Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2022-01-04
AGREUS - bezprzewodowe pomiary i sterowanie

dla Ogrodnictwa i Rolnictwa

System AGREUS - schemat
Producent:
Inventia Sp. z o.o.

AGREUS® - bezprzewodowy system klasy Smart Village, umożliwiający pozyskiwanie danych pomiarowych ułatwiających podejmowanie decyzji agrotechnicznych, a także sterowanie procesami. System obejmuje dedykowane czujniki oraz moduły wykonawcze, oraz aplikację dostępną zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych, tj. laptopy, tablety czy smartfony.

AGREUS® - kompleksowe rozwiązanie przydatne we wszystkich rodzajach upraw rolnych, ogrodniczych, leśnych, terenach zieleni, sadach i uprawach pod osłonami.

Komunikacja między stacją bazową, będącą sercem systemu AGREUS®, a czujnikami odbywa się za pośrednictwem bezprzewodowej sieci radiowej Semtech LoRa®. Technologia ta, w zależności od ukształtowania terenu i wysokości na jakiej zamontowana jest stacja bazowa, umożliwia pokrycie swoim działaniem dużego obszaru upraw, przy jednoczesnym niskim zużyciu energii, co jest kluczowe dla urządzeń zasilanych bateryjnie lub solarnie.

Funkcjonalności:

ZARZĄDZANIE NAWADNIANIEM I NAWOŻENIEM

AGREUS® to rozwiązanie wspomagające podejmowanie decyzji agrotechnicznych w szczególności precyzyjnego nawadniania i nawożenia prowadzonego w oparciu o pomiary i analizę warunków klimatyczno-glebowych. Użytkownik ma możliwość swobodnego programowania sekwencji tych działań (np. nawadniania i fertygacji) dla utrzymania optymalnej wilgotności i zasolenia w strefie korzeniowej roślin. Głównym elementem systemu są precyzyjne sondy pomiarowe monitorujące na jednym lub trzech poziomach jednocześnie takie parametry jak: temperaturę, wilgotność i zasolenie gleby lub podłoży ogrodniczych. Dzięki sensorom pomiarowym i nowoczesnemu oprogramowaniu, AGREUS® jest także przydatny do sterowania systemami ochrony roślin przed przymrozkami, prowadzenia zabiegów ochrony roślin oraz innych prac agrotechnicznych.


MONITOROWANIE PARAMETRÓW KLIMATYCZNYCH

AGREUS® dostarcza informacji na temat wielu parametrów klimatycznych, tj.: temperatura powietrza, temperatura punktu rosy, temperatura termometru mokrego, wilgotność względna powietrza, niedosyt wilgotności powietrza, niedosyt prężności pary wodnej, długość czasu zwilżenia liści, a także prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji chorobowej.
Powyższe informacje ułatwiają Użytkownikowi podejmowanie decyzji o konieczności podjęcia prac agrotechnicznych, na przykład działań w kierunku ograniczenia skutków przymrozków czy konieczności zastosowania ochrony roślin.

POMIAR PARAMETRÓW GLEBY LUB PODŁOŻY OGRODNICZYCH

Unikalną właściwością glebowych sond pomiarowych jest monitorowanie przewodności elektrycznej roztworu glebowego (ECw). Przewodność elektryczna jest ściśle skorelowana z zawartością rozpuszczonych w wodzie związków mineralnych, zarówno makro jaki i mikroelementów, określa więc pośrednio zawartość nawozów w roztworze glebowym.

Innym monitorowanym przez sondy pomiarowe parametrem jest zasobność mineralna gleby (MCI), która określa sumaryczną zawartość rozpuszczonych związków mineralnych przypadających na jednostkę objętości gleby lub podłoży ogrodniczych (g/l). Parametry te są niezwykle pomocne w prowadzeniu precyzyjnego nawożenia posypowego, jak też i fertygacji.


GENEROWANIE ALARMÓW I POWIADOMIEŃ

Użytkownik definiuje w systemie zdarzenia, które powinny wygenerować powiadomienie lub alarm oraz określa sposobów jaki chce je otrzymywać (powiadomienie w aplikacji, SMS lub e-mail wysłany na wskazany adres). Alarmy mogą być wyzwalane, jeśli parametry klimatyczne lub glebowe przekraczają progi określone przez użytkownika, np. wilgotność gleby spadła poniżej zadanego poziomu lub nastąpił spadek temperatury. System wysyła powiadomienia do użytkownika w razie problemów z wykonaniem zaprogramowanych zadań – harmonogramów, albo problemów natury technicznej – słaba bateria w module, problemy z komunikacją z modułem itd.

DOSTĘP DO DANYCH HISTORYCZNYCH

System przechowuje dane z czujników i daje użytkownikowi możliwość generowania raportów pozwalających na porównanie tego samego parametru w ramach wielu modułów, lub wielu zmiennych dla tego samego modułu. Wygenerowany raport można pobrać z systemu, również w formatach dających możliwość importu danych do arkuszy kalkulacyjnych i wykorzystaniu danych do zaawansowanych analiz.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Systemem AGREUS® na stronie www.agreus.pl

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

INVENTIA Sp. z o.o.

Adres: Poleczki 23/F, 02-822 Warszawa

Nr telefonu: + 48 22 545-32-00 Skopiuj

Nr telefonu: 545-32-01 Skopiuj

Faks: + 48 22 643-14-21 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: inventia@inventia.pl Skopiuj
WWW: www.inventia.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...