Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2007-11-11
TwinSAFE - jednolity i otwarty standard oprogramowania i sprzętu do realizacji systemów bezpieczeństwa
Producent:
Beckhoff
Koncepcja magistral przemysłowych przyniosła użytkownikom rozliczne korzyści niemal we wszystkich aplikacjach automatyki. Umożliwiła redukcję czasu i ilości działań związanych z wykonaniem okablowania, a same urządzenia i elementy systemu przybrały postać standardowych modułów o niewielkich rozmiarach. Najnowsze technologie oraz instalacje, które opierają się na tych technologiach, pozwalają na dalszą racjonalizację zastosowań magistral. Systemy bezpieczeństwa to jedna z niewykorzystywanych dotychczas możliwości, która jest obecnie coraz szerzej dyskutowana i stosowana.

Okablowanie związane z przystosowaniem instalacji do wymogów Norm BHP wyznaczanych przez jednostki certyfikacyjne (np. grzyby awaryjne, bariery świetlne, kurtyny bezpieczeństwa), zajmuje coraz więcej przestrzeni w korytach kablowych czy szafach sterowniczych. Czas najwyższy, aby to właśnie magistrale przemysłowe stały się medium transmisji sygnałów niezbędnych do obsługi systemów bezpieczeństwa. Z punktu widzenia technologicznego w większości przypadków jest to już możliwe, jednak zasadniczym problemem pozostaje brak jednolitego i otwartego dla wszystkich producentów interfejsu danych, o potwierdzonym odpowiednimi certyfikatami poziomie bezpieczeństwa i niezawodności.
Niekwestionowane zalety technologii sieci przemysłowych mogą być wykorzystane w systemach bezpieczeństwa, dzięki integracji tzw. technologii bezpieczeństwa z systemem modułów rozproszonych We/Wy firmy Beckhoff.

Najnowsze moduły TwinSAFE mogą pracować jako niezależne układy bezpieczeństwa, jak również współpracować z innymi układami sterowania, gwarantującymi automatyczne wykrywanie i eliminowanie awarii (ang. fail-safe control).
Zintegrowanie systemów bezpieczeństwa z układami We/Wy w jednolity standard, zapewnia klientowi dodatkowe korzyści. Całkowite koszty instalacji – zakup elementów, montaż oraz uruchomienie - zostały znacznie zminimalizowane. Dzięki zredukowanej liczbie różnego typu interfejsów systemu, instalacja stała się bardziej przejrzysta, a dostęp do wszystkich istotnych sygnałów i informacji związanych z bezpieczeństwem nie stwarza problemu.
W sieciach przemysłowych mogą być swobodnie, bez żadnych negatywnych konsekwencji, przesyłane zarówno sygnały dla systemu bezpieczeństwa, jak i standardowe sygnały sterowania.
Moduły TwinSAFE zostały podzielone ze względu na obsługiwane sygnały: wejścia cyfrowe – KL19xx, wyjścia cyfrowe KL29xx oraz moduł interfejsu – KL6900. Koncepcja ta pozwala na przyłączenie wszystkich popularnych w systemach bezpieczeństwa czujników: wyłączniki i blokady bezpieczeństwa, czujniki krańcowe (pozycji), wyłączniki linkowe, kurtyny i bariery świetlne, skanery laserowe oraz elementów wykonawczych takich jak: łączniki, elektryczne zamki drzwi bezpieczeństwa, lampy sygnalizacyjne czy serwowzmaczniacze.

Wspomniane moduły TwinSAFE są urządzeniami, które mogą być dołączone do dowolnej, istniejącej magistrali przemysłowej. Dzięki temu nie jest konieczna zmiana okablowania czy zmiana interfejsu sieciowego, przykładowo na RS485. Zarówno do zadań związanych z zabezpieczeniem procesu produkcji jak i niezwiązanych z tymże zabezpieczeniem, wykorzystywana jest istniejąca sieć przemysłowa.
Opracowano również mechanizmy zabezpieczenia danych przed następującymi zagrożeniami: powtarzalność, utrata, wtrącenia, nieprawidłowa sekwencja, błędne dane, opóźnienia, sprzęgnięcia istotnych i nieistotnych danych dla systemu bezpieczeństwa, błędne adresowanie.

Komunikacja pomiędzy urządzeniami jest monitorowana w czasie rzeczywistym (na poziomie Master i Slave) i dodatkowo zabezpieczana hasłem. W celu zagwarantowania integralności danych zastosowano cykliczny kod nadmiarowy CRC 16/32 bitowy. Fakt ten determinuje maksymalną długość słowa danych transmitowanego w pojedynczym telegramie – 12 bajtów (przy 16 bit CRC) oraz 122 bajty (przy 32 bit CRC). W każdym telegramie oprócz danych przesyłany jest również bajt statusu oraz bajt kontrolny. Stan pracy poszczególnych urządzeń transmitujących dane jak również samych połączeń transmisyjnych jest sprawdzany dla każdego telegramu przez specjalny układ kontroli sekwencji transmisji (ang. life counter, sequence number).
Zastosowane mechanizmy utrzymują przesyłane dane wewnątrz ramki telegramu, z dala od możliwych, niekorzystnych zjawisk występujących w medium transmisyjnym. Transmisja sygnałów może być realizowana poprzez praktycznie każdą sieć przemysłową. Implementacja pakietów danych systemu bezpieczeństwa w sterowniku oznacza, że dane te są jednocześnie dostępne dla innych urządzeń włączonych do sieci. Jedynym warunkiem jest konieczność instalacji odpowiedniego urządzenia sprzęgającego (ang. Bus Coupler). Opisywana tu możliwość transmisji danych przez wiele różnych sieci, jest również znacznym udogodnieniem dla ich użytkowników. Oznacza bowiem, iż dane z systemu bezpieczeństwa mogą być wymieniane pomiędzy wieloma, zróżnicowanymi co do standardów układami sterowania.

W aplikacjach małej i średniej wielkości, wejścia i wyjścia sygnałów bezpieczeństwa umieszczone są w standardowym sterowniku PLC (seria BC i BX), współpracującym z modułem KL6900 (TwinSAFE Logic Bus Terminal). Mogą być również wykorzystane układy PLC w technologii Embedded PC (seria CX), które mogą współpracować z bezpośrednio podłączonymi terminalami bezpieczeństwa. Poprzez moduł KL6900 możliwe jest opracowanie prostego, 64-kanałowego, elastycznego a przede wszystkim niedrogiego, zdecentralizowanego systemu sterowania z wykryciem i usunięciem awarii. W tym celu konieczne jest zrealizowanie odpowiednich połączeń logicznych i funkcji systemu bezpieczeństwa pomiędzy jego wejściami i wyjściami. Osiągane jest to przy wykorzystaniu odpowiednich bloków funkcyjnych o parametrach zależnych bezpośrednio od obsługiwanej aplikacji. Wszystkie stany wielkości w sterowniku są w zasadzie na stałe udostępnione.
Parametry pracy moduły KL6900 są łatwo konfigurowane za pośrednictwem oprogramowania TwinCAT z poziomu komputera PC. Raz ustawione parametry są w nim przechowywane i odpowiednio zabezpieczone na wypadek zaniku napięcia zasilania lub też nieautoryzowanej próby ich zmiany (zabezpieczenie hasłem). Poprawna praca układu możliwa jest tylko w odpowiednich warunkach, gdy nie są podejmowane żadne próby ingerencji w jego konfigurację. Wraz z pojawieniem się modułów TwinSAFE firmy Beckhoff użytkownicy mogą tworzyć, konfigurować i z powodzeniem stosować w praktyce kompleksowe sieci automatyki przemysłowej, integrujące sterowanie z systemem bezpieczeństwa przemysłowego.

System TwinSAFE wnosi nową jakość do świata aplikacji bezpieczeństwa w funkcjonowaniu procesów przemysłowych: jest swego rodzaju ogniwem pośrednim pomiędzy układami przekaźnikowymi, a zaawansowanymi sterownikami PLC. Ograniczenie jego funkcjonalności tylko do 64 kanałów ma na celu redukcję kosztów realizacji systemu dla niewielkich i średnich aplikacji. Liczba obsługiwanych kanałów może być oczywiście zwiększona poprzez zastosowanie dwóch i więcej modułów KL6900, a możliwość ich zastosowania na różnych poziomach bezpieczeństwa procesu technologicznego, czyni je odpowiednim rozwiązaniem w tworzeniu aplikacji przemysłowych.
Aplikacje zrealizowane w oparciu o technologię TwinSAFE oferują znacznie szerszą diagnostykę ich funkcjonowania, redukując tym samym ewentualne okresy przestojów produkcji, związane z awariami. Użytkownik musi znać zasady funkcjonowania tylko jednego standardu – TwinSAFE, bez konieczności zaznajamiania się z innymi systemami bezpieczeństwa.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Adres: Żabieniec, ul. Ruczajowa 15, 05-500 Piaseczno

Nr telefonu: 22 750 47 00 Skopiuj

Faks: 22 757 24 27 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...