Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-01-15
Miernik zapylenia powietrza typ AMIZ-2007
Producent:
IChTJ
Automatyczny miernik imisji zapylenia powietrza AMIZ-2004G służy do pomiaru stężenia pyłu w powietrzu w punktach stałych. Powietrze przepompowywane jest przez filtr podczas zaprogramowanego czasu pomiaru a następnie wyliczane jest stężenie pyłu. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu pomiarowego rozpoczyna się następny cykl pomiarowy.
Miernik może pracować jako samodzielne urządzenie, jak również jako element sieci monitoringu zapylenia atmosferycznego. Miernik dokonuje również pomiaru temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza atmosferycznego, oraz opcjonalnie szybkości i kierunku wiatru pozwalających na ocenę warunków meteorologicznych w jakich zostało zmierzone zapylenie.

Zasada pomiaru stężenia zapylenia polega na pomiarze masy osadzonego pyłu na filtrze powietrza oraz na pomiarze objętości powietrza przepompowanego przez filtr co pozwala na wyliczenie stężenia zapylenia. Masa pyłu osadzonego na filtrze wyznaczana jest przez pomiar osłabiania promieniowania beta Ľródła 147Pm. Objętość powietrza jest proporcjonalna do czasu pompowania powietrza bowiem przepływ powietrza jest stały i wynosi 1 m3/godz. Praca miernika odbywa się pod kontrolą układu mikroprocesorowego. Układ mikroprocesorowy oprócz sterowania cyklem pomiarowym, przetwarza cyfrowo sygnał z głowicy pomiarowej i oblicza zapylenie powietrza. Rejestruje również dane z czujników meteorologicznych oraz dokonuje obliczeń parametrów meteorologicznych. Wyniki wyświetlane są na lokalnym wyświetlaczu, zapisywane w pamięci miernika oraz przesyłane do ośrodka kontroli celem ich archiwizacji, i prezentacji w formie tablic, wykresów lub raportów. Przesyłanie wyników jak i zdalna komunikacja z ośrodkiem kontroli dokonywana jest bezprzewodowo z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej GSM. Miernik umożliwia również bezpośredni wydruk wyników pomiaru za pomocą drukarki podłączanej do gniazda drukarki CENTRONICS.

Kontakt:
e-mail: a_jakowiuk@orange.ichtj.waw.pl

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »