Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2019-07-18
Innowacyjne metody planowania produkcji w czasie rzeczywistym

Polski model planowania produkcji w ostatnich 20 latach przeszedł radykalną transformację dzięki przejmowaniu produkcji z rynku zachodniego. Zlecenia powtarzalne pozostały za Odrą, a zlecenia z częstymi zmianami były realizowane przez rynek polski. Wszystko to za sprawą niższych kosztów produkcji w Polsce, na czym skorzystał krajowy przemysł, jednak wymagało to wprowadzenia innowacyjnych metod planowania w czasie rzeczywistym.

Dzisiaj możemy mówić, że polski przemysł wyróżnia się takimi cechami jak improwizacja i dynamika działania. Wszystko to za sprawą połączenia innowacyjności z elastycznością, co przyczyniło się do wyraźnego podziału, że na Zachodzie produkowane są długie serie z ustabilizowaną technologią z opracowanymi procesami przy minimalnych kosztach jednostkowych, a w Polsce – krótkie serie z tendencją nawet do produkcji kilku sztuk, gdzie koszt jednostkowy jest wysoki, a proces pracochłonny. Jednak aby taki podział był w ogóle możliwy, od polskich przedsiębiorstw wymagało to organizacji procesu produkcyjnego z uwzględnieniem:

wiarygodnego rozliczania produkcji,
zoptymalizowania procesów produkcyjnych,
wydajnego planowania zasobów przedsiębiorstwa.

METODY PLANOWANIA PRODUKCJI
Eksperci Grupy proALPHA zaobserwowali, że istotnym czynnikiem wzrostu przedsiębiorstw produkcyjnych jest możliwość dokonywania dynamicznego i wielokrotnego symulowania optymalizacji zleceń produkcyjnych. To umożliwia Advanced Planning and Scheduling (APS).

APS to podstawowy moduł systemu ERP łączący elastyczność z harmonogramowaniem produkcji. Umożliwia planowanie przy pełnej optymalizacji w ujęciu wielozasobowym. Dzięki takiej funkcjonalności fabryka może wyjść z planowania produkcji w Excelu do stabilnego środowiska harmonogramowania.

PLANOWANIE PRODUKCJI W EXCELU
Większość firm produkcyjnych średniej wielkości korzysta z wyspowych narzędzi informatycznych jak na przykład FK z funkcjonalnością magazynową, obszar do zarządzania relacjami CRM, zarządzanie projektami, rejestracja zleceń produkcyjnych w Excelu. Dzięki tak zbudowanej strukturze zbierania i przetwarzania danych metodą naturalnego przyrostu organizacje mogły wzrastać. Jednak kierowanie produkcją w arkuszu kalkulacyjnym przy dynamice ciągłych zmian i przyrostu informacji staje się bardzo trudne i ryzykowne. W takim modelu zbierania danych elastyczność nie jest już atutem, a zagrożeniem.

Aby dane zebrane z produkcji i dla produkcji uwiarygodnić, należy sięgnąć po zintegrowany system, który łączy innowacyjność z elastycznością.

PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z APS
Optymalizacja wykorzystania zasobów przeprowadzana jest w funkcji celów ekonomicznych przedsiębiorstwa, takich jak: terminowość dostaw, redukcja czasów realizacji czy też redukcja zapasów. Dzięki panelom zgłoszeniowym na produkcji i zaimplementowaniu algorytmów optymalizacyjnych z wykorzystaniem technologii InMemory wynikowe dane planistyczne uzyskiwane są w czasie rzeczywistym.

Poprzez monitorowanie zleceń on-line w gniazdach produkcyjnych są wyznaczane dokładnie terminy przez APS, co pozytywnie wpływa na wynik zrealizowanych zleceń. Szybka symulacja dokonywana przez planistę umożliwia uzyskanie rzetelnych odpowiedzi na zapytania ofertowe o możliwy termin realizacji zlecenia (Capable to Promise), ponieważ podczas ustalania terminu uwzględniane są wszystkie istotne zlecenia i ograniczenia zasobowe.

EFEKTYWNE WSPARCIE PRODUKCJI
Zmiany w planach produkcji wymagają modyfikacji harmonogramów i w praktyce prowadzi do przestojów i opóźnień, co generuje straty finansowe. Dzięki sprawnemu harmonogramowaniu produkcji osiągnie się wyższą wydajność procesów, a to z kolei wpływa na lepszą obsługę klienta, redukcję zapasów i dokładniejsze planowanie terminów dostaw.

APS PRZEJMUJE I PORZĄDKUJE TAKIE OBSZARY JAK:
planowanie produkcji
harmonogramowanie produkcji
rozliczanie produkcji
organizacja procesu produkcyjnego
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
zarządzanie zmianą w planie produkcji
Funkcjonalność APS połączona z elastycznością organizacji, dynamiką działania kierownictwa w podejmowaniu świadomych decyzji i improwizacją może przyczynić się do znaczącego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. APS rozwiązuje problem braku dokładnych i przejrzystych informacji o poszczególnych etapach procesu wytwórczego, dlatego powinien stać się integralną częścią każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

proALPHA Polska Sp. z o.o.

marketing
proALPHA Polska - proALPHA Polska
Adres: ul. Dąbrowskiego 1, 65-021 Zielona Góra

Nr telefonu: 68 50 66 500 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »