Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-08-09
GMA200-MT centrala monitorująco-sterująca

Centrala monitorująco-sterująca

GMA200-MT
Producent:
GfG Polska

Efektywny system detekcji gazu dla różnorodnych wymagań do detekcji zagrożenia gazowego
System detekcji gazu GMA200-MT jest najbardziej innowacyjnym i elastycznym na rynku modułem sterującym i analizatorem zagrożenia gazowego. Jego zaletą są nieograniczone możliwości konfiguracji w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych do detekcji palnych i toksycznych gazów/oparów i do pomiaru stężenia tlenu.

Kompaktowy system detekcji gazu o możliwości elastycznego stosowania
Do systemu detekcji gazu GMA200-MT można podłączyć do 16 różnych nadajników firmy GfG dla różnych rodzajów gazu. Nadajniki można podłączyć gwiaździście pojedynczo - analogowo lub z niedużą gęstością okablowania, przy zastosowaniu cyfrowych nadajników firmy GfG przez złącze RS485 jako wersję magistralową. Program do konfiguracji systemu GMA200 umożliwia szybką i prostą konfigurację punktów pomiarowych nawet w przypadku rozszerzenia już zainstalowanych systemów detekcji gazu GMA200-MT. Za pomocą programu można dowolnie zaprogramować ustawienia, np. nazwy punktów pomiarowych, typ czujnika pomiarowego, rodzaj gazu i zakres pomiarowy, trzy indywidualne lub wstępnie zadane wartości graniczne alarmów dla każdego punktu pomiarowego i odpowiednie przekaźniki.

Zintegrowane i zewnętrzne przekaźniki
Stale rosnące wymagania odnośnie środków bezpieczeństwa aż do redundantnych środków ochrony przed zagrożeniami gazowymi wymagają obecnie stosowania złożonych systemów detekcji gazu.

System detekcji gazu GMA200-MT posiada osiem wewnętrznych przekaźników. Do realizacji środków bezpieczeństwa i alarmów służy sześć przekaźników, które można swobodnie programować za pomocą programu konfiguracyjnego. Program konfiguracyjny zapewnia bogate i elastyczne możliwości, takie jak przyporządkowanie jednego lub kilku punktów pomiarowych do przekaźnika, pojedyncze alarmy dla każdego punktu pomiarowego i wartości granicznej alarmu, konfiguracja alarmów zbiorczych i grupowych, komunikaty o zakłóceniach i funkcje potwierdzenia sygnału.

Dodatkowo dla każdego urządzenia jest dostępny przekaźnik do komunikatów o zakłóceniach związanych z bezpieczeństwem i przekaźnik konserwacji.

W celu realizacji szerszego zakresu środków bezpieczeństwa system GMA200-MT można rozszerzyć o maks. 4 dodatkowe moduły przekaźnikowe, a liczbę dostępnych przekaźników można zwiększyć do 72. Dzięki okablowaniu magistralowemu można stosować zewnętrzne moduły przekaźnikowe również w zdecentralizowanych lokalizacjach.

Oszczędność kosztów w złożonych systemach o nieograniczonej liczbie punktów pomiarowych

Znaczna przewaga nad tradycyjnymi systemami
W przypadku dużych systemów o wielu punktach pomiarowych i przekaźnikach widoczna jest kolejna niezwykle istotna zaleta systemu. Dzięki przyłączom magistrali z niedużą gęstością okablowania i tylko jednemu analizatorowi dla 16 różnych nadajników uwidacznia się znaczna przewaga cenowa w stosunku do tradycyjnych systemów z pojedynczymi modułami dla każdego kanału pomiarowego.

Korzyści cenowe są widoczne już w systemach o niewielkiej liczbie kanałów pomiarowych. Oferujemy niewiążące doradztwo w tym zakresie.

Dzięki kompaktowemu montażowi na szynie nośnej miejsce w drogich szafach sterowniczych jest wykorzystane optymalnie.

Wizualizacja wszystkich urządzeń
Za pomocą programu wizualizacyjnego GMA200-VS można przejrzyście przedstawić wszystkie systemy detekcji gazu i nadajniki. Nie ma przy tym znaczenia, ile urządzeń ma być zintegrowanych i jakie są preferowane kanały przesyłania.

Dane można wygodnie wyświetlać na komputerze w sterowni lub na ekranie dotykowym TFT firmy GfG (wielkość wyświetlacza 8"-15").

Dla poszczególnych nadajników można przedstawić czasowe linie przebiegu lub wyświetlić instrukcje postępowania dla poszczególnych przypadków alarmów.

Zasilanie awaryjne
Aby zapewnić absolutne bezpieczeństwo w przypadku zagrożeń gazowych nawet w razie awarii zasilania, w systemie GMA200 jest dostępnych kilka wersji zasilania awaryjnego.

Do kompensacji dłuższych przerw w zasilaniu do 3 godzin lub zasilania dużych systemów są dostępne osobne moduły zasilające o dużej pojemności.

Wskaźniki stanu LED
Stan systemu detekcji gazu GMA200-MT, eksploatacji, zakłóceń i serwisu jest stale wyświetlany za pomocą diod LED.

Wyświetlacz graficzny
Przejrzysta koncepcja systemu detekcji gazu GMA 200-MT pozwala na szybkie wykrywanie sytuacji zagrożenia. Aktualne zmierzone wartości są stale wyświetlane na wyświetlaczu graficznym LCD. W przypadku alarmów gazowych następuje automatyczne włączenie czerwonego podświetlenia wyświetlacza.

Wbudowana pamięć umożliwia odczyt stopni alarmowych oraz wartości minimalnych i maksymalnych dla każdego punktu pomiarowego na wyświetlaczu LCD w celu przeprowadzenia wstępnej, szybkiej analizy zagrożenia.

Funkcja rejestratora danych
Do zapisywania zmierzonych wartości można wyposażyć system detekcji gazu GMA200-MT w kartę pamięci Micro SD. Zmierzone wartości, wartości średnie, zdarzenia alarmowe i zakłócenia są trwale zapisywane z indywidualnie ustawioną częstotliwością i mogą zostać odczytane w celu ich analizy.

Najważniejsze zalety
Swobodnie programowalne przyłącze czujników pomiarowych do detekcji palnych i toksycznych gazów/oparów i tlenu
Swobodnie programowalne przekaźniki
Elastyczność, niezawodność i efektywność ekonomiczna
Przejrzysty, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z funkcją sygnalizacji świetlnej
Przyłącze 0,2-1 mA, 4-20 mA i RS485

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

GfG Polska Sp. z o.o.

Adres: Estetyczna 4/C9, 43-105 Tychy

Nr telefonu: +48 693 81 11 81 Skopiuj

E-mail: biuro@gfg.pl Skopiuj
WWW: www.gfg.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...