Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-02-15
Trzy firmy, dwa przepływomierze, jeden zadowolony klient!

Podejście zespołowe drogą do sukcesu aplikacji pomiarowej na lotnisku
Dzisiaj opiszemy aplikację, która udowadnia że jeden klient, na jednej lokacji, mógł skorzystać zarówno z przepływomierzy ultradźwiękowych, jak i przenośnych, i wiele na tym zyskać. Często, podczas szkolenia, zadawane jest pytanie o różnicę w zastosowaniu przepływomierzy ultradźwiękowych stacjonarnych i przenośnych. Prostą odpowiedzią jest:

„Przenośne przepływomierze służą do znajdowania problemów, a stacjonarne – do ich rozwiązywania"

Jest to ładna i z pewnością poprawna w wielu przypadkach fraza, jednak, w rzeczywistości, różnice są bardziej subtelne.

Jak mogę skorzystać zarówno z przepływomierzy przenośnych, jak i stacjonarnych,
na jednej lokacji?
Jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk w Szkocji zamówiło przenośne i stacjonarne przepływomierze ultradźwiękowe. Dlaczego? Operator portu lotniczego napotkał znaczny problem w postaci stuletniego 18-calowego rurociągu wodociągowego, doprowadzającego bieżącą wodę do kilku lokalnych miast. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz wiek instalacji, obawiano się wpływu codziennych operacji lotniczych na rurociąg oraz możliwe implikacje w przypadku wystąpienia awarii.

Z ośmioma megalitrami wody przepływającej pod pasem lotniczym każdego dnia, kluczowe znaczenie miało umożliwienie operatorowi monitorowania, mierzenia i reagowania na wszelkie zmiany przepływu. W pierwszej kolejności skontaktowano się z Syrinix, liderem w obszarze inteligentnych rozwiązań w zakresie rurociągów. Celem było wprowadzenie systemu Pipeminder, dostarczającego „na żywo" dane dotyczące tego, co dzieje się w systemie. Aby mieć pełen obraz sytuacji, potrzebny był jeszcze pomiar natężenia przepływu. W celu dostarczenia urządzeń, w tym dwóch przepływomierzy ultradźwiękowych Katronic KATflow 100, Syrinix zdecydował się współpracować z Processplus Ltd.

Przed wykonaniem instalacji na stałe, potrzebna była wstępna ocena lokalizacji. Konieczne było wykorzystanie miernika porównawczego oraz zidentyfikowanie najlepszych miejsc do instalacji rozwiązania w postaci dwóch stacjonarnych przepływomierzy. Jest to doskonały przykład wykorzystania obu typów przepływomierzy clamp-on.

Pierwszy - przepływomierz przenośny
Na początku inżynierowie z Processplus wykorzystali dwa przenośne przepływomierze ultradźwiękowe KATflow 200 do oceny stanu rurociągu oraz zebrania wstępnych danych w dwóch lokacjach. Prace przygotowawcze zostały wykonane, aby:

Udowodnić że wybrana technologia jest odpowiednia dla proponowanego pomiaru.
Uzyskać wstępny odczyt oczekiwanych wartości przepływu.
Kompaktowy i praktyczny KATflow 200 okazał się być idealnym urządzeniem do wykonywania pomiarów w ograniczonych warunkach pod pasem startowym. Był to również dowód wydajności przepływomierza, który dostarczył wiarygodne pomiary pomimo wieku i stanu rurociągu.

Po pomyślnym zakończeniu wstępnych badań, w wybranych lokacjach zostały zainstalowane bezinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe KATflow 100 typu clamp-on. Urządzenia firmy Katronic zostały połączone z Pipeminder za pomocą wyjść przeznaczonych do analizowania danych. Urządzenie zostało zaprogramowane tak, aby alarmować w przypadku wykrycia przez urządzenie Katronic nieoczekiwanych lub nagłych zmian natężenia przepływu. Dodatkowo, Pipeminder został połączony również z hydrantami pożarowymi po obu stronach lotniska, aby alarmować w przypadku nagłych spadków ciśnienia.

Informacje dostarczane przez połączone urządzenia umożliwiły użytkownikowi monitorowanie zmian stanu rurociągu.
Najważniejsze jest jednak to, że system ostrzega przed potencjalnym pęknięciem rurociągu oraz zapewnia klientowi spokój w nadchodzących latach.

Bezinwazyjny przepływomierz ultradźwiękowy KATflow 100 - wnętrze obudowy, elektronika
Pomimo że przypadek wydaje się być najprostszym przykładem scenariusza „znajdź i napraw", pokazuje również wartość i znaczenie wykorzystywania wspólnie obu typów urządzeń. Przenośny KATflow 200 może służyć nie tylko do wykrywania problemów, ale również do dostarczenia jakościowych i ilościowych danych podczas przygotowywania kolejnych instalacji. Przepływomierze stacjonarne, takie jak zastosowany tutaj KATflow 100, lub bardziej zaawansowany KATflow 150, zapewniają spokój przy minimalnym zakłóceniu lokalizacji oraz, mamy nadzieję, satysfakcję po stronie klienta.