empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2016-05-02
Jak zaprezentować komunikaty firmy użytkownikom Serwisu?
 1. Zaloguj się do konta swojej firmy.

  Logowanie do konta

  Rys. 1. Logowanie do konta

 2. Z menu użytkownika (w prawy górnym rogu strony) kliknij Dodaj
   
  , a następnie „Dodaj komunikat" lub użyj skótu klawaturowego: Alt+k (Alt+Shift+k).

  Dodawanie komunikatu firmowego

  Rys. 2. Dodawanie komunikatu firmowego

 3. Wprowadź komunikat umieszczając opis i informacje oraz dodając grafiki. Po edycji zakończ pracę za pomocą przycisku „Zapisz i zakończ”.

  Dodawanie komunikatu - formularz

  Rys. 3. Dodawanie komunikatu - formularz