Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-17
MICROCAL
Równoczesny pomiar i generowanie
Modele: MicroCal 1+ MAV, MicroCal 1+, MicroCal 1 I.S, MicroCal 2+, MicroCal 10+
Oprogramowanie CalpMan 2000 kompatybilne z Windows 95/98/NT do tworzenia dokumentacji kalibracji procesu
Kalibratory Serii MICROCAL przeznaczone są do sprawdzania i kalibracji urządzeń procesowych zgodnie wymagaiami normy ISO 9000

Funkcjonowanie
Seria ręcznych Kalibratorów-symulatorów MicroCal tworzy zestaw uniwersalnych przyrządów zaprojektowanych do sprawdzania i kalibracji przyrządów procesowych i testowych. Kalibratory MicroCal w sposób praktyczny i nowoczesny spełniają wymagania i potrzeby techników jakości i konserwacji w laboratorium i na obiekcie.
Bardzo dokładne, kompaktowe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, łatwe w obsłudze i w użyciu Kalibratory te stanowią idealne rozwiązanie dla pomiarów i symulacji: napięć, prądów, rezystancji, termoelementów i termometrów rezystancyjnych.
Modułowe oprogramowanie zaszyte w pamięci wewnętrznej kaliratorów zawiera algorytmy dla termoelementów i termometrów rezystancyjnych zgodnie z normami IEC, DIN oraz JIS. Skale temperatur zarówno IPTS68, jak i ITS90 są przechowywane w pamięci i mogą być wybierane z klawiatury. Unikatowy wewnętrzny automatyczny system kompensacji Rj dostarcza dokładnych odczytów z wejść i wyjść termoelementów w zakresie temperatury od –5°C do +50°C. Ponadto, dostępna jest zewnętrzna kompensacja z programowanymi temperaturami w zakresie od –50°C do +100°C. Symulacja - pomiar rezystancji i temperatury przy pomocy termometrów rezystancyjnych używa specjalnego zastrzeżonego prawnie, firmowego układu aktywnego (Eurotron Patent 206327). Kalibratory potrafią zasilać pojedynczą wartością krokową, zaprogramować do 7 programów symulacji z wykorzystaniem do 60 wartości oraz zasilać programowane pętle (czas i wartości początkowe, krokowe i końcowe) korzystając z procedur sterowanych przez menu.
Przyrządy mogą matematycznie filtrować niestabilne sygnały wejściowe, konwertować sygnały liniowe w technicznych jednostkach i linearyzować sygnały określone równaniem kwadratowym.
Wyboru funkcji działania dokonuje się z wytrzymałej klawiatury membranowej zapewniającej do 1 miliona operacji na klawisz. MicroCal korzysta z dwóch specjalnych grubowarstwowych membranowych ”drutów ślizgowych” do ustawienia symulowanej wartości sygnału.
Wartość mierzona i symulowana pokazywana jest na wysokiej jakości alfanumerycznym wyświetlaczu LCD z matrycą punktową, który zapewnia dobry kontrast nawet w złych warunkach oświetleniowych. Przyrząd zasilają cztery akumulatorki Ni-MH, zewnętrzna ładowarka należy do wyposażenia standardowego.

System jakości
System Jakości Eurotron definiuje procedury i metody na podstawie których wykonywane są działanie dotyczące badania, rozwoju, produkcji i certyfikowania produktów firmowych. Holenderska organizacja Gastec sprawdza i certyfikuje spełnienie wymagań normy ISO 9001 przez System Jakości Eurotron.

Pięć modeli
Seria ręcznych przyrządów Microcal zawiera pięć różnych kalibratorów, żeby umożliwić wybór najbardziej odpowiedniego do każdej ze specyficznych zastosowań laboratoryjnych i/lub terenowych. Kluczowymi specyfikacjami technicznymi są wysoka dokładność i stabilność.
MicroCal 1+ MAV
Jeden lub dwa kanały prądowe (aktywna i bierna pętla) oraz kalibrator sygnału procesowego do 10V.
MicroCal 1+
Uniwersalny kalibrator 13 termoelementów, 3 RTD, napięć do 1V, prądu miliamperowego i rezystancji
MicroCal 1 IS
Uniwersalny kalibrator samoistnie bezpieczny spełnia normę EEx ia IIC T6
MicroCal 2+
Dwukanałowy uniwersalny kalibrator z równoczesnym pomiarem i symulacją do kalibracji TRX
MicroCal 10+
Uniwersalny kalibrator z dokładnością od 0,01%

Wyświetlacz i klawiatura
Wysoko kontrastowy alfanumeryczny wyświetlacz LCD z matrycą punktową (7x5 punktów na znak-16 znaków) umożliwia łatwy odczyt nawet w złych warunkach oświetleniowych. Równoczesne wyświetlanie mierzonej i symulowanej wartości, jednostki technicznej, typu czujnika lub sygnału, skali temperatur i trybu Rj. Dwukanałowy kalibrator MicroCal 2+ posiada dwuliniowy podświetlany wyświetlacz LCD do równoczesnego odczytu sygnału wejściowego i wyjściowego.

Poliwęglanowa membranowa klawiatura dotykowa z metalicznym kliknięciem (MicroCal 1+ MAV, MicroCal 2+ i MicroCal 10+) z żywotnością jednego miliona operacji na klawisz hermetycznie zabezpiecza wewnętrzną elektronikę przed otaczającym środowiskiem. Zamknięcie styku klawiszy membranowych jest przyjmowane, jako zakodowany sygnał, bezpośrednio przez mikroprocesor. Dwa grubowarstwowe membranowe ”druty ślizgowe” (patent w toku) pozwalają na szybkie i łatwe ustawienie wartości symulowanej.

Źródło i pomiar sygnałów termoelektrycznych
Każdy przyrząd, poprzez procedurę sterowaną przez menu, umożliwia pomiar albo symulację napięcia i prądu lub każdego znormalizowanego wg IEC, DIN i JIS czujnika termoelektrycznego J,K,T,R,S,B,C,U,L,G,D,N,E,F, Pt100, Ni100,Ni120,W.

Mikrokontroler automatycznie wykonuje wielomianową linearyzację i kompensację zimnej spoiny, żeby zapewnić wysoką dokładność.

Kompensacja zimnej spoiny
Kompensacja złącza odniesienia realizowana jest na bazie cenkowarstwowego PT100 wbudowanego w zaci ski pomiarowe o małej pojemności cieplnej.

Programy symulacji
Ustawienie programu symulacji sterowanej przez menu do wygenerowania:
-ciągłego lub krokowego wyjścia o przebiegu piłokształtnym, po uprzednim wprowadzeniu do programu ustawiania czasu całkowitego, punktu startu, punktu końcowego oraz rozmiaru schodka;
-ciągłego programowanego cyklu (narastanie, postój, opadanie);
-ręcznie powtarzanego przyrostu poprzez klawiaturę;
-60 wartości zachowanych w pamięci (20 grup z trzech pamięci) dla 7 różnych programów symulacji

Kompatybilność EMC
Każdy instrument jest rozwijany i testowany zgodnie z normą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/CEE (znak CE).

Protokół kalibracji
Każdy kalibrator MicroCal jest fabrycznie kalibrowany i certyfikowany zgodnie z wzorcami pierwszego rzędu utrzymywanymi w laboratorium pomiarowym Eurotron. Wymienione wzorce odniesienia są okresowo certyfikowane przez uznane laboratorium międzynarodowe, aby zapewnić możliwość śledzenia legalizacji. Przyrządy MicroCal są dostarczane z protokołem kalibracji zawierającym wartości nominalne i rzeczywiste oraz błędy odchylenia.

Własności:
-Dokładność od 0,01% odczytu przez rok w warunkach pracy od 18°C do 28°C.
-Źródło i pomiar napięcia, prądu lub każdego znormalizowanego wg IEC, DIN i JIS czujnika termoelektrycznego J,K,T,R,S,B,C,U,L,G,D,N,E,F,pt100,Ni100,W. Korzystna cena za uniwersalność: jeden przyrząd wyposażony w szeroki zakres funkcji.
-Linearyzacja IPTS68 i ITS90
-Aktywna i bierna pętla prądowa (bezpośrednie zasilanie pętli TRX).
-Dwuprzewodowa symulacja TRX
-Aktywna symulacja i pomiar termometrów rezystancyjnych przy pomocy firmowego układu.
-Elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, aby uniknąć uszkodzenia przyrządu w przypadku niewłaściwego zastosowania.
-Kompensacja zimnej spoiny. Dokładna i szybka kompensacja przy pomocy specjalnych zacisków
-Możliwość rekalibracji
-Programy symulacji: 60 wartości przechowanych w pamięci dla 7 różnych programów symulacji do zasilania ciągłego lub krokowego przebiegu piłokształtnego, cykli oraz automatycznie programowanych sekwencji.
-Funkcja współczynnik skalowania: do bezpośredniego odczytu sygnału wejściowego lub wyjściowego w jednostkach technicznych.
-Funkcja pierwiastkowanie: do linearyzacji sygnałów drugiego stopnia.
-Programowane uśrednianie: czyni możliwym pomiar niestabilnych, zakłóconych sygnałów wejściowych.
-RS232 interfejs i oprogramowanie: umożliwia komunikację między kalibratorem i PC.
-Współpraca z oprogramowaniem kalibracyjnym CalpMan 2000 pod Windows 95/98/NT.
-Dwa grubowarstwowe membranowe ”druty ślizgowe” (oporników) pozwalają na łatwe i szybkie ustawienie wartości symulowanej.
-Odporna na wstrząsy obudowa z tworzywa sztucznego ABS oraz poliwęglanowa membranowa klawiatura dotykowa. Wytrzymała konstrukcja do zastosowań terenowych.
-Jako standard, możliwość śledzenia protokołu kalibracji.
Uwaga: patrz podane niżej szczegółowe informacje o różnych modelach.

Pięć modeli MicroCal do wszystkich sygnałów procesowych

MicroCal 1+ MAV
MicroCal 1+ MAV jest kalibratorem sygnałów prądowych i napięciowych zaprojektowanym testowania i kalibracji przyrządów pomiarowych w laboratorium i w terenie.
Dokładny, kompaktowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, łatwy w użyciu stanowi idealne rozwiązanie do pomiaru i symulacji napięć (do 10V) i prądów w aktywnej i biernej pętli.
Modele dwukanałowe pozwalają na równoczesny pomiar i symulację napięcia (do 30V) i prądu w aktywnej i biernej pętli.

MicroCal 1+
Dokładny (od 0,03% odczytu) wielofunkcyjny system do testowania, mierzenia i kalibracji w jednym kompaktowym przenośnym przyrządzie. MicroCal 1+ to idealne rozwiązanie do pomiaru i symulacji napięć (do 1V), prądów miliamperowych, rezystancji i 14 typów termoelementów.
Czujnik RTD kalibratora MicroCal 1+ umożliwia pomiar i symulację rezystancji do 400W oraz pięciu typów termometrów rezystancyjnych.

MicroCal 1 IS
MicroCal 1 IS to wielofunkcyjny wskaźnik-symulator z specyfikacją MicroCal 1+ plus w wykonaniu iskrobezpiecznym do pracy w środowisku zagrożenia wybuchem. Wskaźnik-symulator MicroCal 1 IS przeszedł pomyślnie weryfikację i spełnił wymagania testowe nakazane normami z klasyfikacją EN50.014 i EN 50.020.

EEx ia IIC T6
CESI, organ EEC certyfikujący zatwierdzenia potwierdziła spełnienie przez konstrukcję powyższych norm samoistnego bezpieczeństwa.

MicroCal do tworzenia dokumentacji działań kalibracyjnych i kontrolnych

MicroCal 2+
MicroCal 2+ to ręczny kalibrator dwukanałowy o wysokiej dokładności (0,02%rdg.). Stanowi idealne rozwiązanie do wszystkich testów sprawdzających, pomiaru i symulacji z równoczesną funkcją z:
-kanału 1 (In/Out): napięcie (do 10V), prąd (aktywna i bierna pętla), rezystancja, termoelement i termometr rezystancyjny;
-kanału 2 (In): napięcie (do 30V) i prąd (aktywna i bierna pętla).
Kalibrator posiada 2-liniowy podświetlany wyświetlacz do równoczesnego odczytu sygnałów wejściowych i wyjściowych. Idealne narzędzie do kalibracji kondycjonowanego sygnału.

MicroCal 10+
Jednokanałowy kalibrator uniwersalny o wysokiej dokładności (0,02% rdg) zaprojektowany do testowania, pomiaru i kalibracji, wszystko w jednym kompaktowym ręcznym przyrządzie. MicroCal 10+ to idealne rozwiązanie do pomiaru i symulacji: napięć (do 10V), prądów, rezystancji, termoelementów i termometrów rezystancyjnych.

Komputerowe oprogramowanie CalpMan 2000 łatwe w obsłudze i tanie
Organy normalizacyjne i audytorzy jakości wymagają utrzymywania oprzyrządowania zgodnie z normą ISO 9000, zbierania, organizowania i analizy dokumentacji z możliwością śledzenia legalizacji.
Oprogramowanie wspomagające CalpMan (menedżer procedury kalibracyjnej) oparty na Windows® zaprojektowano do tworzenia dokumentacji działań kalibracyjnych /kontrolnych z wykorzystaniem wszystkich kalibratorów MicroCal. Status i wartości mierzone każdego przyrządu ‘przed’ i ‘po’ jego kalibracji mogą być przechowane w pamięci, przywołane lub zapamiętane w bazie danych PC.
Korzyści jakie można osiągnąć z okresowych kontroli sprzętu
-możliwość śledzenia każdego testu i urządzeń procesowych;
-zapewnienie odpowiednich warunków pracy każdej sekcji procesu, żeby otrzymać wymagany poziom jakości wytworzonego produktu;
-optymalizacja okresu przewidywanej konserwacji przez analizę dokumentacji dotyczącej kalibracji i testów;
-wydruk raportu kalibracji odpowiedniego dla każdgo przyrządu.

MicroCal to nowoczesna technologia dla codziennego użytku w laboratorium i w terenie.

Specyfikacja

międzynarodowa skala temperatur: zarówno IPTS68, jak i ITS 90 IPTS 68 (tylko MicroCal 1 IS)
kompensacja spoiny odniesienia (Rj): wewnętrzna automatyczna od -5° do +50°C zewnętrzna programowana od -50°C do +100°C
dokładność spoiny odniesienia: ±0,15% dla temperatur przekraczających zakres od +18°C do 28°C
tłumienie sygnału wspólnego: >130dB dla 50/60Hz ±1Hz
tłumienie zakłóceń: >65dB dla 50/60Hz ±1Hz
stabilność temperatury dla temperatury przekraczającej zakres od +18°C do +28°C rozpiętość:
±0,003% odczytu/°C
±0,005% odczytu/°C (tylko Microcal 1 IS)
±0,015% odczytu/°C (tylko kanał 2)
zero:
±0,2 µV/°C
±0,5mV/°C lub ±0,4µV/°C (tylko kanał 2)
prąd wzbudzenia pomiaru W i Rtd: 0,25mA
prąd wzbudzenia symulacji W i Rtd od 0,2 do 3mA
błąd kompensacji kabla Rtd: ±0,005°C/W całkowitej rezystancji kabla
limit kompensacji kabla Rtd: max. 100W każda żyła
oporność bocznika (zakres prądowy) <38W <20W (tylko MicroCal 1 IS) <105W (tylko kanał 2)
generowanie i pomiar prądu aktywna i bierna pętla na MicroCal 1+ Mav i MicroCal 2/+
impedancja wejścia: >10MW (>1MW tylko dla zakresu 10V i kanału 2)
impedancja wyjścia (mV i Tc): <0,5W z maksymalnym prądem 0,5mA
maksymalna rezystancja obciążenia: 1000W przy prądzie 20mA 100W przy prądzie 20mA tylko MicroCal 1 IS
maksymalne przepięcie wejściowe: 50V (5V tylko MicroCal 1 IS i zakresy Rtd
maksymalne przeciążenie wejściowe: 100mA (tylko zakresy prądowe), 6mA (zakresy Rtd)
wpływ rezystancji źródła: 1µV/1000W
wskazanie jednostki technicznej 4 znaki bezpośrednio na wyświetlaczu
zasilanie: 4 akumulatory Ni-MH (uszczelniony pakiet tylko dla MicroCal 1 IS) 230V 50Hz sieć energetyczna i ładowarka
czas ładowania baterii: max. 12h przy 90%
długość użytkowania baterii: 12h w trybie pomiaru - 4h w pętli 20 mA biernej 6h w trybie pomiaru - 2h w pętli 20mA biernej (tylko MicroCal 1 IS)
wyświetlacz: wysoko kontrastowy alfanumeryczny LCD
podświetlanie w MicroCal 2+)
temperatura otoczenia: od -10°C do 50°C
temperatura składowania: od -30°C do 60°C
futerał: ABS 120x60x230
waga: netto 1kg brutto 1,5kg

MicroCal: łatwa obsługa i proste zamówienie

Sposób zamawiania

MicroCal 1+MAV
MicroCal 1+
MicroCal 2+
MicroCal 10+

Standardowe opakowanie zawiera:
-MicroCal
-Ładowarkę
-Winylowy futerał
-Instrukcję obsługi
-Protokół kalibracji

Przykład: MicroCal 1 + Rtd, Ładowarka, Protokół kalibracji, Przewody pomiarowe
Kod zamówienia:
MicroCal 1+ 3906 -RTD-4-14

tabela A model
3440-1 MicroCal 1+ MAV pomiar i generowanie mV, 10V, mA
3440-2 MicroCal 1+ MAV pomiar i generowanie mV, 10V, mA z kanałem do pomiaru 30V, mA
3906-A MicroCal 1+ pomiar i generowanie mV, 1V, mA, Tc
3906-Rtd MicroCal 1+ Rtd pomiar i gen. mV, 1V, mA, Tc, Rtd, W
3920 MicroCal 2+ pomiar i generowanie mV, 10V, mA, Tc, Rtd, W z drugim kanałem do pomiaru 30V, prądu
3910 MicroCal 10+ pomiar i generowanie mV, 10V, mA, Tc, Rtd, W

tabela B ładowarka
4 230V z wtyczką europejską

tabela C opcje
1 protokół kalibracji
2 futerał skórzany z paskiem (zamiast winylowego)
3 futerał ABS na przyrząd + ładowarkę + zestawy (zamiast futerału winylowego)
4 zestaw przewodów pomiarowych elektrycznych
5 zestaw kabli łączeniowych termoelementu (TC,J,T,K i S)
9 specjalna

MicroCal: dokładny i niezawodny

Tabela zakresów wejściowych-wyjściowych

czujnik lub parametr cały zakres zakres dokładności rozdz. MCal 1+ MAV dokład. %(rdg) MCal 1+ dokład. %(rdg) MCal 2+ dokład. %(rdg) MCal 10+ dokład. %(rdg) MCal 1 IS (% odczytu)
Tc typ J °C -210 do 1200 -170 do 1200 0,1 ±0,03%(2) ±0,2%(2) ±0,02%(2) ±0,03%(2)
Tc typ K °C -270 do +1370 -120 do 1300 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Tc typ T °C -270 do +400 -120 do +400 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Tc typ R °C 0 do +1760 +500 do +1700 0,1 ±0,03%(3) ±0,02%(3) ±0,02%(3) ±0,03%(3)
Tc typ S °C 0 do +1760 +800 do +1760 0,1 ±0,03%(3) ±0,02%(3) ±0,02%(3) ±0,03%(3)
Tc typ B °C +200 do +1820 +1000 do +1820 0,1 ±0,03%(3) ±0,02%(3) ±0,02%(2) ±0,03%(3)
Tc typ C °C 0 do +2300 0 do +2300 0,1 ±0,03%(3) ±0,02%(3) ±0,02%(3) ±0,03%(3)
Tc typ G °C 0 do +2300 2000 do +2300 0,1 ±0,03%(3) ±0,02%(3) ±0,02%(3)
Tc typ D °C 0 do +2300 0 do +2200 0,1 ±0,03%(3) ±0,02%(3) ±0,02%(3)
Tc typ U °C -200 do +400 -120 do +400 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Tc typ L °C -200 do +760 -180 do +760 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Tc typ N °C 0 do +1300 0 do +1300 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Tc typ E °C -270 do +1000 -150 do +1000 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Tc typ F °C 0 do +1400 0 do +1400 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Pt100 IEC °C -200 do +850 -200 do +600 0,1 ±0,03%(2) ±0,02%(2) ±0,02%(2) ±0,03%(2)
Ni100 °C -60 do +180 -60 do +180 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1) ±0,03%(1)
Ni120 °C 0 do +150 0 do +150 0,1 ±0,03%(1) ±0,02%(1) ±0,02%(1)
mV -18 do +21 -18 do +21 1µV ±(0,02%+3µV) ±(0,02%+3µV) ±(0,01%+3µV) ±(0,01%+3µV)
mV 0 do +100 0 do 21 1µV ±(0,02%+3µV) ±(0,02%+3µV) ±(0,01%+3µV) ±(0,01%+3µV) ±(0,03%+3µV)
mV 0 do +100 21 do 53 10µV ±(0,02%+3µV) ±(0,02%+3µV) ±(0,01%+3µV) ±(0,01%+3µV) ±(0,03%+3µV)
mV 0 do +100 53 do 100 10µV ±(0,02%+6µV) ±(0,02%+6µV) ±(0,01%+6µV) ±(0,01%+6µV) ±(0,03%+6µV)
mV 0 do 1000 0 do 1000 100µV ±(0,02%+60µV) ±(0,02%+60µV) ±(0,01%+40µV) ±(0,01%+40µV) ±(0,03%+60µV)
V 0 do 10 0 do 10 1mV ±(0,02%+0,6mV) ±(0,02%+0,4mV) ±(0,02%+0,4mV)
mA 0 do 21 0 do 21 1µA ±(0,02%+0,5µA) ±(0,02%+0,5µA) ±(0,02%+0,5µA) ±(0,02%+0,5µA) ±(0,03%+0,5µA)
W (IN) 0 do 400 0 do 400 10mW ±(0,02%+38mW) ±(0,02%+38mW) ±(0,02%+38mW) ±(0,03%+38mW)
W (OUT) 0 do 400 0 do 400 10mW ±(0,03%+78mW) ±(0,03%+78mW) ±(0,03%+78mW) ±(0,04%+78mW)
tylko kanał 2 pomiar
mA 0 do +22 0 do +22 1µA ±(0,02%+1µA) ±(0,02%+1µA)
V 0 do 30 0 do 30 1mV ±(0,02%+1,2mV) ±(0,02%+1,2mV)

Uwaga:
-przedstawione dokładności względne zostały określone na 360 dni i w warunkach pracy od –18°C do +28°C;
-dokładności względne dla Tc ustalono przy pomocy ustawień zewnętrznego Rj na 0°C;
-typową 90-dniową dokładność względną można obliczyć dzieląc ”% rdg” specyfikacji przez 1,8;
-typową 2-letnią dokładność względną można obliczyć mnożąc ‘% rdg’ specyfikacji przez 1,5;
-wszystkie zakresy wejściowe: dodatkowy błąd ±1 cyfra;
(1) Błąd zera ±0,1°C
(2) Błąd zera ±0,15°C
(3) Błąd zera ±0,5°C

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Introl Sp. z o.o.

kalibratory

Nr telefonu: (32) 7890080 Skopiuj

E-mail: kalibratory@introl.pl Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...