konieczność okresowego odczytywania poszczególnych punktów pomiarowych przez obsługę.

2. Rodzaje i funkcje stacji:
STACJA LOKALNA zbiera i przetwarza informacje otrzymywane liniami przewodowymi z urządzeń technologicznych (pomp, falowników, przepustnic itd.) oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Na rozkaz stacji centralnej, stacja lokalna transmituje posiadane informacje (wartości parametrów np. natężenie prądu, temperaturę wody, stany urządzeń np. awarie pomp, zamknięcie-otwarcie zaworów, stopień ich otwarcia) do stacji centralnej, za pośrednictwem kabla, modemu albo radiomodemu. Na polecenie wykonania określonej czynności, stacja lokalna formuje odpowiedni sygnał, który linią przewodową zostaje przesłany do urządzenia wykonawczego na obiekcie technologicznym.
STACJE RETRANSMISYJNE RADIOWE, SATELITARNE, GSM pośredniczą w wymianie informacji między stacją centralną a stacjami lokalnymi. Funkcję stacji retransmisyjnej może spełniać także stacja lokalna.
STACJA CENTRALNA (dyspozytorska) steruje pracą systemu monitoringu, zbiera, przechowuje i przetwarza informacje otrzymane ze stacji lokalnych lub retransmisyjnych. W ustalonych odstępach czasu, w sposób automatyczny, stacja centralna aktualizuje wszystkie wyniki pomiarów i stany urządzeń technologicznych komunikując się ze stacjami niższego poziomu (stacjami lokalnymi). Dyspozytor stacji centralnej może także ręcznie, przy pomocy klawiatury komputera lub urządzeń wskazujących np. myszy, zażądać potrzebnych informacji ze stacji lokalnej względnie wydać rozkaz sterujący pracą wybranego urządzenia technologicznego. Dołączony do komputera stacji centralnej monitor (lub inne urządzenie do wyświetlania np. panel projekcyjny) przedstawia pełną informację o wartościach wszystkich mierzonych wielkości i stanie urządzeń kontrolowanych przez system. Menu na ekranie monitora jest tak opracowane, że przez cały czas pracy systemu wyświetlane są instrukcje, potrzebne dyspozytorowi do prawidłowej obsługi systemu. Dzięki temu od użytkownika systemu nie wymaga się żadnego przygotowania informatycznego (jednak niezbędne jest krótkie przeszkolenie obsługujących system). Zebrane informacje mogą być zapamiętywane na dysku i odwzorowane na drukarce w postaci raportów (zmianowy, dobowy itp.) lub wykresów historii odzwierciedlających zmiany w czasie danych parametrów systemu monitoringu.

3. Funkcje systemu monitoringu:
• zbieranie informacji o stanie obiektów monitorowanych,
• zbieranie informacji o parametrach obiektów monitorowanych,
• wizualizacja pracy obiektów - graficzne przedstawianie zebranych informacji w sposób przyjazny dla użytkownika,
• przedstawianie zmian parametrów monitorowanych w postaci wykresów,
• komunikacja z punktami pomiarowymi i sterowanymi,
• alarmowanie,
• generowanie sygnałów sterujących,
• archiwizacja danych,
• przeszukiwanie i analiza danych,
• generowanie raportów: na żądanie, dobowych, miesięcznych, rocznych,
• komunikacja z użytkownikiem,
• zabezpieczenie danych,
• wymiana danych z innymi aplikacjami.

4. Oferta firmy WM-data Techno-Progress w zakresie Monitoringu i Sterowania:
• doradztwo, prace koncepcyjne i projektowe,
• oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne,
• dostawa sprzętu komputerowego, AKP, urządzeń do transmisji danych,
• fabrykacja szaf,
• wdrażanie systemu, serwis i nadzór autorski,
• szkolenia z zakresu monitoringu.
Prace nasze realizujemy zarówno na nowo powstających obiektach jak i na obiektach modernizowanych. Zajmujemy się całościowym realizowaniem zadań od koncepcji do wykonawstwa. Na życzenie klientów wykonujemy części zadań.

W obszarze naszych zainteresowań znajdują się:
• ujęcia wody,
• stacje uzdatniania,
• przepompownie, zbiorniki,
• sieci uzbrojenia,
• oczyszczalnie ścieków,
• urządzenia linii produkcyjnych,

Oferta nasza ma charakter modułowy, dostosowujemy ją do potrzeb i możliwości każdego klienta zarówno w warstwie oprogramowania jak i w sprzętowej. Dzięki temu możliwe jest dobre wykorzystanie istniejących zasobów klienta bez niepotrzebnego zwiększania kosztów przedsięwzięć związanych z monitoringiem.
Wykorzystujemy najnowocześniejsze, cały czas udoskonalane oprogramowanie wizualizacyjne, cieszące się zasłużoną renomą. Oferowany przez nas sprzęt pochodzi od najlepszych producentów i dostawców (moduły telemetryczne ABMicro, radiomodemy - Satel, Muel, Motorola; sterowniki - GE-Fanuc, Schneider, Siemens, Horner).
Proponowany przez nas system spełnia w pełni cechy informatycznych systemów otwartych. Narzędziowo oparty jest na światowych standardach systemów MMI i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) zarówno w warstwie programowej jak i sprzętowej co daje gwarancję jego niezawodności, modułowości i pewnego rozwoju w przyszłości.

5. Integracja z systemami produkcji Logica Poland
System Monitoringu i Sterowania jest zintegrowany z pozostałymi modułami pakietu ZIT. Na uwagę zasługuje współpraca z systemem Gospodarka Remontowo-Eksploatacyjna –GRE, do którego przesyłane są informacje o aktualnym stanie maszyn i urządzeń (m.in. liczniki czasu pracy, informacje o wystąpieniu awarii oraz jej opis).
Informacje o wydajności poszczególnych ujęć oraz dane pomiarowe z wydzielonych sekcji sieci wodociągowej można gromadzić w bazie danych i porównywać z danymi z systemu Zbyt Wody (moduł pakietu TP-Administrator– do zarządzania w obszarze ekonomicznym przedsiębiorstwa). Pozwala to na wykrywanie strat wody w sieci wodociągowej.

6. Korzyści z przeprowadzonych instalacji systemu.
Doświadczenia z wdrożonych dotychczas systemów wskazują, że zastosowanie systemu MONITORINGU przynosi wymierne korzyści, min.
• oszczędności energii poprzez możliwość elastycznego dopasowania systemu produkcji wody do obciążenia,
• możliwość zdiagnozowania wypływów (kradzieży) wody z sieci,
• znajomość zachowania się systemu produkcji wody w odpowiedzi na zmienne obciążenia,
• bieżącej kontrola obiektów bezobsługowych - możliwość minimalizacji skutków awarii,
• zmniejszenie częstotliwości kontroli obiektów przez pracowników, co za tym idzie zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem środków transportu, obciążenia pracowników dyżurnych,
• zmniejszenie ilości awarii na sieci,
• poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa,
• korzystny wizerunek w oczach klientów jako przedsiębiorstwa nowoczesnego.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

LogicSynergy Sp. z o.o.

Adres: Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków

Nr telefonu: (012) 422-62-49 Skopiuj

Faks: (012) 422-60-17 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »