empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2022-11-10
Statystyki firmy

Aby poznać statystyki pozwalające ocenić skuteczność różnych narzędzi dostępnych w ramach systemu komunikacji biznesowej xtech.pl:

  1. Zaloguj się
  2. Z menu użytkownika (w prawy górnym rogu strony) kliknij Nawigacja
     
    , a następnie „Statystyki".


Statystyki podzielone są na 3 sekcje: