Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-08-03
Factelligence
Factelligence

Factelligence jest rozwiązaniem klasy MES (Manufacturing Execution System), skierowanym do przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości, o dużym potencjale rozwojowym. Przez MES rozumiemy zintegrowany system zarządzania produkcją, którego głównym zadaniem jest automatyzacja i zarządzanie operacjami warstwy produkcyjnej w przedsiębiorstwie. Stanowi on doskonałe łącze pomiędzy linią produkcyjną (warstwą sprzętową), a biurowymi systemami zarządzania klasy ERP. Takie rozwiązanie, pozwalające na pełną integrację wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa, jest nieodzowne dla firm, które pragną dobrze przygotować swoje fabryki do konkurowania na coraz bardziej wymagających rynkach.

Każda firma produkcyjna posiada jakąś formę systemu zarządzania produkcją. Czynnikiem wyróżniającym Factelligence jest pełna konfigurowalność oraz zaawansowana technologia, pozwalająca połączyć całe przedsiębiorstwo jednym, spójnym strumieniem informacji. Factelligence to system system informacyjny czasu rzeczywistego, oparty na technologiach internetowych, dzięki czemu wszelkie zawarte w nim dane dostępne są w trybie on-line. Dzięki fizycznej komunikacji i sterowaniu urządzeniami linii produkcyjnej, Factelligence umożliwia dostęp do pełnych danych o przebiegu wszystkich etapów procesu produkcyjnego - z dokładnością do minut, a nawet sekund, na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Te informacje ułatwiają podejmowanie decyzji, co skutkuje wyraźnym podniesieniem efektywności i elastyczności produkcji.

W skład oprogramowania Factelligence wchodzą następujące moduły:

Moduł Zarządzania Produkcją - jest podstawowym modułem systemu. Rejestruje produkcję wyrobów gotowych, odpady, śledzi numery seryjne i zapewnia bezpieczeństwo systemu. Plany produkcji mogą być dynamicznie dostosowywane, aby spełnić zmieniające się wymagania i natychmiast przekazywać nowe sposoby działania operatorom. Moduł Zarządzania Produkcją pozwala na obserwację bieżącego statusu procesu produkcyjnego przy użyciu przeglądarki internetowej.

Scheduler - jest to program do planowania z ograniczonymi zasobami. Bazując na danych odnośnie dostępności i przepustowości maszyn, zleceń i priorytetów użytkownika pozwala określić, na jakim zasobie fizycznym (maszynie, gnieździe produkcyjnym, linii produkcyjnej, itp.) i w jakim czasie zaplanować poszczególne operacje każdego zlecenia procesu. Scheduler pozwala planować poszczególne operacje "w locie", co daje znakomite możliwości reagowania na zmieniającą się sytuację. Program wykorzystuje metodę "drag-and-drop" oraz czytelne wykresy Gantta, dzięki czemu ustalenie optymalnego harmonogramu zadań staje się niezwykle proste. Do podstawowych możliwości modułu należą:

 • planowanie z ograniczonymi zasobami "w przód" i "wstecz"
 • zastosowanie techniki "drag-and-drop" w celu ułatwienia dokonywania zmian w tworzonym planie
 • efektywne planowanie czasu zakończenia operacji na podstawie bieżących danych z wydziałów produkcyjnych
 • wykrywanie zadań opóźnionych lub zadań, które muszą się rozpocząć przed datą zwolnienia
 • możliwość uwzględniania wyjątków, jak np. nadgodziny, święta, itp.
 • dowolnie modyfikowalne rozmiary partii produkcyjnych
 • możliwość "przypięcia" zadań w harmonogramie w taki sposób, że nie będą mogły być automatycznie przesunięte

  Moduł Definiowania Produkcji - ten moduł pozwala dowolnie określać szczegółowe listy składowe, receptury, marszruty, specyfikacje produktów i wymaganą dokumentację wraz z możliwością wprowadzania korekt, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

  Moduł Śledzenia - ten moduł jest wykorzystywany do rejestrowania zużycia materiałów, genealogii produktów, stanu wyposażenia i produkcji w toku, umożliwiając w ten sposób śledzenie wszystkich aspektów działań produkcyjnych.

  Moduł Zarządzania Urządzeniami Numerycznymi - zapewnia komunikację z rozproszoną siecią maszyn produkcyjnych, umożliwia również edycję kodów ich oprogramowania i zmianę ich wersji.

  Moduł Zarządzania Siłą Roboczą - ten moduł rejestruje czasy pracy dla każdego zadania produkcyjnego i zmiany robocze, a takżę może być wykorzystany do tworzenia skomplikowanych planów zmian dla pracowników.

  Moduł Zarządzania Dokumentami - umożliwia przekazywanie do poziomu produkcji wszelkich dokumentów, wliczając tutaj rysunki CAD, instrukcje, listy narzędziowe itp. w formie elektronicznych folderów.

  Moduł Zarządzania Etapami Produkcji - za pomocą tego modułu można projektować skomplikowane procedury operacyjne. Umożliwia to prowadzenie operatorów poprzez kolejne kroki działań produkcyjnych ikontrolnych, włączając tutaj instrukcje, wprowadzanie danych, podpis elektroniczny, itp. Dzięki temu modułowi łatwo można zintegrować zarządzanie dokumentami z zarządzaniem produkcją.

  Moduł Zarządzania Certyfikatami - pozwala na definiowanie, które osoby będą miały uprawnienia do wytwarzania określonych produktów, kontroli złożonych procesów oraz zatwierdzania wyników kontroli jakości.

  Moduł Zarządzania Danymi - określa schemat archiwizacji danych, aby rejestrować kluczowe dane procesowe i jakościowe. Dane mogą być archiwizowane z rozbiciem na zadania produkcyjne, linie produkcyjne i inne obszary produkcji.

  Moduł Zarządzania Wykorzystaniem Maszyn - kosztowny sprzęt wytwórczy powinien pracować jak najbardziej efektywnie przy minimalnych czasach przestojów, aby optymalizować produkcję. Moduł ten pozwala uzyskać pełny wgląd w historię aktywności maszyn, a także monitorować bieżący stan urządzeń, co pozwala zwiększać efektywność ich wykorzystania.

  Interfejs Łańcucha Dostaw - ten moduł pozwala na wymianę danych z systemami ERP, systemami zarządzania danymi, wyposażeniem oraz systemami zarządzania łańcuchemn dostaw. Interfejs Łańcucha Dostaw jest wykorzystywany do integracji Factelligence z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowe funkcje spełniane przez ten moduł to: import zadań, list składowych, specyfikacji i innych danycheksport danych odnośnie produkcji, zużycia materiałów, kontroli poszczególnych gniazd produkcyjnych, wykorzystania maszyn, odpadów i przyczyn ich powstawania, itp.Posiada mechanizmy zapewniające automatyczną wymianę danych z innymi systemamiumożliwia wymianę danych opartą na czasach lub zdarzeniachoferuje definiowanie własnej struktury plikówindywidualne określanie formatów przesyłu danych.

  Interfejs Przedsiębiorstwa - zadaniem tego modułu jest integracja Factelligence z systemami kontroli zakładu. Interfejsy do popularnych systemów HMI i serwerów OPC zapewniają pełne możliwości zapisu i odczytu danych.

  Nowoczesne rozwiązania zastosowane w systemie Factelligence pozwalają na:

 • dostęp do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym
 • redukcję cykli produkcyjnych i czasów przestawień
 • wyeliminowanie obiegu dokumentów papierowych i zastąpienie go automatyczną wymianą danych elektronicznych
 • skrócenie czasu reakcji na zmiany rynkowe poprzez integrację produkcji z systemami zarządzania łańcuchem dostaw
 • podejmowanie błyskawicznych decyzji produkcyjnychˇ poprawę wykorzystania surowców i wzrost jakości produkowanych wyrobów
 • pełną kontrolę defektów, przeróbek i jakości w czasie rzeczywistym
 • redukcję odpadów dzięki generowaniu precyzyjnych raportówˇ skrócenie czasu zbierania i analizy wszelkich danych dotyczących produkcji
 • zachowanie pełnej historii produktu, włączając warunki procesu produkcji i kontrole jakości
 • automatyzację analizy przechowywanych danych
 • dynamiczne śledzenie stanu wszystkich zamówień w procesie produkcyjnym
 • dostarczanie klientowi dokładnych danych na temat terminów realizacji zamówień
 • zwiększenie wydajności maszyn
 • redukcję przestojów dzięki kontrolowaniu wszelkich przyczyn przestojów maszyn
 • identyfikowanie wąskich gardeł
 • generowanie dokładnych informacji na temat kosztów działań produkcyjnych
 • generowanie raportów na płaszczyźnie zadań, maszyn, zmian roboczych i poszczególnych operatorów
 • dynamiczną kontrolę wszelkich operacji produkcyjnych przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników wydajności

  W Factelligence, oprócz słownika standardowego istnieje możliwość definiowania przez użytkownika własnych słowników, co daje szerokie możliwości dostosowywania systemu do różnych wymogów językowych. System jest wysoce konfigurowalny. Oznacza to, że większość zmian jest dokonywana poprzez odpowiednie zmiany ustawień poszczególnych modułów, a nie poprzez żmudne programowanie. W znaczący sposób ułatwia to obsługę całego systemu. Factelligence jest systemem wysoce elastycznym, dzięki czemu może rozwijać się wraz z rozwojem firmy.

  Więcej informacji >

 • Porównaj ofertę z innymi dostawcami

  To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

  Dystrybutor

  C-LON Integracja Systemów Informacyjnych Sp. z o.o.

  Adres: Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wlkp.

  Nr telefonu: (62) 735 85 19 Skopiuj

  Faks: (62) 737 27 41 Pokaż numer Skopiuj

  Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

  Wyślij wiadomość

  Dodaj plik...