Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2013-12-23
ASTOR - Oprogramowanie wizualizacyjne Wonderware InTouch
ASTOR - Oprogramowanie wizualizacyjne Wonderware InTouch
Producent:
Wonderware
InTouch to oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesu przemysłowego. Oferuje ono łatwe w użyciu środowisko tworzenia aplikacji oraz rozległą funkcjonalność umożliwiającą szybkie generowanie, testowanie oraz wdrażanie wartościowych systemów udostępniających operatorom dane wprost z produkcji. InTouch to także program otwarty i elastyczny, umożliwiający dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb przy zachowaniu szerokiego wachlarza połączeń z urządzeniami oraz systemami spotykanymi w przemyśle.

INFORMACJE OGÓLNE
• Jest komponentem pakietu Wonderware FactorySuite A2, i jako taki bazuje na nowatorskiej technologii ArchestrA.
• Współpracuje z Industrial Application Server, umożliwiając użytkownikom produktów Wonderware skorzystanie z najnowszych rozwiązań w dziedzinie aplikacji przemysłowych, zachowując przy tym korzyści z inwestycji już poczynionych.
• Jest pierwszym systemem HMI z certyfikatem "Designed for Windows XP", co oznacza, że jego aplikacje mogą być instalowane i uruchamiane bezproblemowo na platformie Windows XP.
• Umożliwia użytkownikom połączenie prawie z każdym urządzeniem stosowanym w przemyśle, a posiadającym zdolność komunikacji (około 1000 gotowych programów komunikacyjnych).
Może być klientem OPC i korzystać z dowolnego serwera OPC.
• Jest najpopularniejszym pakietem wizualizacyjnym na świecie działa obecnie ponad 180 000 jego aplikacji.
• Jest przygotowany do pracy z zestawem uaktualnień ServicePack 2 dla Microsoft Windows XP, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo dla pracy sieciowej.
• Oprogramowanie InTouch jest stosowane od prostych aplikacji jednostanowiskowych, poprzez układy rozproszone o architekturze serwer/klient, aż po systemy korzystające z możliwości oprogramowania Industrial Application Server czy też Usług Terminalowych (Terminal Services).

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA

InTouch jest dostępny także w polskiej wersji językowej wraz z pełną dokumentacją drukowaną oraz w wersji elektronicznej. Zrozumiałe dla wszystkich menu, komunikaty oraz pomoc kontekstowa ułatwiają codzienną pracę.

BOGATA BIBLIOTEKA ELEMENTÓW APLIKACJI

Graficzna prezentacja procesu produkcyjnego to silna strona oprogramowania InTouch. W programie do tworzenia aplikacji WindowMaker projektant znajdzie wiele narzędzi do tworzenia obiektów (proste elementy graficzne, bitmapy). W celu przyspieszenia procesu tworzenia okien wizualizacyjnych warto też używać gotowych kontrolek ActiveX (także innych firm) lub zestawu SymbolFactory - biblioteki zawierającej tysiące zaawansowanych, prekonfigurowanych obiektów graficznych powszechnie używanych w przemyśle.

KONTROLKI ACTIVEX

Kontrolki ActiveX w InTouch'u to prostota konfiguracji nawet bardzo zaawansowanych obiektów bez potrzeby posiadania wiedzy programistycznej. Intuicyjność i łatwość zastosowania wspomnianych narzędzi umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji wizualizacyjnych.

SKRYPTY

Użyteczny edytor skryptów - QuickScript, umożliwia poszerzenie funkcjonalności aplikacji oraz lepsze jej dopasowanie do potrzeb użytkownika, czyniąc z pakietu InTouch jeden z najbardziej elastycznych systemów HMI na rynku. Skrypty mogą być uzależnione od warunków specyficznych dla aplikacji, zmian wartości, zdarzeń, pojawiających się okien, użycia klawiszy i innych. Wykorzystują one także tzw. QuickFunctions (funkcje własne, napisane specjalnie dla danej aplikacji), które mogą być używane wielokrotnie, co upraszcza proces tworzenia aplikacji. Edytor skryptów jest łatwy w użyciu i pozwala na pełną kontrolę działania tworzonej aplikacji. Wbudowany mechanizm sprawdzania poprawności składni jeszcze przed uruchomieniem aplikacji to gwarancja poprawności działania oraz znaczące przyspieszenie procesu wdrażania.

INTEGRACJA Z INDUSTRIAL APPLICATION SERVER

Integracja oprogramowania InTouch z platformą przemysłową ArchestrA, opartą na technologii .NET firmy Microsoft umożliwia tworzenie bardzo rozbudowanych aplikacji wizualizacyjnych pracujących w systemie rozproszonym bez konieczności duplikowania logiki działania systemu na wszystkich stacjach operatorskich. Odciąża to integratorów od ewentualnych modyfikacji każdej z aplikacji pracujących na stacjach roboczych na rzecz modyfikacji systemu na serwerze aplikacyjnym Industrial Application Server. Klient końcowy otrzymuje pewność działania poprzez zagwarantowaną spójność i integralność systemu wizualizacyjnego.

UŁATWIONE WDRAŻANIE I ROZBUDOWA APLIKACJI

• Stanowisko pojedyncze - aplikacje InTouch'a mogą działać jako stacje pojedyncze co jest użyteczne dla firm gdzie jeden komputer nadzoruje jeden proces produkcyjny. Każda stacja jest w pełni niezależna choć możliwe jest połączenie tych stacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
• Klient/Serwer - aplikacje InTouch'a mogą także działać w środowisku klient/serwer oszczędzając czas i zmniejszając koszty obsługi oraz administracji systemami.
• Tag Server - jeden lub kilka komputerów działa jako Tag Server (serwer zmiennych) posiadający listę wszystkich zmiennych używanych w aplikacjach InTouch'a, zarządzający ich logowaniem historycznym, uruchamianiem skryptów, alarmami oraz połączeniami z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacje uruchomione na stacjach klienckich łączą się z Tag Server'em i udostępniają dane operatorom.
• NAD (Network Application Development) - dynamiczna konfiguracja sieciowa NAD ułatwia centralne zarządzanie aplikacją InTouch'a przez jeden serwer sieciowy. Każda stacja kliencka tworzy lokalną kopię aplikacji serwera. Daje to możliwość tworzenia systemów redundantnych pracujących także bez włączonego serwera. Inną ważną cechą NAD jest uaktualnianie aplikacji klienckich "w locie" bez ich restartowania. System może jedynie powiadomić operatora o dokonywanych zmianach i podmienić wyłącznie części aplikacji, które uległy zmianie.
• Usługi Terminalowe (Terminal Services) Terminal Services to architektura pozwalająca na centralne wdrażanie, obsługę i zarządzanie oprogramowaniem, ponowne użycie starszego sprzętu PC, wysoki stopień bezpieczeństwa oraz użycie wielu systemów operacyjnych. Dodatkowo istnieje możliwość użycia technologii Thin-client dającej wgląd w system także za pomocą urządzeń przenośnych udostępniając lokalnie wgląd do danych z czujników temperatury, rejestratorów i innych urządzeń. InTouch korzystając z technologii terminalowej pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji systemu wizualizacji.
• InTouch View Systemy oparte na FactorySuite Industrial Application Server używają aplikacji InTouch View do wglądu w działający system. Technologia Application Server ma na celu obniżenie kosztów tworzenia i zarządzenia dużymi systemami w ramach całego zakładu. InTouch View jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników migrujących w stronę dużych systemów nie tylko wizualizacyjnych.
• Obiekty graficzne SmartSymbols - nowe obiekty graficzne SmartSymbols ułatwiają integrację nowych systemów wizualizacji oraz modyfikację już istniejących. Dzięki możliwości tworzenia szablonów składających się z obiektów graficznych lub tekstowych powiązanych ze zmiennymi i następnie wstawiania odwołań do tego szablonu, wszystkie ewentualne zmiany szablonu powodują propagację zmian, do wszystkich kopii znajdujących się w całej aplikacji. Obiekty te współpracują z serwerem aplikacyjnym Industrial Application Server, pozwalając na dynamiczną podmianę źródła danych prezentowanych w obiektach SmartSymbols.

ALARMY

Wiedza o alarmach systemowych wraz z możliwością ich szybkiego potwierdzania potrafi zmniejszyć czas przestoju i tym samym ograniczyć koszty awarii. Operatorzy używają listy alarmów do śledzenia zdarzeń zaistniałych podczas całego procesu produkcji - jest to niezbędne dla minimalizowania zbędnych kosztów. InTouch oferuje trzy różne sposoby wglądu w system alarmowy. Każdy z nich może być użyty osobno bądź wszystkie razem.

Kontrolki podglądu bazy danych alarmów
• Database View Control - kontrolka prezentująca alarmy zalogowane w bazie danych InTouch Alarm Logger. InTouch oferuje zaawansowane zapytania oraz wyświetlanie alarmów bieżących i historycznych.
• Alarm Viewer Control - kontrolka ActiveX - podobna do Database View Control; pozwala na łatwą rekonfigurację i zmianę sposobu prezentacji oraz porządku sortowania danych o alarmach.

Elastyczność konfiguracji alarmów
Alarmy mogą być uaktywniane lub dezaktywowane bezpośrednio lub pośrednio przy użyciu zmiennych aplikacji InTouch (Alarm Inhibitor Tags). Sposób wyświetlania alarmów może być uzależniony od typu alarmu, zmiennej, grupy alarmowej. Wyświetlanie alarmów może być także uzależnione od nazwy stacji roboczej.

Potwierdzanie alarmów
Operator ma trzy sposoby potwierdzania alarmów: tradycyjny (warunkowy), zdarzeniowy, kompatybilny z modelem OPC, wymagający potwierdzenia najnowszych zdarzeń, rozszerzony, zezwalający na potwierdzanie każdej transakcji związanej z systemem alarmowym.

Precyzyjne logowanie czasu wystąpienia alarmu
Dzięki pieczątkom czasowym protokołu SuiteLink, InTouch oferuje alarmowanie z milisekundową rozdzielczością, uwzględniającą czas powstania alarmu - a nie czas jego odebrania przez stację roboczą.

Baza danych Alarmów
System alarmowy InTouch loguje informacje do Microsoft SQL Server'a lub bazy MDSE. Pozwala to w pełni korzystać z właściwości relacyjnej bazy danych bez względu na rozmiar aplikacji, a dodatkowo gwarantuje otwartość całego systemu.

BEZPIECZEŃSTWO

W oprogramowaniu InTouch możliwe jest stosowanie trzech poziomów dostępu:
• Aplikacyjny poziom dostępu - użytkownicy posiadają własne hasła mają nadany poziom dostępu który decyduje o tym jakie informacje są dla nich widoczne lub które parametry mogą być przez nich modyfikowane.
• Systemowy poziom dostępu pozwala przydzielać dostęp na poziomie kontrolera domeny lub lokalnego komputera bazując na identyfikatorze użytkownika lub grupy użytkowników. Ten zintegrowany system bezpieczeństwa ułatwia zarządzanie prawami dostępu użytkowników i administrację hasłami.
• Poziom dostępu ArchestrA - użytkownicy posiadający systemy architektury FactorySuite Application Server mogą w aplikacjach InTouch'a w pełni korzystać z rozbudowanego systemu bezpieczeństwa tego nowatorskiego rozwiązania.

FDA 21 CFR Part 11

Dodatkowo InTouch posiada pola autentykacji niezbędne dla użytkowników wymagających zgodności normą FDA 21 CFR Part 11 i innymi wymogami przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego. Funkcje skryptowe oraz zmienne systemowe pozwalają tworzyć aplikacje w pełni spełniające te normy produkcji oraz ułatwiają ustalanie zasad bezpieczeństwa produkcji.

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Kilka dodatkowych możliwości oprogramowania InTouch, o których trzeba wspomnieć, to:
• Tagname Browser, ułatwiający wyszukiwanie zmiennych we wszystkich aplikacjach FactorySuite. Upraszcza to współpracę pomiędzy aplikacjami oraz administrowanie nimi.
• Możliwość wydruku informacji alarmowych na dowolnej drukarce przyłączonej do komputera lub będącej w sieci.
• FactoryFocus - stacje podglądu używają aplikacji InTouch bez możliwości zmiany nastaw oraz bez potwierdzania alarmów. Możliwy jest wgląd w stan produkcji przy zachowaniu pełnego jej bezpieczeństwa.
• Zmienne tymczasowe - obliczenia oraz chwilowe wartości przechowywane w zmiennych tymczasowych (np. w QuickFunctions) nie obciążają licznika wykorzystanych zmiennych systemowych.

Zmienne zdalne (Remote Tag Referencing)
Dla lepszego wykorzystania architektury klient/serwer InTouch posiada mechanizm zmiennych zdalnych który pozwala na tworzenie aplikacji bez definiowania zmiennych systemowych. Zmienne te są powiązane z serwerem zmiennych (Tag Server) i tą drogą udostępniają operatorowi swe wartości.

Historia rozproszona
InTouch zawiera system rozproszonych trendów historycznych pozwalający na dynamiczne przyporządkowanie każdemu pisakowi trendu osobnego źródła danych (pliku historycznego). To rozwiązanie pozwala operatorowi na jednoczesny wgląd w dane InTouch'a oraz np. Przemysłowej Bazy Danych (InSQL Server) na jednym trendzie. System Historii Rozproszonej daje możliwość szybkiej analizy danych historycznych w krótkim czasie z użyciem kilku źródeł informacji.

Otwartość i dostępność
Wonderware wykorzystując standardy komunikacyjne połączył je z rozwojową technologią Microsoft i w efekcie daje użytkownikom bardziej otwarte narzędzia do tworzenia aplikacji. InTouch udostępnia użytkownikom do najnowszych protokołów komunikacyjnych jak SuiteLink, OPC oraz znanych już fast/net DDE. Dodatkowo InTouch potrafi wykorzystywać technologię ActiveX dając możliwość użycia kontrolek tego typu tworzonych przez wiele firm niezależnych. ActiveX w InTouch'u to łatwość konfiguracji nawet bardzo zaawansowanych obiektów bez potrzeby posiadania wiedzy programistycznej.

Dystrybutor

ASTOR Sp. z o.o.

Adres: ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków

Nr telefonu: 012 428-63-00 Skopiuj

Faks: 012 428-63-09 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: info@astor.com.pl Skopiuj
WWW: www.astor.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu