Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2020-05-28
Najnowsza Platforma EPLAN 2.6!

Platforma EPLAN 2.6 - nowa wersja oprogramowania CAE

Najnowsza Platforma EPLAN 2.6!
Producent:
EPLAN

To niemal wzorcowy przykład kultury innowacji „wyciągany prosto z pudełka". Dzięki nowej wersji 2.6 Platformy EPLAN, użytkownicy mogą skorzystać z istotnych funkcjonalności inżynieryjnych, które mogą być w łatwy sposób integrowane w codziennych procesach pracy, włącznie z nowymi funkcjami projektowania zacisków i zarządzania danymi projektu, reprezentacją rurociągów w inżynierii płynów oraz zoptymalizowaną integracją IT. Warto również podkreślić, że dzięki wprowadzeniu kolejnego języka – języka tureckiego, Platforma EPLAN jest obecnie dostępna w 18 wersjach językowych.

Poza dodatkowym językiem, do najnowszej wersji wprowadzono wiele aktualizacji technicznych. Podczas przetwarzania i zarządzania listwami zaciskowymi, użyte akcesoria mogą być teraz łatwo uwidocznione. Ponadto, automatycznie lub ręcznie definiowane mostki również mogą być łatwo identyfikowane. Użytkownicy mają możliwość wyświetlania bieżącego statusu zacisku, ponieważ jest on widoczny w Nawigatorze. Kolejną nowością jest to, że w nowym trybie widoku zorientowanego na połączenia można szybko stwierdzić, które z połączeń na zacisku są nieużywane i wciąż dostępne. Oprócz wymienionych funkcjonalności ułatwiających projektowanie, w dużym stopniu przyspieszono również cały proces inżynieryjny.
Zarządzanie projektami i danymi projektów

Korzystanie z narzędzia Quick Input Filter ułatwia zarządzanie projektami i danymi projektów. Podprojekty mogą być dowolnie definiowane i zapisywane, przy czym zapewniono większą dowolność w alokacji nazw. Przykładowo, zachowanie bieżącej wersji wymaga od użytkowników aktualizowania tylko głównego projektu zamiast zapisywania podprojektów. W zarządzaniu projektem, niektóre struktury mogą być wyszukiwane i zmieniane w obrębie całego projektu, co znacznie ułatwia nadzór nad całością. Ponadto, przyspieszono definiowanie sekwencji stron do wydruku lub zapisu w formacie PDF.

Edytor terminali
Aktualny status zacisku może być uwidoczniony w rozszerzonym oknie Edycji. Ręcznie lub automatycznie zdefiniowane mostki mogą być łatwo identyfikowane, a akcesoria wizualizowane graficznie.
Schematy rurociągów i połączeń giętkich w widoku 3D

Liczne aplikacje z zakresu hydrauliki, pneumatyki, chłodzenia i smarowania wymagają korzystania z rur lub przewodów giętkich do transportu mediów, takich jak powietrze, czy olej. EPLAN Fluid Professional, łącznie z dodatkiem EPLAN Pro Panel oferuje teraz możliwość reprezentacji rurociągu i giętkich połączeń hydraulicznych w widoku 3D z zachowaniem pełnej funkcjonalności schematu. Projektanci mogą dzięki temu przeglądać schemat lub np. analizować długości przewodów. Funkcja eksportu pozwala przesłać geometrię instalacji do zewnętrznego oprogramowania produkcyjnego sterującego gięciem rur.

Wydajność
Zorientowany funkcyjnie projekt pomaga zwiększyć wydajność projektowania dzięki Platformie EPLAN.
Od planowania wstępnego do szczegółowej inżynierii

Wiele nowych funkcji zostało zoptymalizowanych tak, aby ułatwić integrację Platformy EPLAN z bieżącymi procesami technologicznymi użytkowników. EPLAN Preplanning umożliwia obecnie importowanie danych z zewnętrznych źródeł. Funkcja „preview" pozwala weryfikować dane wejściowe przed ich zaimportowaniem. Różnice są łatwe do wychwycenia i nawet wcześniej skasowane obiekty mogą być teraz bez trudu odnalezione i usunięte z planowania wstępnego i szczegółowej inżynierii. Stanowi to kolejny krok w kierunku zapewnienia lepszej spójności i ciągłości danych w ramach całego projektu – od planowania wstępnego do szczegółowej inżynierii.

Import Preplanning
EPLAN Preplanning umożliwia obecnie importowanie danych z zewnętrznych źródeł. Funkcja „preview" pozwala weryfikować dane wejściowe przed ich zaimportowaniem.
Lepsza integracja IT

W nowej wersji oprogramowania uproszczono również zarządzanie kontami użytkowników: istniejący użytkownicy mogą być szybko zaimportowani do infrastruktury IT, bez konieczności dodawania nowych kont. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników EPLAN zostało rozszerzone wraz ze wsparciem dla Active Directory. Ułatwiono korzystanie z baz danych: można obecnie wybrać właściwą bazę danych SQL z listy wszystkich dostępnych.

Dystrybutor

AB - MICRO Sp. z o.o.

EPLAN Training Team Katowice
Adres: Wrocławska 54, 40-217 KATOWICE
Nr telefonu: CENTRALA: 662 868 869 Pokaż numer
Faks: (032) 721-60-01 Pokaż numer
Adres e-mail: eplan_serwis@abmicro.pl
WWW: www.eplan.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »