Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Veichi
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2024-03-28
Miernik sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznych Fulltest3
Miernik sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznych Fulltest3
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
Fulltest3

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

Przyrząd FULLTEST3 w prosty, szybki i niezawodny sposób wykonuje wszystkie pomiary wymagane przez IEC/EN60204-1:2006 oraz IEC/EN61439. Przyrząd ten stanowi elastyczne rozwiązanie, ponieważ ze względu na dużą ilość typów testów, umożliwia pomiary w zgodności z innymi normami. Przyrząd wykonuje pomiary ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji oraz próby na przebicie. Fulltest3 bada wyłączniki RCD typu A, AC i B, standardowe, selektywne i zwłoczne, impedancję zwarcia ze standardową lub wysoką rozdzielczością, pomiar pętli bez wyzwalania, prąd upływu, etc.

Przyrząd Fulltest3 posiada kilka unikatowych funkcji. Sprawdza, czy aparat chroniący instalację ma wystarczający maksymalny prąd wyłączeniowy - większy niż spodziewany prąd zwarcia. Oblicza, czy spodziewana minimalna wartość prądu zwarciowego będzie w stanie wyzwolić działanie wyłącznika MCB o charakterystykach B, C, D lub bezpiecznika typu gG i aM chroniącego obwód. Poprzez wyznaczenie parametru energii I2t sprawdza również, czy kable instalacji są w stanie wytrzymać energię zwarcia.

Fulltest3 jest wyposażony w innowacyjny interfejs, jakim jest kolorowy, graficzny ekran dotykowy. Posiada 3 porty USB do podłączenia PC, pamięci USB, drukarki USB oraz czytnika kodów kreskowych. Fulltest3 jest idealnym narzędziem dla konstruktorów, producentów oraz instalatorów.

Funkcje:
-
pomiar ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA,
- pomiar ciągłości przewodów uziemiających prądem I>10A, U<12V AC,
- pomiar ciągłości przewodów uziemiających prądem I>25A, U<12V AC,
- pomiar rezystancji izolacji napięciami 100, 250, 500, 1000V DC,
- próba wytrzymałości napięciowej z napięciami od 250V do 5100V,
- czas rozładowania wewnętrznych kondensatorów,
- prąd upływu/pobierany i pobór mocy na wbudowanym gnieździe pomiarowym,
- prąd upływu za pomocą zewnętrznej (opcjonalnej) przystawki HT96U,
- badania wyłączników RCD typu A, AC i B, standardowe, selektywne oraz zwłoczne do 1000mA,
- pomiar impedancji pętli z wysoką rozdzielczością (z opcjonalną przystawką IMP57),
- weryfikacja skuteczności, zastosowanych w danym obwodzie, wyłączników MCB o charakterystykach B, C, D i K oraz bezpieczników typu gG i aM,
- test I2t do weryfikowania warunków zwarciowych,
- wybór długości, typu i izolacji badanego kabla,
- wybór czasu wyzwolenia badanego przyrządu ochronnego,
- pomiar impedancji pętli bez wyzwolenia,
- wskazanie kolejności faz,
- wyświetlacz TFT z ekranem dotykowym,
- programowany timer,
- programowane progi,
- wewnętrzna pamięć,
- interfejs USB do podłączenia do PC,
- interfejs USB do podłączenia klawiatury, drukarki i czytnika kodów kreskowych.

Zastosowanie
W styczniu 2009 została wprowadzona przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) nowa norma IEC 61439, która definiuje bezpieczeństwo i parametry rozdzielnic i sterownic NN. Norma IEC 61439 zastępuje poprzednią IEC 60439 i ma zastosowanie do rozdzielnic, których napięcie znamionowe nie przekracza 1000VAC lub 1500VDC.

Norma IEC 61439-1 (Postanowienia ogólne) zawiera postanowienia ogólne dla rozdzielnic niskonapięciowych oraz zestaw wymagań dotyczących konstrukcji, bezpieczeństwa i przeglądów rozdzielnic, określania parametrów nominalnych, warunków środowiskowych pracy, wymagań mechanicznych i elektrycznych, jak również wymaganych badań. Inne części normy są związane z konkretnymi typami zestawów rozdzielnic i powinny być stosowane łącznie z częścią ogólną.

- IEC 61439-2: "Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej"
- IEC 61438-3: "Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne"
- IEC 61438-4: "Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy"
- IEC 61438-5: "Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych"IEC 61438-6: "Systemy przewodów szynowych".

Przejście ze starej serii IEC 60439 do nowej serii IEC 61439 będzie odbywało się stopniowo. Nowa norma IEC 61439 będzie pokrywała okres podczas którego obie normy będą w mocy. Poszczególne części starej normy będą stopniowo traciły moc (cz.1 i 2 do 31.10.2014, cz.3 do 22.03.2015, cz.5 do 3.01.2015).

Poprzednia norma IEC 50439 w 1990 roku podzieliła zestawy rozdzielnic na dwie kategorie, definiując je jako AS (seryjne) i ANS (opcjonalne), różnicując testy, jakie mają być wykonywane. Nowa norma kończy to zróżnicowanie i definiuje zestawy rozdzielnic jako zgodne, czyli każdy zestaw musi być sprawdzony. Norma IEC 61439 wprowadza następujące definicje:

Badanie typu (weryfikacja konstrukcji): zamierzeniem jest weryfikacja zgodności konstrukcji zestawu z wymaganiami norm IEC 61439.

Badanie wyrobu (weryfikacja rutynowa): zamierzeniem jest wykrycie defektów materiałowych oraz montażowych, jak również ustalenie prawidłowej pracy wyprodukowanego zestawu.

Zgodnie z normą IEC 61439:
- producent masowo produkowanych zestawów powinien przeprowadzić "badanie typu" na znaczącej liczbie próbek, jak również "badanie wyrobu",
- przy montażu przez pracownika rozdzielnicy według obcego projektu bez żadnych modyfikacji, nie jest wymagane "badanie typu", ale tylko "badanie wyrobu",
- przy montażu przez pracownika rozdzielnicy według obcego projektu, przy dokonaniu nawet pojedynczej modyfikacji, jest wymagane przeprowadzenie obu weryfikacji "badanie typu" oraz "badanie wyrobu",
- przy montażu samodzielnym nawet jednej indywidualnej rozdzielnicy, montujący staje się producentem i jest wymagane przeprowadzenie obu weryfikacji "badanie typu" oraz "badanie wyrobu".

Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne
Dokładności podano, jako ±[%odczytu + (ilość cyfr * rozdzielczość)] przy 23°C ±5°C <80%RH

Ciągłość przewodu ochronnego z prądem I>200mA
Zakres (Ω): 0,00 ÷ 19,99
Rozdzielczość (Ω): 0,01
Zakres (Ω): 20,0 ÷ 199,9
Rozdzielczość (Ω): 0,1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >200mA AC (R <20Ω ze standardowymi przewodami)
Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 2-przewodowa

Ciągłość przewodu uziemiającego z prądem I>10A  
Zakres (Ω): 0,000 ÷ 1,999
Rozdzielczość (Ω): 0,001
Zakres (Ω): 2,00 ÷ 19,99
Rozdzielczość (Ω): 0,01
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
Wytrzymałość: CAT III 300V 

Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >10A AC (R < 0,5Ω ze standardowymi przewodami)
Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 2-przewodowa

Ciągłość przewodu uziemiającego z prądem I>25A  
Zakres (Ω): 0,000 ÷ 1,999
Rozdzielczość (Ω): 0,001
Zakres (Ω): 2,00 ÷ 19,99
Rozdzielczość (Ω): 0,01 
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) 
Wytrzymałość: CAT III 300V

Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >25A AC (R < 0,1Ω ze standardowymi przewodami)
Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 2-przewodowa

Ciągłość przewodu ochronnego - IEC/EN60204-1:2006  
Zakres (Ω): 0,000 ÷ 1,999 
Rozdzielczość (Ω): 0,001 
Zakres (Ω): 2,00 ÷ 19,99 
Rozdzielczość (Ω): 0,01
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Standardowe przewody pomiarowe: kable 2,5mm2, długość 2m
Zakres impedancji linii: 0,001Ω ÷ 2,000Ω (z krokiem 0,001V)
Przekrój przewodu PE: 1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70mm2
Typy aparatów zabezpieczających: MCB (magneto-termiczne) charakterystyki B, C, D, K, Bezpieczniki typu gG, aM
Prądy znamionowe MCB: 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A (charakterystyka B)
0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A (charakterystyka C)
0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32A (charakterystyka D oraz K)
Znamionowy prąd bezpiecznika: 2A ÷ 1250A (bezpiecznik gG); 2A ÷ 6300A (bezpiecznik aM)
Zakres długości przewodów: 0,1 ÷ 999,9m
Wybrany typ przewodnika: Miedź, Aluminium
Napięcie wyjściowe: około 4,5V AC
Prąd pomiarowy: >10A AC
Licznik czasu trwania pomiaru: 1s ÷ 60min (z krokiem 1s)
Metoda pomiarowa: 4-przewodowa

Rezystancja izolacji  
Napięcie testu (V): 100
Zakres (MΩ), Rozdzielczość(MΩ), Dokładność
0,01 ÷ 9,99, 0,01, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 19,9, 0,1, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
20,0 ÷ 99,9, 0,1, ±5,0% odczytu 

Napięcie testu (V): 250
Zakres (MΩ), Rozdzielczość(MΩ), Dokładność
0,01 ÷ 9,99, 0,01, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 19,9, 0,1, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
20,0 ÷ 99,9, 0,1, ±5,0% odczytu 
100 ÷ 249, 1, ±5,0% odczytu

Napięcie testu (V): 500
Zakres (MΩ), Rozdzielczość(MΩ), Dokładność
0,01 ÷ 9,99, 0,01, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 19,9, 0,1, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
20,0 ÷ 99,9, 0,1, ±5,0% odczytu 
100 ÷ 499, 1, ±5,0% odczytu

Napięcie testu (V): 1000
Zakres (MΩ), Rozdzielczość(MΩ), Dokładność
0,01 ÷ 9,99, 0,01, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 19,9, 0,1, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
20,0 ÷ 99,9, 0,1, ±5,0% odczytu 
100 ÷ 999, 1, ±5,0% odczytu

Wytrzymałość: CAT III 300V
Nominalne napięcie testu: 100, 250, 500, 1000VDC
Dokładność napięcia testu: (-0% ÷ 25%) Unom
Prąd pomiarowy: >1mA
Prąd zwarcia: <15mA
Tryby pomiarowe: ręczny, automatyczny, Timer
Zakres w trybie Timer: 5s ÷ 10min (rozdzielczość 1s)

Próba na przebicie
Nominalne napięcie testu Un (V):
250 ÷ 800
810 ÷ 2500
2510 ÷ 5100
Rozdzielczość (V): 10
Dokładność: ±3,0% Un
Wytrzymałość: CAT III 300V
Napięcie testu: 250V ÷ 5100V AC, 50/60Hz programowane z krokiem 10V
Trybu pomiaru: ręczny, narastający, timer, dopalanie
Pomiar w trybie timer: 10s ÷ 10min
Moc wyjściowa: 500VA przy 5100V
Prąd rozładowania: wybierany tryb IAPP i IREAL

Prąd rozładowania w trybie IAPP
Zakres pomiarowy (mA): 0 ÷ 200
Rozdzielczość (mA):
Dokładność: ±3,0% odczytu + 2mA
Wytrzymałość: CAT III 300V

Prąd rozładowania w trybie IREAL
Zakres pomiarowy (mA): 0 ÷ 110
Rozdzielczość (mA): 1
Dokładność: ±3,0% odczytu + 4mA
Wytrzymałość: CAT III 300V

Próg prądu rozładowania: 1 ÷ 110mA (regulowany z krokiem 1mA, dla trybów IAPP lub IREAL)
Prąd zwarcia: >200mA

Napięcie szczątkowe - tryby INT i PLUG
Zakresy (V):
10 ÷ 460V AC
10 ÷ 650V DC
Rozdzielczość (V): 1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 3V)
Wytrzymałość: CAT III 300V
Nominalne napięcie sieci: 230V i 240V
Napięcie wejściowe (UTRIG): 0 ÷ 460V AC
Tryby pomiarowe: 
- INT (podłączenie 4-przewodowe, czas rozładowania 1s lub 5s, liniowe, nie liniowe),
- PLUG (podłączenie 2-przewodowe, czas rozładowania 1s, liniowe, nie liniowe),
Wartość graniczna napięcia szczątkowego: 60V TRMS
Zakres napięcia AC: 0,0 ÷ 710V
Impedancja wejściowa: 100MΩ (URES), 450kΩ (UTRIG)

Prąd upływowy na gnieździe pomiarowym
Zakres, Rozdzielczość, Dokładność, Wytrzymałość
0,25mA ÷ 49,99mA, 0,01mA, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT II 300V
0,05A ÷ 0,99A, 0,01A, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT II 300V 
1,0A ÷ 10,0A, 0,1A, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT II 300V
Zasilanie: 195V ÷ 253V AC
Zakres częstotliwości: 40Hz ÷ 100kHz
Wartość graniczna: 0,25mA ÷ 10,00mA wybierana

Prąd pobierany na gnieździe pomiarowym
Zakres (A), Rozdzielczość (A), Dokładność, Wytrzymałość
0,00 ÷ 0,99, 0,01, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT II 300V
1,0 ÷ 20,0, 0,1, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT II 300V
Zasilanie: 195V ÷ 253V AC
Zakres częstotliwości: 15Hz ÷ 753Hz

Moc czynna/pozorna na gnieździe pomiarowym
Zakres (W/VA), Rozdzielczość (W/VA), Dokładność, Wytrzymałość
0,0 ÷ 99,9, 0,1, ±(5,0% odczytu + 10 cyfry), CAT II 300V
100 ÷ 999, 1, ±(5,0% odczytu + 3 cyfry), CAT II 300V
1,00k ÷ 5,06k, 10, ±(5,0% odczytu + 3 cyfry), CAT II 300V 
Zasilanie: 195V ÷ 253V AC
Zakres częstotliwości: 15Hz ÷ 753Hz
Timer: 5s ÷ 60min (rozdzielczość 1s)
Wartość graniczna mocy pozornej: 6VA ÷ 5,06kVA

Współczynnik mocy
Zakres, Rozdzielczość, Dokładność, Wytrzymałość
0,00 ÷ 1,00, 0,01, patrz Moc, CAT II 300V

Prąd upływowy za pomocą zewnętrznej przystawki cęgowej HT96U
Wybierany
zakres: 1A, 100A, 1000A 
Dokładność (*): ±(3,0% odczytu + 3 cyfry)
Ochrona: przewód pomiarowy
podłączony do ziemi

(*) Dokładność przyrządu bez cęgów
Typ cęgów: HT96U (dostępne zakresy 1A, 100A, 1000A)
Napięcie wejściowe z przystawki: 0 ÷ 1V AC
Impedancja wejściowa: 1MΩ
Zakres częstotliwości: 40Hz ÷ 100kHz

Badanie wyłączników RCD
Nominalne prądy do wyboru: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
Typy RCD: AC, A, B, standardowe, selektywne, zwłoczne
Tryby pomiarowe: x1/2, x1, x2, xK (K=4 dla typu B, k-5 dla typu AC i A), narastający (Rampa), auto (sekwencja: x1/2, x1, xK), Ut
Zakres napięcia/częstotliwości: 100V ÷ 265V / (50Hz/60Hz) ±0,5Hz
Granice napięcia dotykowego: 25V, 50V wybierane
Biegunowość prądu pomiarowego: 0°, 180° wybierane

Impedancja pętli P-P, P-N, P-PE
Zakres (Ω), Rozdzielczość (Ω), Dokładność, Wytrzymałość
0,000 ÷ 2,000 (*), 0,1m, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT III 300V
0,00 ÷ 9,99, 0,01, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT III 300V
10,0 ÷ 99,9, 0,1, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT III 300V
100 ÷ 199, 1, ±(3,0% odczytu + 3 cyfry), CAT III 300V
(*) Tylko z opcjonalnym IMP57
Tryby pomiarowe: Pętla/Ipsc, kA, I2t, prąd wyzwolenia, Ut (bezpośredni dotyk)
Typ zabezpieczenia: MCB (magneto-termiczne) charakterystyki B, C, D, K, bezpieczniki typu gG, aM
Typy aparatów zabezpieczających: MCB (magneto-termiczne) charakterystyki B, C, D, K, Bezpieczniki typu: gG, aM
Prądy znamionowe MCB:
6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A(charakterystyka B)
0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63A (charakterystyka C)
0,5; 1; 1,6; 2; 4; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32A (charakterystyka D oraz K)
Znamionowy prąd bezpiecznika: 2A ÷ 1250A (bezpiecznik gG); 2A ÷ 6300A (bezpiecznik aM)
Prąd wyzwolenia MCB/Bezpieczniki: 1kA ÷ 25kA wybierany
Przekrój kabla: 1 ÷ 70mm2 wybierany
Zakres długości przewodów: 0,1 ÷ 999,9m
Wybrany typ przewodnika: miedź, aluminium
Typ izolacji kabla: PVC, kauczuk butylowy, EPR/XLPE
Ilość równoległych kabli (test I2t): 1 ÷ 99
Czas wyzwolenia zabezpieczeń: 0,1s; 0,2s; 0,4s; 5s
Napięcie P-N, P-PE/P-PP: 100 ÷ 265V / 100 ÷ 460V
Częstotliwość: (50Hz/60Hz) ±0,5Hz

Spodziewany prąd zwarcia (Ipsc)  
Zakres (A), Rozdzielczość (A), Dokładność, Wytrzymałość
0,05 ÷ 0,99, 0,01, Zależy od dokładności
pomiaru Z, CAT III 300V
1,0 ÷ 99,9, 0,1, Zależy od dokładności
pomiaru Z, CAT III 300V
100 ÷ 999, 1, Zależy od dokładności
pomiaru Z, CAT III 300V
1,00k ÷ 46,00k, 0,01k, Zależy od dokładności
pomiaru Z, CAT III 300V

Pomiar rezystancji pętli bez wyzwolenia RCD
Idn (mA): 10
Zakres (Ω): 0 ÷ 1999
Rozdzielczość (Ω): 1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 1Ω)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Idn (mA): 30
Zakres (Ω): 0,0 ÷ 99,9, 100 ÷ 1999
Rozdzielczość (Ω): 0,1, 1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 1Ω)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Idn (mA): 100
Zakres (Ω): 0,0 ÷ 99,9, 100 ÷ 999
Rozdzielczość (Ω): 0,1, 1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 1Ω)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Idn (mA): 300
Zakres (Ω): 0,0 ÷ 99,9, 100 ÷ 299
Rozdzielczość (Ω): 0,1, 1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 1Ω)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Idn (mA): 500
Zakres (Ω): 0,0 ÷ 99,9, 100 ÷ 199
Rozdzielczość (Ω): 0,1, 1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 1Ω)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Idn (mA): 650
Zakres (Ω): 0,0 ÷ 99,9, 100 ÷ 149
Rozdzielczość (Ω): 0,1, 1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 1Ω)
Wytrzymałość: CAT III 300V

Idn (mA): 1000
Zakres (Ω): 0,0 ÷ 99,9
Rozdzielczość (Ω): 0,1
Dokładność: ±(3,0% odczytu + 1Ω)
Wytrzymałość: CAT III 300

Prąd pomiarowy: Idn/2
Napięcie P-N, P-PE / P-PP: 100 ÷ 265V, 50/60Hz
Nominalne napięcie sieci: 230V lub 240V

Napięcie dotykowe
Zakres (V), Rozdzielczość (V), Dokładność, Wytrzymałość
0 ÷ 100 (Utlim = 50V), 1, ±(3,0% odczytu + 3V), CAT III 300V
0 ÷ 50 (Utlim = 25V), 1, ±(3,0% odczytu + 3V), CAT III 300V

Test kolejności faz
Zakres (V): 360 ÷ 460
Częstotliwość: 50Hz/60Hz ±0,5Hz
Wytrzymałość: CAT III 300V
Prezentacja wyniku testu: 1.2.3 (prawidłowo), 2.1.3 (nieprawidłowo), 1.1.X (nie rozpoznano)

Specyfikacja ogólna
Zasilanie
Napięcie sieci: 207V ÷ 253V AC - 50/60Hz ±5%Prąd pobierany: max 16A

Dane mechaniczne
Wymiary: 400 x 300 x 170mm
Waga: 15kg

Pamięć oraz interfejsy wejścia/wyjścia Wewnętrzna pamięć: 999 lokalizacji (struktura trzypoziomowa)
Interfejs PC: USB typu "B"
Klawiatura, drukarka, pamięć, czytnik kodów kresowych: 2 x USB typu "A"
Kontrolka ostrzegawcza: dla próby wytrzymałości dielektryka
Klawiatura do zdalnego sterowania: przyciski START/STOP/SAVE
Interfejs Bluetooth: połączenie z urządzeniami mobilnymi

Warunki środowiskowe
Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
Temperatura pracy: 0° ÷ 40°C
Wilgotność pracy: <80%RH
Temperatura magazynowania: -10 ÷ 60°C
Wilgotność magazynowania: <80%RH

Normy spełniane
Testy bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego/rozdzielnic/maszyn: IEC/EN60204-1:2006; IEC/EN61439-1; IEC/EN60335-1Literatura: IEC/EN61187
Przyrząd: IEC/EN61557-1-2-3-4-6-13-14

Charakterystyki ogólne
Wyświetlacz: TFT, LCD, kolor 4,3" z pojemnościowym ekranem dotykowym
Bezpieczeństwo przyrządu: IEC/EN61010-1
Izolacja: podwójnaStopień zapylenia: 2
Kategoria pomiarowa: CAT II 300V (I, Upływ, moc), CAT III 300V (pozostałe testy)
Max wysokość użytkowania: 2000m
Szczelność obudowy: IP40
Zabezpieczenie wejścia: bezpieczniki T16/250V, FF12,5A/500V, F20A/500V

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/ht/fulltest3.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...