empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-10-16
ANALIZATORY WIELOGAZOWE
Analizator wielogazowy.jpg

Szafy pomiarowe CO, SO2, NOx z zabudowanym analizatorem na suchą, zimną próbkę :
Pomiar realizowany jest poprzez doprowadzenie gorącej próbki spalin do szafy analizatora za pomocą grzanej sondy poboru i grzanej linii. Próbka przechodząc przez odpowiednio przygotowaną drogę transportu trafia do chłodnicy gdzie schładzana jest do około 2°C, i następnie do analizatora gdzie za pomocą spektrometrii w podczerwieni badana jest koncentracja danego składnika. Analytics instaluje w szafach SO2 IR oraz NOx IR analizatory renomowanych firm takich jak Fuji, Siemens i Dr Födisch.

Analizator podczerwieni typu ZRJ, ZRE
Służy do wykonywania pomiarów stężenia CO2, CO, CH4, SO2, NO oraz O2 zawartego w mierzonym gazie. CO2, CO, CH4, SO2 oraz NO są mierzone za pomocą analizy strumienia podczerwieni natomiast O2 metodą paramagnetyczną. Możliwy jest jednoczesny pomiar trzech składników IR oraz pomiar O2. Do pomiaru tlenu istnieje możliwość zastosowania zarówno czujnika cyrkonowego jak i elektrochemicznego. Wysoka czułość czujnika przepływu oraz wykorzystanie do pomiaru systemu pojedynczego strumienia, zapewnia prostą obsługę i wysoką stabilność pracy. Dodatkowo dzięki wbudowaniu układów mikroprocesowych oraz dużych rozmiarów wyświetlacza LCD praca z analizatorem została uproszczona w maksymalnym zakresie. Analizator jest urządzeniem odpowiednim do ciągłej kontroli spalania w różnorodnych przemysłowych procesach oraz w dziedzinie badań nad monitoringiem środowiska

Analizator Siemens Ultramat
ULTRAMAT 23 jest analizatorem bardzo innowacyjnym pozwalającym na znaczna oszczędność miejsca, dzięki zastosowaniu technologii NDIR. Integracja elektrochemicznych ogniw wraz technologią NDIR w jednym, kompaktowym urządzeniu oszczędza koszty przygotowania próbek i ułatwia zarządzanie częściami zamiennymi.
Cechy:
• Pomiar maks trzech składników IR
• Dodatkowe ogniwa elektrochemiczne do pomiaru O2 i H2S
• Automatyczna kalibracja powietrzem atmosferycznym
• Serwis i kalibracja raz w roku
• Obsługa w języku polskim za pomocą intuicyjnego menu
• Wielowarstwowe detektory minimalizujące zakłócenia pochodzące od pary wodnej
• Wytrzymałe komory pomiarowe, łatwe w konserwacji i czyszczeniu
• Elektrochemiczny czujnik tlenu, używany do określenia wartości referencyjnej O2
• Czujnik zawartości siarkowodoru, zastosowanie w biogazowniach
• Cyrkonowy lub paramagnetyczny czujnik O2 (opcjonalnie)

Dane techniczne:
Maksymalna ilość mierzonych składników: 3 IR + 02
Składniki: CO, CO2, NO, SO2, CH4, O2, H2S
Najmniejszy zakres pomiarowy: 0-50 / 0-500 VPM
Obudowa: 19'' rack

Analizator MGA 12
W analizatorze możliwy jest pomiar stężenia składników za pomocą trzech niezależnych od siebie metod pomiarowych: absorpcji w podczerwieni, celka elektrochemiczna oraz metody paramagnetycznej. Za pomocą absorpcji podczerwieni, możliwy jest jednoczesny pomiar do pięciu składników IR (np. CO, NO, SO2, NO2, CO2, CH4).Pomiar O2 może być wykonywany paramagnetycznie lub elektrochemicznie. Możliwe jest mierzenie stężenia H2S za pomocą jednej z dwóch elektrochemicznych cel pomiarowych.
Dodatkowe zalety analizatora to sygnalizacja przekroczeń zakresów pomiarowych, lokalna diagnostyka urządzenia, duży wyświetlacz z możliwym wyświetlaniem bargrafu dla każdego mierzonego składnika, czujnik przepływu próbki, zminimalizowany wpływ czułości skrośnej poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów, wewnętrzny czujnik wilgoci połączony ze sterowaniem pompą, kontrola dryftu punktu zera oraz bardzo prosta obsługa, konieczność prac serwisowych minimalna.

Szafy pomiarowe z zabudowanym analizatorem na gorąca próbkę:
Próbka spalin pobierana jest za pomocą grzanej sondy poboru (185°C) i następnie za pomocą grzanej linii (185°C) transportowana do szafy analizatora. Podczas pracy cała droga transportu próbki jest monitorowana pod względem zachowania prawidłowego przepływu i temperatury.

Analizator MCA 10
Do pomiaru emisji spalin i gazów procesowych Firma Analytics stosuje systemy analizy gorącej próbki MCA 10. MCA 10 może służyć do zbierania danych dotyczących emisji spalin jak również do kontroli stężenia spalin w instalacji spalania z różnymi rodzajami paliw, w zakładach termicznego przekształcania odpadów lub podczas optymalizacji spalania i kontroli zarządzania procesem.
Wizualizacja pomiarów odbywa się za pomocą komputera z odpowiednim i prostym w obsłudze programem. Ekran dotykowy komputera umieszczony jest na drzwiach szafy pomiarowej. Z pozycji ekranu dotykowego komputera możliwe jest sterowanie całym systemem pomiarowym oraz kontrola wszystkich parametrów i ustawień systemu. Analizator wielogazowy MCA10 może jednocześnie mierzyć do 12 składników (np. HCL, NH3,HF,H2O,CO, NO, NO2, CH4, SO2 i CO2). O2 mierzony jest za pomocą cyrkonowej celi znajdującej się wewnątrz analizatora.

Pomiar metodą In-situ NH3, NH3/H2O, H2O, HCL, HCL/H2O
Analizator LDS 6- analizator wykorzystuje laser diodowy do określenia stężenia danego składnika gazu. Pomiar oparty jest na absorpcji światła przez poszczególne składniki gazu. LDS 6 stosuje się do szybkiego i bezdotykowego pomiaru koncentracji gazów w procesie. Jeden lub dwa sygnały z maksymalnie trzech punktów pomiarowych są przetwarzane jednocześnie przez jednostkę centralną analizatora. Czujniki In-situ umieszone na przekroju kanału spalinowego w każdym punkcie pomiarowym mogą być oddalone do 700m od jednostki centralnej dzięki zastosowaniu światłowodów. Czujniki zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych i zawierają minimalną ilość części elektrycznych . Analizator gazu In-situ LDS 6 charakteryzuje się wysoka niezawodnością, unikalną selektywnością analityczną i nadaje się do wielu zastosowań. Cechy: instalacja wymagająca minimum nakładów pracy, wysoce selektywny, niewielki wpływ na czułość skrośnej, minimalne wymagania serwisu i obsługi, niezwykle wytrzymała konstrukcja, wysoka stabilność długoterminowa, pomiary w czasie rzeczywistym. Dodatkowe funkcje: Urządzenie wyświetla ostrzeżenia i komunikaty o błędach: żądanie obsługi, błędna funkcja referencyjna, zła jakość sygnału, przekroczenie dolnego lub górnego poziomu alarmowego dla zmierzonych zmiennych

Analizator HM- 1400 TR- urządzenie pomiarowe do całkowicie automatycznej i ciągłej analizy rtęci w gazach. W analizatorze próbka gazu jest zamieniana w pary rtęci za pomocą kombinacji termicznej i chemicznej obróbki. W tej postaci jest w sposób ciągły analizowana fotometrycznie. Pomiary fotometryczne próbki gazu są realizowane po jej schłodzeniu w chłodnicy do temp 2C. Stężenie jest wyliczane i wyświetlane jako stężenie w gazie suchym.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Analytics Ltd Sp. z o.o.

Adres: Chełmońskiego 247, 31-348 Kraków

Nr telefonu: +48 12 427 31 66 Skopiuj

Faks: +48 12 376 40 64 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: biuro@analyticspl.eu Skopiuj
WWW: www.analyticspl.eu

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...