Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do kalendarium Ostatnia aktualizacja: 2019-02-01
XXVI kongres techników polskich oraz VI światowy zjazd inżynierów polskich

Inżynier przyszłości

12 czerwiec 17.00 Powitanie i oficjalne otwarcie wystawy

DZIEŃ I

13 czerwca 2019 r.
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica
9.30-10.30 Recepcja
10.30-12.00 Sesja otwierająca
• Otwarcie i powitanie uczestników XXVI KTP i IV ŚZIP
• Wystąpienia gości
• Wykłady inauguracyjne:
- „Inżynier w odzyskaniu Niepodległości" – Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY - Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna Przeglądu Technicznego
- „Inżynieria przyszłości" - prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT - Przewodniczący KRASP,
Rektor Politechniki Warszawskiej
12.00-13.30 Sesja plenarna

Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Panel Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA - Przewodniczący KRPUT, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej;
prof. dr inż. Andrzej NOWAK - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University)

14.00-15.00 Obiad
15.00-15.20  Sesja plenarna

Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości
Referat wprowadzający
Wkład polskich inżynierów w rozwój cywilizacji technicznej - dr hab. inż. Anna SIWIK, prof. nadzw. -Prorektor ds. Studenckich AGH
15.20-15.30 Moderatorzy:
dr inż. Janusz ROMAŃSKI - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej prof. dr hab. inż. Jerzy LIS (AGH)

19.30 Gala Inżynierska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
• Wręczenie tytułu Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego
• Wręczenie „Mistrza Techniki"
• Występ artystyczny

DZIEŃ II

14 czerwca 2019 r.
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica
10.00-11.30 Konferencje naukowo-techniczne (sesje tematyczne równoległe)
1. Inżynier- propozycja młodych. Moderatorzy: dr hab. inż. Artur Badyda, inż. Sylwia Stawska (USA)
2. Inżynier a środowisko Moderatorzy: dr Tadeusz Kornecki (USA)
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Konferencje naukowo-techniczne (sesje tematyczne równoległe)
1. Inżynier a medycyna – Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Tadeusz PAŁKO (PW), dr Jerzy Orkiszewski (USA)
2. Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0) – Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. inż. Wojciech Misiołek (USA)

13.30-14.30 Obiad
14.30-16.00 Konferencje naukowo-techniczne (sesje tematyczne równoległe)
1. Inżynier w IT – prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI (członek KEiT PAN), mgr inż. Krzysztof Kluczewski (General Motors Kanada)
2. Inżynier a infrastruktura – Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (PK), Andrzej Tombiński (Austria)

16.00-17.30 Sesja zamykająca
• Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych i tematycznych
• Dyskusja
• Przyjęcie uchwały XXVI Kongresu Techników Polskich i Przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich
19.30 Gala Polacy Razem
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

DZIEŃ III

15 czerwca 2019 r.
KRAKOWSKI DOM TECHNIKA
9.00 13.00 Zwiedzanie: Centrum Cyklotronowe w Krakowie lub historycznego centrum Krakowa
13.00-16.00 Krakowski Dom Technika NOT
Uroczyste spotkanie Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT; Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym.
Zjazdowi towarzyszyć będzie wystawa organizowana przez Krakowską Radę FSNT-NOT

 Rejestracja na stronie www.szip.org.pl

Kategoria wydarzenia:

Inne

Terminy wydarzenia

Organizator

.

Nr telefonu: 602 798 813 Pokaż numer
Adres e-mail: janusz.kowalski@not.org.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Subskrybuj newsletter

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe