Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2011-07-11
Dysze Olejowe
Dysze Olejowe
Producent:
Danfoss
Dysze olejowe - NEGOCJUJ Z NAMI - UDZIELIMY RABATU - WWW.DANPOL.INFO
Dysza olejowa typu OD jest wykorzystywana do rozpylania oleju opałowego w palnikach wysokociśnieniowych.

Udoskonalono szereg elementów dysz olejowych, a dysze spełniają wymogi normy CEN.

Wszystkie dysze olejowe posiadają nowy kształt, który umożliwia łatwe zamocowanie i ustawienia elektrod.

Zmieniono również wymiary, oznaczenia i filtr dyszy.

Dysze olejowe firmy Danfoss są oferowane w kilku wersjach o różnym kącie rozpylania:

Zgodnie z normą CEN:
60°, 70°, 80°, 90° oraz 100° według czterech różnych wskaźników rozpylania: I - II - III - IV.
Dysze olejowe niezgodne z normą CEN (istniejące): 30°, 45°, 60° oraz 80° o trzech różnych modelach rozpylania: S, H oraz B (S = pełny, H = wydrążony, B = półwydrążony).

Połączenia powyższych kątów oraz modeli rozpylania i różnych wydajności podano w kartach zamówień na stronach 7-9.

Wszystkie dysze OD typu H, S oraz B posiadają nowy korpus, a co za tym idzie nowy kształt.

Nowy kształt zapewnia większą elastyczność w rozmieszczaniu elektrod zapłonowych palnika.

Wydajność, kąt oraz model rozpylania pozostają bez zmian w przypadku naszych
dysz olejowych, tzn. dla danego typu / kodu liczbowego, dane stożka oraz wkładki są
identyczne jak poprzednio.

Nowa definicja CEN
Olej do prób: Lepkość: 3,4 mm2/s
Gęstość: 840 kg/m3
Ciśnienie rozpylania: 1000 kPa (× 10-2 bara)

Istniejące dysze olejowe muszą być testowane w nowych warunkach. To
oczywiście daje nowe wyniki dotyczące wydajności, modelu oraz kąta.
Przykład nowego oznaczenia:
Celem spełnienia wymagań / definicji normy CEN, wskaźnik wydajności oraz modelu / kąta rozpylania musi być odciśnięty na dyszy.

W przyszłosci dysze będą posiadały dwa różne oznaczenia:

Nowe oznaczenie CEN podaje informacje zgodnie z definicją CEN oznaczoną EN (norma europejska).

Istniejące oznaczenie podaje informacje o obecnej wydajności w galonach amerykańskich/h, kącie i modelu rozpylania.

Nowe oznaczenie CEN podaje: Wydajność dyszy w kg/h przy ciśnieniu rozpylania wynoszącym 1000 kPa (x 10-2 bara) przy zastosowaniu oleju do prób o lepkości 3,4
mm 2/s i gęstości 840 kg/m3.

W związku z tym, że stożek oraz wkładki dysz pozostały nie zmienione, nowe dane CEN dotyczace wydajności mogą często dawać nierówne liczby, np. 2,37 kg/h.

W związku z tym, ze norma CEN zawiera surowsze wymogi dotyczące dopuszczalnych odchyleń wydajności (±4%), nowe wartości znamionowe nie mogą być zaokrąglane.

Dystrybutor

DANPOL Centrum Sprzedaży Automatyki Ciepłowniczej i Przemysłowej firmy DANFOSS

Adres: Gimnastyczna 1, 94-128 Łódź

Nr telefonu: (42) 640-42-65 Skopiuj

Faks: (42) 686-19-61 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: danpol@danpol.info Skopiuj
WWW: www.danpol.info

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »