empty
Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2018-02-01
Jak wpływać na pozycję w katalogu firm?

Uwaga: opcja pozycjonowania firmy w katalogu jest niedostępna w pakiecie Demo.

 1. Zaloguj się do konta swojej firmy.

  Logowanie do konta

  Rys. 1. Logowanie do konta

 2. W menu użytkownika
   
  (prawy górny róg strony) kliknij Ustawienia
   
  , a następnie „Profil branżowy".

  Przejście do edycji profilu branżowego

  Rys. 2. Przejście do edycji profilu branżowego

 3. Wybierz zakładkę z nazwą wybranego Serwisu. Kliknij „Zarządzaj pozycją firmy na liście".

  Uruchomienie pozycjonowania firmy w wybranym Serwisie

  Rys. 3. Uruchomienie pozycjonowania firmy w wybranym Serwisie
 4. Dodaj punkty w najważniejszych dla Twojej firmy kategoriach, aby znaleźć się jak najwyżej w katalogu na tle bezpośredniej konkurencji. Po edycji zakończ pracę za pomocą przycisku „Zapisz" znajdującego się poniżej listy kategorii.

  Pozycjonowanie firmy w wybranym Serwisie

  Rys. 4. Pozycjonowanie firmy w wybranym Serwisie

 

Zobacz również:

› Na czym polega pozycjonowanie firmy i oferty

› Jak pozycjonować ofertę w katalogach