Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2012-04-06
Inteligentny przetwornik ciśnienia typu APC-2000
Producent:
Aplisens

Inteligentny przetwornik ciśnienia typu APC-2000

Przeznaczenie, budowa
Przetwornik ciśnienia typu APC-2000 przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia, podciśnienia oraz ciśnienia absolutnego gazów par i cieczy. Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium membraną separującą i dobraną cieczą manometryczną.

Obudowa części elektronicznej produkowana jest w trzech wersjach konstrukcyjnych.

Wersja ALW
W obudowie wykonanej z wysokociśnieniowego odlewu ze stopu aluminium lub ze stali kwasoodpornej, o stopniu ochrony IP-66 lub IP-67 znajduje się układ mikroprocesorowy wytwarzający zunifikowany sygnał wyjściowy. Przetwornik standardowo wyposażony jest w wyświetlacz miejscowy. Konstrukcja obudowy umożliwia obrót wyświetlacza o 90°, 180° i 270°, obrót obudowy względem czujnika w zakresie 0-355° oraz wybór kierunku wyprowadzenia kabla.
Do podłączenia elektrycznego przetwornika przewidziano listwę zacisków elektrycznych pozwalających dodatkowo na podłączenie komunikatora oraz pomiar prądu wyjściowego bez przerywania obwodu. Do pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są przetworniki w wykonaniu iskrobezpiecznym zgodnym z dyrektywą ATEX.

Przetwornik APC-2000ALW posiada: sygnał wyjściowy 4-20mA + HART; konfigurowalny ciekłokrystaliczny wyświetlacz z podświetleniem; przyciski na panelu wyświetlacza umożliwiające: ustawienie początku i końca zakresu pomiarowego przez wpis liczby lub przez zadane ciśnienie, zerowanie ciśnieniowe przetwornika, zmianę jednostek, zmianę charakterystyki przetwarzania, zmianę stałej czasowej, konfigurację trybu pracy wyświetlacza - cyfrowy odczyt ciśnienia działającego na element pomiarowy, odczyt prądu wyjściowego w mA lub w %, reset przetwornika, powrót do ustawień fabrycznych.

Komunikacja i konfiguracja: Standardem komunikacji umożliwiającym wymianę danych z przetwornikiem jest protokół HART. Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomocą: komunikatora KAP-03 lub KAP-03Ex, niektórych innych komunikatorów Hart, komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB/Bluetooth i oprogramowania konfiguracyjnego Raport 2 lub uniwersalnych narzędzi pracujących w środowisku WINDOWS wykorzystujących biblioteki EDDL i DTM.

Montaż: Ze względu na niewielką masę, przetwornik można montować bezpośrednio na obiekcie. Do pomiaru ciśnienia pary lub innych mediów gorących należy zastosować rurkę syfonową lub impulsową. Zastosowanie zaworu manometrycznego przed przetwornikiem ułatwia montaż, umożliwia wyzerowanie lub wymianę przetwornika w czasie pracy obiektu. Do mocowania przetwornika przewidziano uchwyt uniwersalny (uchwyt AL). Do pomiaru poziomów i ciśnień wymagającyh specjalnych przyłączy procesowych (przemysł spożywycz, chemiczny itp.) przetwornik jest wyposażony w jeden z sepratorów produkcji Aplisens.

Wersja PZ
Obudowa wykonana całkowicie ze stali kwasoodpornej, wytrzymała mechanicznie, o stopniu ochrony IP-65. Zaciski elektryczne pozwalają na pomiar prądu wyjściowego bez przerywania obwodu. Układ elektroniczny zalany jest ochronnym żelem silikonowym. Do pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są przetworniki w wykonaniu iskrobezpiecznym zgodnym z dyrektywą ATEX.

Wersja PD
Obudowa ze stali kwasoodpornej ze standardowym złączem konektorowym DIN 43650, o stopniu ochrony IP-65. Układ elektroniczny zalany jest ochronnym żelem silikonowym. Do pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są przetworniki w wykonaniu iskrobezpiecznym zgodnym z dyrektywą ATEX.

Komunikacja, konfiguracja: Standardem komunikacji umożliwiającym wymianę danych z przetwornikiem jest protokół HART. Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomocą: komunikatora KAP-03 lub KAP-03Ex, niektórych innych komunikatorów Hart, komputera PC z wykorzystaniem konwertera Hart/USB/Bluetooth i oprogramowania konfiguracyjnego Raport 2.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na: identyfikację przetwornika;  konfigurację parametrów wyjściowych: jednostek oraz wartości początku i końca zakresu pomiarowego, stałej czasowej tłumienia, charakterystyki przetwarzania (pierwiastek, inwersja, nieliniowa charakterystyka użytkownika); odczyt aktualnie mierzonej wartości ciśnienia prądu wyjściowego oraz stopnia wysterowania wyjścia w %; wymuszenie prądu wyjściowego o zadanej wartości; kalibrację przetwornika w odniesieniu do ciśnienia wzorcowego.

Montaż: Ze względu na niewielką masę, przetwornik można montować bezpośrednio na obiekcie. Do pomiaru ciśnienia pary lub innych mediów gorących należy zastosować rurkę syfonową lub impulsową. Zastosowanie zaworu manometrycznego przed przetwornikiem ułatwia montaż, umożliwia wyzerowanie lub wymianę przetwornika w czasie pracy obiektu. Do mocowania przetwornika przewidziano uchwyt uniwersalny (uchwyt AL). Do pomiaru poziomów i ciśnień wymagającyh specjalnych przyłączy procesowych (przemysł spożywycz, chemiczny itp.) przetwornik jest wyposażony w jeden z sepratorów produkcji Aplisens.

Dane techniczne, dostępne zakresy pomiarowe, a także rodzaje przyłączy procesowych szczegółowo opisano w karcie katalogowej dostępnej pod adresem www.aplisens.pl.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

APLISENS S.A.

Adres: ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

Nr telefonu: (022) 814-07-77 Skopiuj

Faks: (022) 814-07-78 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...