Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2019-07-05
System Cyfrowych Zabezpieczeń, Automatyki, Pomiarów, Sterowania, Rejestracji i Komunikacji CZIP
Producent:
Relpol

System CZIP jest przeznaczony dla wszystkich pól rozdzielni średniego napięcia – szczególnie energetyki zawodowej, w sieciach o dowolnym sposobie uziemienia punktu zerowego co powoduje, że również bardzo dobrze nadaje się do rozdzielni przemysłowych. Obejmuje również automatykę SZR, zespół dla pola 110kV transformatora zasilającego oraz zespół dla pola silnika asynchronicznego wysokiego napięcia.
System realizuje wszystkie funkcje dotychczasowych układów automatyki elektroenergetycznej pól SN i umożliwia realizacje nowych zadań wynikających
z aktualnych potrzeb eksploatacyjnych sieci. Bardzo istotną cechą zespołów typu CZIP jest ich zdolność do łatwej współpracy z dyspozytorskimi systemami kontroli i nadzoru pracy sieci elektroenergetycznej. Zaleca się umieszczanie zespołów CZIP bezpośrednio na przedniej części celki rozdzielnicy średniego napięcia. Wiąże się to z ich funkcją, jako sterownika pola.
Do podstawowych zadań zespołów CZIP należą:
- realizacja kryteriów automatyki zabezpieczeniowej danego pola,
- pomiar prądów i napięć w obwodach wtórnych pola rozdzielni,
- obliczanie wartości mocy i energii przepływających pierwotnymi obwodami pola,
- określanie i przekazywanie do systemu nadrzędnego stanu łączników pola,
- sterowanie wyłącznikiem pola,
- realizacja funkcji telemechaniki,
- komunikacja z komputerowym systemem nadzoru pracującym w oparciu o protokół DNP 3.0 (np. EX, SYNDIS) poprzez własny koncentrator CZIP-NET,
- samokontrola pracy poszczególnych elementów zespołu CZIP,
- sporządzanie raportów w wewnętrznej pamięci – odpowiednik rejestratora zdarzeń,
- rejestracja przebiegów podczas wybranych stanów sieci, w tym również zakłóceniowych – rejestrator zakłóceń,
- sygnalizacja optyczna za pomocą diod świecących umieszczonych na płycie czołowej urządzenia,
- sterowanie przekaźnikami programowalnymi,
- współpraca z komputerem umożliwiającym wygodną obsługę programową w zakresie zmiany nastaw, programowania sygnalizacji i przekaźników, określania stanów wejść i wyjść, przeglądania zdarzeń, obserwowania wyników pomiarów.
Zespoły CZIP przejmują również wszystkie zadania wynikające z potrzeb pola
w zakresie centralnego i lokalnego sterowania. Realizowane jest także wiele funkcji pomocniczych, które wynikają bezpośrednio z potrzeb operatorskich oraz wizualizacyjnych urządzenia. Są one różne dla poszczególnych pól.Zestawienie zespołów CZIP

LP. Przeznaczenie zespołu – pole; Nazwa zespołu
1 Linia odpływowa; CZIP-1L
2 Linia współpracująca z elektrownią wiatrową; CZIP-1E
3 Strona SN transformatora 110kV/SN; CZIP-1T
4 Transformator SN/NN; CZIP-1Y
5 Bateria kondensatorów; CZIP-1C
6 Pomiar napięcia; CZIP-1U
7 Łącznik szyn; CZIP-1S
8 Potrzeby własne – sieć kompensowana; CZIP-1K
9 Potrzeby własne – uziemienie przez rezystor; CZIP-1P
10 Potrzeby własne – uziemienie układem równoległym; CZIP-1X
11 Silnik asynchroniczny wysokiego napięcia; CZIP-1M
12 Automatyka SZR; CZIP-2R
13 Strona 110kV transformatora 110kV/SN; CZIP-3HWięcej informacji na stronie www.relpol.com.pl

Informacja techniczna
Władysław Sieluk tel: (068) 45 32 712:
e-mail sieluk.w@relpol.com.pl

Informacja handlowa
tel: (068) 45 32 706, fax (068) 45 32 705
e-mail polon@relpol.com.pl

Dystrybutor

Relpol S.A.

Zakład Polon
Nr telefonu: 068 45 32 701; 068 45 32 706 Pokaż numer
Faks: 068 45 32 702; 068 45 32 705 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...