empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2016-05-02
Jak zaprezentować wydarzenia firmowe użytkownikom Serwisu?
 1. Zaloguj się do konta swojej firmy.

  Logowanie do konta

  Rys. 1. Logowanie do konta

 2. Z menu użytkownika (w prawy górnym rogu strony) kliknij Dodaj
   
  , a następnie „Dodaj wydarzenie" lub użyj skótu klawaturowego: Alt+j (Alt+Shift+j).

  Dodawanie wydarzenia

  Rys. 2. Dodawanie wydarzenia

 3. Wprowadź opis i informacje o szkoleniu. Dodaj grafiki, aby zwiększyć atrakcyjność prezentacji szkolenia w Serwisach. Następnie kliknij przycisk "Zapisz i przejdź dalej".

  Dodawanie informacji o wydarzeniu

  Rys. 3. Dodawanie informacji o wydarzeniu

 4. Dodaj terminy wydarzenia, aby informacje o nich były wyświetlane w kalendarium wybranych Serwisów. Po wypełnieniu danych dotyczących terminu wydarzenia, zatwierdź go klikając 'Zapisz'.

  wydarzeniaterminu szkolenia

  Rys. 4. Dodawanie terminu wydarzenia

 5. Po dodaniu terminu wydarzenia zakończ pracę za pomocą przycisku „Zapisz i zakończ".