Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-11-30
Poznaj środki optymalizacji poboru energii dla Twojego zakładu

APROL EnMon jest całkowicie nowatorskim rozwiązaniem B&R w zakresie monitorowania energii. Ułatwia użytkownikom wdrożenie wymagań normy ISO 50001 i pozwala zmniejszyć koszty dzięki energooszczędności, a tym samym zwiększyć przewagę nad konkurencją. Możliwość ustalenia zależności między kosztami energii i kosztami produkcji pozwala uwzględnić kwestię poboru mocy w strategii cenowej i rachunkach kosztów, lub naliczać pobór mocy na zasadzie "klient płaci".

Rozwiązanie gotowe do pracy

APROL EnMon jest dostępny zainstalowany na komputerze przemysłowym B&R Automation PC 910 przeznaczonym do montażu w szafach sterowniczych. Rozruch i parametryzacja platformy zajmują niezwykle mało czasu, bowiem oprogramowanie i sprzęt już znajdują się w wymaganym miejscu. Wystarczy po prostu skonfigurować ustawienia sieci oraz zaprogramować czujniki i odpowiadające im szablony programowe w tabeli. Platforma następnie automatycznie generuje i wczytuje oprogramowanie aplikacji.

Uzupełnieniem oprogramowania operatora i środowiska programistycznego EnMon jest centralny składnik platformy: potężna baza danych z interfejsem SQL. Baza danych pracuje na bardzo stabilnym systemie operacyjnym SuSe Linux Enterprise Server. Służy do zapisu historii wszystkich żądanych danych o energii.

Dane są dostępne z dowolnej lokalizacji dzięki interfejsowi webowemu na komputerach PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Ilość sterowników EnMon wymaganych dla danej aplikacji zależy od liczby i rodzaju punktów pomiaru oraz sposobu przetwarzania danych. Każdy sterownik zwykle otrzymuje i przetwarza dane z kilkuset punktów pomiarowych. Można, w razie potrzeby, z łatwością dodać kolejne sterowniki. Dane trafiają do systemu monitoringu wspólnym interfejsem przemysłowym, np. POWERLINK, Modbus TCP, Profibus lub Ethernet/IP.

EnMon to skonfigurowane fabrycznie, gotowe do użycia rozwiązanie - dzięki temu również jego instalacja przebiega w prosty sposób. Dzięki modułom opartym o przeglądarkę internetową, dostęp do wszystkich widoków i funkcji uzyskać można z dowolnego komputera PC.

Pełna integracja wszystkich źródeł energii

Funkcjonalność APROL EnMon nie ogranicza się wyłącznie do monitorowania zużycia energii elektrycznej. Platforma umożliwia prowadzenie pomiaru dowolnych źródeł energii. Charakter systemu pozwala użytkownikowi dowolnie określać
i nazywać pomiary. Tym samym EnMon oprócz energii elektrycznej może mierzyć zużycie oleju, gazu, pary lub ciepła z sieci ciepłowniczych, a także mediów często pomijanych w rozliczeniach energii, np. sprężonego powietrza czy wody.

Użytkownik APROL EnMon może wybrać jeden z szeregu niezwykle kompaktowych modułów wejść/wyjść serii B&R X20, aby zbudować system pomiaru i zapisu zużycia energii. Moduły interfejsów X20IF obejmują połączenia w standardzie ModbusTCP, Profibus DP i EtherNet/IP do pomiaru wartości licznikowych z punktów pomiarowych w istniejących sieciach.

Moduł pomiaru energii elektrycznej X20AP pozwala mierzyć napięcie, natężenie, częstotliwość i moc bierną na wszystkich fazach. Zakres pomiarowy X20AP sięga 31-szej harmonicznej, dzięki czemu moduł może wykrywać niepożądane harmoniczne w lokalnych sieciach elektroenergetycznych. Ich źródłem jest zbyt częste wykorzystywanie inwerterów w celu zmniejszeni poboru energii.

Moduł X20AI z sygnalizacją analogową służy do pomiaru przepływu.

Moduł licznika X20DC mierzy sygnały z impulsów cyfrowych.

Moduł interfejsu X20CS ze zintegrowanym urządzeniem nadrzędnym M-Bus wyposażono w 250 liczników gazu, wody, prądu, ciepła i impulsów z połączeniami M-Bus. W zasadzie do budowy systemu monitoringu można użyć dowolnego modułu wejść/wyjść serii X20.

Raporty pełne informacji

Podczas rozruchu, obsługi i konserwacji platformy, menedżerowie ds. zarządzania energią oraz ich zespoły mogą korzystać ze środowiska raportowania przez przeglądarki internetowej oraz bardzo bogatego środowiska obsługi i diagnostyki systemu. APROL EnMon wyposażono w dwa zindywidualizowane interfejsy, ściśle dopasowane do określonych ról i zadań.

Hierarchia systemu opiera się na układzie rozdzielacz nadrzędny / rozdzielacz podrzędny / odbiorca, umożliwiając tym samym przyporządkowanie każdego punktu pomiarowego do obszaru, podobszaru i odbiorcy. System umożliwia korzystanie z i wyświetlanie niezliczonych wprost, skonfigurowanych wstępnie raportów rozliczeniowych i analitycznych oraz funkcji analizy trendów w wielu postaciach, np. raportów tabelarycznych, wykresów słupkowych i kołowych, bądź rozmaitych wykresów trendów.

System wyposażono w interfejs SQL obsługujący dane z APROL EnMon na potrzeby sieci informacji biznesowych. Interfejs IOsys umożliwia dostęp do odczytu i zapisu zmiennych procesu bez konieczności zawierania kosztownych umów na interfejsy między działami ERP (Enterprise Resource Planning) i monitorowania energii.

Wygodne prowadzenie pomiarów i kontroli

APROL EnMon obejmuje szereg modułów precyzyjnie obliczających dane o zużyciu energii.

Należy do nich FlowCalculation, służący do niezwykle dokładnego obliczania przepływu przez przewody rurowe o różnych przekrojach (tj. z kryzami, dyszami itp.).Innym modułem jest PowerCalculation, przeznaczony do obliczania mocy i energii cieplnej pary i wody.

Bardzo skuteczną funkcją systemu jest zarządzanie odbiorami, co pozwala ograniczyć wielkość obciążeń szczytowych i zapobiega nieplanowanym wyłączeniom powodowanym nagłymi przeciążeniami.

Konfigurowalne moduły oprogramowania umożliwiają ręczne podłączanie i odłączanie odbiorów, a także przypisywanie im priorytetów oraz zachowań w funkcji czasu. Podłączanie i odłączanie odbiorów można regulować za pomocą modułów wyjść cyfrowych X20DO lub modułów interfejsowych X20IF.

APROL EnMon może uwzględniać godziny dzienne i nocne, stawki sezonowe oraz dowolnie określane okresy świąteczne. Dzięki temu operatorzy systemu mogą przesuwać czas pracy dużych odbiorców w czasie, aby korzystać z okresów preferencyjnych cen energii. Skutkuje to znacznymi ograniczeniami kosztów.

APROL EnMon to skalowalne, łatwo integrowalne i potężne rozwiązanie "pod klucz" dla systemów optymalizacji poboru energii.

 

Czytaj także