Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-23
Wymagania przepisów dotyczących znakowania żywności

Nowe, uaktualnione wydanie z 2016 r. szczegółowo opisujące ostatnie zmiany w przepisach i standardac

W tym opracowaniu zawarto przegląd przepisów i wymogów dotyczących znakowania obowiązujących na rynku amerykańskim, UE i chińskim. W tym opracowaniu technicznym przeanalizowano wpływ ostatnich zmian w wydaniu 7 standardu Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC) w zakresie ogólnoświatowych standardów i przepisów dotyczących obowiązkowych informacji umieszczanych na opakowaniach i etykietach. Producenci znajdą tu wszystkie istotne informacje dotyczące etykietowania, pozwalające ograniczyć do minimum ryzyko wycofywania produktu z rynku oraz poważnych problemów zdrowotnych u konsumentów wskutek błędnego oznakowania produktu.

W tym opracowaniu technicznym wyjaśniono następujące kwestie:

  • Amerykańskie, unijne i chińskie przepisy dotyczące znakowania
  • Wpływ standardów BRC i IFS oraz niedawno wprowadzone zmiany
  • Rola aplikacji do kontroli wizyjnej w programach kontroli etykiet

Wydanie 7 globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (BRC) zawiera nową sekcję dotyczącą jakości nadruków i etykiet. Niektóre przepisy rozporządzenia UE w sprawie informacji na temat żywności (nr 1169/2011) jeszcze nie weszły w życie. Amerykańska agencja FDA uaktualniła swoje wytyczne dotyczące znakowania żywności w 2013 r., a ostatnio wydała nowe wytyczne na temat prezentowania informacji o wartościach odżywczych na etykietach produktów spożywczych. Działania te wyraźnie świadczą o tym, że zapewnienie bezpieczeństwa klientów przez właściwe znakowanie produktów staje się ważną kwestią dla branży na całym świecie.

Podczas gdy władze państwowe i organy regulacyjne podejmują działania w odpowiedzi na naciski ze strony konsumentów, producenci wyrobów spożywczych muszą dostosować się do nowych przepisów, aby uniknąć wycofywania produktów z rynku, kar pieniężnych lub utraty certyfikatów. W przypadku producentów sprzedających swoje wyroby na rynkach światowych oznacza to konieczność śledzenia na bieżąco zmian w przepisach dotyczących znakowania obowiązujących w poszczególnych krajach oraz zapewnienia zgodności każdej etykiety produktu z wymaganiami. Wprowadzanych jest coraz więcej kryteriów, które muszą zostać spełnione w procesie znakowania produktów, przez co ścisła kontrola jakości etykiet nabiera jeszcze większego znaczenia.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz opracowanie techniczne.