Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-05-06
Analityka predykcyjna: Definicja, funkcja i korzyści

Nieuchronny postęp w informatyce dociera do wszystkich
zastosowań, także w przemyśle. Wykorzystywanie coraz
większych ilości danych otwiera nowe możliwości biznesowe.
Firmy muszą opracowywać nowe rozwiązania, aby utrzymać
poziom konkurencyjności. Dlaczego jednak dzieje się to teraz?
Jakie są korzyści dla firm? Dowiedz się więcej o analityce
predykcyjnej z tego artykułu przeglądowego.

Co jest celem analityki predykcyjnej?


Analityka predykcyjna oznacza uzyskiwanie modelu matematycznego na
podstawie danych historycznych i wykorzystywanie go do tworzenia prognoz
w oparciu o bieżące obserwacje. Wymogiem dla analityki predykcyjnej jest
coraz większa ilość danych wykorzystywanych do budowania coraz
dokładniejszych modeli matematycznych. Dzięki systemom wielkich zbiorów
danych możliwe jest teraz przetwarzanie dużych ilości danych, a firmy mogą
wykorzystywać te dane w różnych sytuacjach. W przemyśle utrzymanie ruchu
stało się jednym z najważniejszych zastosowań analityki predykcyjnej. Tutaj
takie modele mogą pomóc uniknąć nieplanowanych przestojów, a tym
samym zapewnić płynność produkcji dzięki identyfikacji ewentualnych
problemów z wyprzedzeniem. Korzyści płynące z tego rozwiązania obejmują
efektywne planowanie zasobów, możliwość planowania prac
konserwacyjnych, pełne wykorzystanie komponentów, ograniczenie zapasów
i wreszcie obniżenie kosztów utrzymania.

Jak działają analizy predykcyjne na potrzeby utrzymania ruchu i z jakich
metod się korzysta?

Do wdrożenia konserwacji predykcyjnej w zastosowaniach przemysłowych
wymagane są takie metody jak uczenie maszynowe i analiza trendów.

Po pierwsze, odpowiednie dane są pobierane z systemu za pomocą
istniejących lub zmodernizowanych czujników i w bezpieczny sposób
umieszczane w chmurze, w której są przechowywane. Dane historyczne
zawierają informacje o zachowaniu maszyny. Algorytmy wychwytują
przychodzące dane wskazujące na zmiany w obserwowanych wzorcach
danych. Anomalie we wzorcach danych są następnie oceniane przez
ekspertów, a w razie konieczności określane są wymagane prace
konserwacyjne. Pozwala to operatorowi maszyny przygotować konserwację
z wyprzedzeniem i w sposób bardziej wydajny wykonywać prace związane
z utrzymaniem. Przykładowo, wczesne ostrzeżenie o awarii komponentu
zapewnia wystarczająco dużo czasu na zamówienie części i wykonanie
wymiany w czasie weekendu, gdy produkcja się nie odbywa. Z pomocą
rozwiązań w zakresie analityk predykcyjnej firmy mogą efektywnie
wykorzystywać gromadzone przez nie dane i pozyskiwać informacje, których
nie da się zmierzyć w sposób bezpośredni. Tym samym wspomagają one
proces decyzyjny w przedsiębiorstwie.

Czy firma Bosch Rexroth korzysta z analityki predykcyjnej?

Pakiet Online Diagnostic Network (ODiN) to rozwiązanie w zakresie analityki
predykcyjnej oferowane przez firmę Bosch Rexroth. ODiN jest usługą opartą
na chmurze, która obejmuje analizę za pośrednictwem samej platformy
ODiN, obsługę interfejsu użytkownika (konta), monitorowanie, wsparcie
związane z raportowaniem oraz udzielanie porad i rekomendacji dotyczących
utrzymania ruchu.

Pakiet ODiN sprawdza się głównie w branżach przemysłowych, w których
koszty przestojów są bardzo wysokie, np. w metalurgii, górnictwie, branży
celulozowo-papierniczej, cementowej, przemyśle cukrowniczym
i przetwórstwa gumy.

Stale rosnąca ilość danych przechowywanych w systemie ODiN może być
nie tylko wykorzystywana w celu usprawniania procesów utrzymania ruchu
oferty konserwacji predykcyjnej jako takich, ale również do opracowywania
dodatkowych usług opartych na danych, w jeszcze większym stopniu
zwiększających wydajność maszyn klienta.

Gdzie i w jaki sposób wizualizuje się gromadzone dane?

Dane są przechowywane centralnie i oceniane na serwerach firmy Bosch
Rexroth. Portal internetowy umożliwia dostęp do danych w dowolnym miejscu
na świecie. Powyższa ilustracja przedstawia przykład dostępnych szeregów
czasowych. Wyświetlone mogą być zarówno zarejestrowane sygnały czujnika
(np. przepływ) jak i obliczone wartości charakterystyczne (np. poziom
kondycji). Obliczone wartości zapewniają kompleksowy wgląd w przebieg
zachowania maszyny. Dane wejściowe wykorzystywane do obliczeń można
wyświetlić do oceny, aby przeanalizować przyczyny odchyleń.


Jakie są korzyści rozwiązania ODiN?


Pakiet ODiN oferowany przez firmę Bosch Rexroth jako rozwiązanie w
zakresie analityki predykcyjnej zapewnia klientom dodatkowe korzyści:
specjalistyczna wiedza, know-how w zakresie analiz, infrastruktura i usługi
oferowane przez jednego dostawcę

 

Autor:
Bosch Rexroth
Dodał:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »