Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług Ostatnia aktualizacja: 2018-07-04
Usługi serwisowo-pomiarowe na obiektach przemysłowych
Usługi serwisowo-pomiarowe na obiektach przemysłowych
Zasięg:
krajowy

Poza gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi usługami serwisowymi, Dział Serwisu Introl Sp.z o.o. realizuje także szereg zleceń wykonywanych bezpośrednio na obiekcie. Prace wykonywane są na zlecenie Użytkowników lub w ramach kontraktów serwisowych.

W ramach świadczonych usług realizujemy:

Bezinwazyjne pomiary przepływu cieczy:
Pomiary wykonywane są za pomocą bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego, który pozwala na sprawną kontrolę różnych instalacji i układów, w tym:

- weryfikację układów ciepłowniczych

- sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy

- sprawdzenie drożności orurowania w kotłach wodnych

- pomiar energii ciepła i chłodu

- sprawdzenie wydajności pomp

Zaletą pomiaru realizowanym przepływomierzem ultradźwiękowym jest brak konieczności ingerencji w rurociąg czy przerywania procesu.

Pomiary przepływu gazów:
Pomiary przepływu gazów wykonujemy za pomocą termicznych przepływomierzy masowych lub rurki spiętrzającej.


Zakres realizowanych prac:

- sprawdzenie wydajności sprężarek

- weryfikację układów pomiarowych

- pomiary przepływu i prędkości w rurociągach i kanałach o dużym przekroju

- pomiary przepływu i prędkości powietrza do kotła

- pomiary przepływu i prędkości spalin w kominach

 
Bezinwazyjne pomiary przepływu gazów:

Z początkiem roku 2012 wprowadziliśmy do naszej oferty wyjątkową na skalę krajową usługę bezinwazyjnych pomiarów przepływu gazu.

Pomiary z wykorzystaniem przenośnych przepływomierzy bezinwazyjnych umożliwiają weryfikację wielkości przepływu gazów trujących, agresywnych i wybuchowych, minimalizując zagrożenie związane z wyciekami, wybuchem oraz stratami medium.

Podczas wykonania pomiaru nie ma konieczności przerywania procesu technologicznego czy ingerencji w rurociąg, co znaczenie obniża koszty wykonania pomiarów.

Stosowane podczas pomiarów przepływomierze posiadają dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Weryfikacja przepływomierzy za pomocą przewoźnego stanowiska pomiarowego

W naszej ofercie posiadamy również mobilne stanowisko do pomiaru przepływu, oparte o bardzo dokładny przepływomierz masowy (klasa dokładności 0,1%). Za pomocą tego stanowiska można weryfikować oraz kalibrować przepływomierze do średnicy DN80, nawet w 30 minut, bezpośrednio na obiekcie.

Kontrola sprawności systemów detekcji gazów

W zakresie bezpieczeństwa oferujemy kompleksowe usługi gwarancyjne i pogwarancyjne systemów detekcji gazów. Zapewniamy całkowitą obsługę w zakresie kalibracji, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz napraw detektorów stacjonarnych oraz przenośnych mierników gazu. Wszelkie prace wykonujemy w siedzibie Użytkownika lub w naszym laboratorium. Do kalibracji urządzeń stosujemy atestowane gazy oraz mieszaniny kalibracyjne.

Sprawdzenie poprawności układów pomiarowych

Oferujemy również okresowe przeglądy układów pomiarowych i innych układów automatyki. W ramach świadczonych usług sprawdzeniu podlegają wszelkie urządzenia kontrolno-pomiarowe (poziom, temperatura, ciśnienia itp.) oraz układy regulacji i wizualizacji (regulatory procesowe, rejestratory, falowniki).

Usługi serwisowo-pomiarowe na obiektach przemysłowych

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

Introl Sp. z o.o.

Adres: Kościuszki 112, 40-519 Katowice

Nr telefonu: +48 32 789 00 00 Skopiuj

Faks: +48 32 789 00 10 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: introl@introl.pl Skopiuj
WWW: www.introl.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »