Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-05-21
TP-AQUA - zintegrowany system informatyczny dla branży wod-kan
Producent:
LOGICA
Logica Poland Sp. z o.o. oferuje zintegrowany i kompleksowy system informatyczny do zarządzania całym przedsiębiorstwem, w trzech wersjach branżowych:
TP-AQUA – dla przedsiębiorstw wod-kan;
TP-SANIT – dla przedsiębiorstw mpo/komunalnych;
TP-THERMO– dla energetyki cieplnej.
oraz wersji wielobranżowej dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

System TP-AQUA pracuje na wspólnej bazie danych i składa się z czterech głównych elementów:
SIK–CONTROLLING - System Informacyjny Kierownictwa.
TP-ADMINISTRATOR (TPA) – zintegrowany pakiet do zarządzania w obszarze ekonomicznym, w skład którego wchodzą:
- Biling z Biurem Obsługi Klienta (BOK) (system sprzedaży z rozrachunkami);
- moduły ERP (finanse i księgowość, gospodarka materiałowa i magazynowa, środki trwałe, kadry-płace).
ZIT – zintegrowany pakiet systemów do Zarządzania Infrastrukturą Techniczną, w skład którego wchodzą:
- Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną (ZIT) - GIS:;
- Monitoring i Sterowanie Procesami (SCADA);
- Model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
- Audyt Strat Wody.
SOD – System Obiegu Dokumentów.


Opis wybranych systemów .
SIK - Controlling
System Informacyjny Kierownictwa z elementami kontrolingu jest narzędziem wspierającym kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w oparciu o procedury rachunkowości zarządczej i elementy controllingu w zakresie monitorowania kosztów i przychodów, budżetowania oraz prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych. Zakres zestawień i analiz możliwych do uzyskania poprzez wykorzystanie systemu jest bardzo szeroki i zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

Billing z Biurem Obsługi Klienta – BOK (dostępne również w wersji i-BOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta) obejmuje funkcjonalnie: fakturowanie za usługi wod.-kan. i usługi dodatkowe, rozrachunki z rozbudowanym modułem windykacji należności, gospodarka wodomierzowa, przenośny inkasent, masowa obsługa umów, home banking z automatyczną obsługą masowych płatności.
Biling w jednolity sposób umożliwia rozliczanie różnych usług i wystawianie wspólnej lub oddzielnej faktury za świadczone usługi, także na przenośnym zestawie inkasenckim, zawsze wykorzystując wspólną bazę kontrahentów. Aplikacja zawiera elastyczny moduł umów jest narzędziem do tworzenia dowolnych szablonów umów i monitorowania okresu ich obowiązywania.
Biuro Obsługi Klienta (BOK) jest formą organizacji obsługi klienta przedsiębiorstwa, w którym poszczególne procedury obsługi klienta wspomagane są przez moduły aplikacyjne zintegrowanego systemu w oparciu o zintegrowaną bazę danych oraz System Obieg Dokumentów. Moduł ten wiąże z identyfikatorem odbiorcy m.in.: informacje związane z umowami, z fakturami i stanem rozrachunków klienta, związane z istotnymi zdarzeniami występującymi u klienta (np. awarie); związane z gospodarką wodomierzową; informacje techniczne i przestrzenne np. dotyczące przyłącza odbiorcy od momentu złożenia wniosku o przyłączenie poprzez projekt do eksploatacji (przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej od inwestorów indywidualnych).

Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną (ZIT- GIS)
Podstawowym zadaniem pakietu ZIT jest gromadzenie i udostępnianie danych technicznych związanych z infrastrukturą sieciową i procesami technicznymi. Funkcjonalnie aplikacje pakietu wspomagają działy sieci w zakresie: eksploatacji, obsługi awarii, restrukturyzacji sieci, remontów i inwestycji oraz modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. ZIT umożliwia użytkownikom pełną integrację danych opisowych i graficznych w jednym systemie komputerowym, dając tym samym bardzo szybki dostęp do danych zarówno z poziomu mapy jak i aplikacji. Poprzez bezpośrednie powiązanie mapy numerycznej z informacjami technicznymi i ekonomicznymi użytkownik otrzymuje nowe możliwości analityczne. System ZIT może współpracować z nakładką wektorową uzbrojenia terenu, mapą obiektową lub mapą rastrową.

Model hydrauliczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Model hydrauliczny sieci wodociągowej przeznaczony jest do symulacji hydrauliki i jakości wody w sieci wodociągowej w wydłużonym horyzoncie czasowym Program pomaga użytkownikowi w zrozumieniu mechanizmów przemieszczania wody i substancji domieszkujących lub zanieczyszczających.
Model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej jest narzędziem służącym do dynamicznego, jednorazowego lub ciągłego modelowania ilościowego i jakościowego opadów – odpływów wód gruntowych stosowanym głównie na terenach zurbanizowanych (model sieci kanalizacyjnej). Wykorzystywany jest do planowania, analizowania i projektowania związanego z odpływem wody deszczowej, kanalizacją ogólnospławną, kanalizacją sanitarną i innymi systemami odwadniającymi.

Monitoring i Sterowanie Procesami
Od ponad 15 lat firma Logica Poland zajmuje się systemami automatyki (SCADA). Zakres działania obejmuje projektowanie i wykonawstwo: systemów transmisji danych, systemów sterowania i wizualizacji oraz modernizację i rozbudowę systemów już istniejących. Firma realizuje zadania całościowo, od koncepcji do wykonawstwa. Oferta nasza ma charakter modułowy, dostosowany do potrzeb i możliwości każdego klienta, zarówno w warstwie sprzętowej jak i oprogramowania. Dzięki temu możliwe jest optymalne wykorzystanie istniejących zasobów klienta bez niepotrzebnego zwiększania kosztów przedsięwzięcia. Z uwagi na specyfikę branży i nasze wieloletnie doświadczenie, specjalizujemy się w systemach wizualizacji i sterowania dla obiektów takich jak: ujęcia wody, pompownie wody i hydrofornie, stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków. W systemach tych wykorzystujemy transmisję danych w oparciu o: łączność radiomodemową, telefonię komórkową GSM (GPRS), sieci przemysłowe.

Z ofertą dotycząca oprogramowania mogą zapoznać się Państwo na stronie www.logica.com/pl

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

LogicSynergy Sp. z o.o.

Adres: Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków

Nr telefonu: (012) 422-62-49 Skopiuj

Faks: (012) 422-60-17 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »