Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-09-05
CZUJNIKI TEMPERATURY
CZUJNIKI TEMPERATURY
Producent:
Limatherm
W skład naszej oferty czujników temperatury wchodzą m.in.:
- czujniki do pomiaru temperatury z wymiennymi wkładami pomiarowymi
- czujniki do pomiaru temperatury z niewymiennymi wkładami pomiarowymi
- czujniki do pomiaru temperatury ciekłych stopów metali nieżelaznych
- czujniki do pomiaru temperatury spalin w silnikach wysokoprężnych i gazowych
- czujniki do pomiaru temperatury z przetwornikiem w głowicy
- czujniki do pomiaru temperatury w wykonaniu przeciwwybuchowym
- czujniki do pomiaru temperatury form
- czujniki do pomiaru temperatury w układach pomiarowych energii cieplnej i ciepłownictwie
- czujniki do pomiaru temperatur termoelektryczne płaszczowe
- czujniki temperatury termoelektryczne z osłonami ceramicznymi
- czujniki do pomiaru temperatury otoczenia
- uchwyty gwintowane i zaciskowe.

Czujniki rezystancyjne
Platynowe i niklowe termometry rezystancyjne są to przyrządy reagujące na zmianę temperatury zmianą rezystancji wbudowanego w nie rezystora. W osłonie ochronnej, oprócz rezystora termometrycznego znajdują się odizolowane wewnętrzne przewody łączeniowe oraz zaciski zewnętrzne do przyłączenia elektrycznych przyrządów pomiarowych. Mogą zawierać elementy montażowe lub głowice przyłączeniowe.

Czujniki termoelektryczne
Termometry termoelektryczne są to przyrządy reagujące na zmianę temperatury zmianą siły termoelektrycznej wbudowanego w nie termoelementu. W osłonie ochronnej, oprócz termoelementu znajdują się zaciski zewnętrzne do przyłączenia elektrycznych przyrządów pomiarowych. Mogą zawierać elementy montażowe lub głowice przyłączeniowe.
Termoelementy są to dwa przewodniki (termoelektrody) wykonane z różnych materiałów, połączone ze sobą na jednym końcu i tworzące część układu wykorzystującego zjawisko termoelektryczne do pomiaru temperatury (zjawisko Seebecka). Zjawisko termoelektryczne polega na wytworzeniu siły termoelektrycznej (s.e.m.) na skutek różnicy temperatur między dwoma spoinami: pomiarową (połączone końce termoelementu), na którą oddziałuje mierzona temperatura i odniesienia (niepołączone wolne końce termoelementu), która znajduje się w znanej temperaturze (najczęściej 0°C). Czujniki termoelektryczne należy podłączyć przy wykorzystaniu przewodów kompensacyjnych.
Termoelementy płaszczowe
Szczególne wymaganie techniczne oraz specjalne zastosowania np. medyczne, doprowadziły do opracowania termoelementów płaszczowych o niewielkich wymiarach, wysokiej rezystancji izolacji i dużej odporności na agresywne środowisko. Jednolity przewód termoelementu płaszczowego składa się z:
- dwóch przewodów (termoelektrod),
- warstwy izolacji - silnie sprasowanego proszku mineralnego (przeważnie tlenek magnezu),
- płaszcza metalowego zapewniającego osłonę mechaniczną chemicznej spoiny pomiarowej i termoelektrody.
Termoelektrody są zaspawane na jednym końcu, tworząc spoinę pomiarową (gorący koniec termoelementu). Zespawany jest również płaszcz termopary aby odizolować spoinę pomiarową od wpływów zewnętrznych. Drugi koniec termoelementu jest podłączony do przewodu przedłużającego lub kompensacyjnego, bezpośrednio lub poprzez złącze wtyczkę - gniazdo. Dzięki bardzo silnemu sprasowaniu warstwy izolacji i odpowiedniej strukturze metalurgicznej zarówno termoelektrod jak i płaszcza, termoelementy są bardzo giętkie i mogą być wyginane z minimalnym promieniem krzywizny trzy razy większym od ich średnicy zewnętrznej. Przy zachowaniu pewnych środków ostrożności promień zgięcia może być jeszcze mniejszy. Małe średnice zewnętrzne termoelementów umożliwiają zatem pomiar temperatury nawet w miejscach dotąd niedostępnych.

Przewody kompensacyjne są wykonywane z tego samego materiału co przynależny im termoelement i mogą być stosowane do pomiarów do 200°C. Przewody kompensacyjne z materiałów zastępczych składają się ze stopów, które nie są identyczne z przynależnym termoelementem. W zakresie temperatur dopuszczalnych dla przewodów kompensacyjnych (patrz DIN 43 722) mają jednak te same własności termoelektryczne, jak przynależna im termopara. Materiały zastępcze są stosowane do termopar z metali szlachetnych typu K i N oraz do termopar z metali szlachetnych typu R, S i B, ponieważ w tych przypadkach termopary składają się z materiałów bardzo drogich a materiały zastępcze są znacznie tańsze. Dalsza pozytywna własność materiałów zastępczych, mianowicie mniejsza rezystancja nie ma już dzisiaj znaczenia. Nowoczesne elektroniczne mierniki mają bardzo wysoką rezystancję wejściową, tak więc rezystancje przewodów w obwodzie pomiarowym termoelementu także wtedy nie powodują istotnych błędów pomiarowych, gdy osiągają wartości kilku kW.

Dystrybutor

SIMEX Sp. z o.o.

Adres: Wielopole 11, 80-556 Gdańsk

Nr telefonu: 58/762-07-77 Skopiuj

Faks: 58/762-07-70 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: info@simex.pl Skopiuj
WWW: www.simex.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...