Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-11-13
Mierniki do czujników zasilanych prądowo
Mierniki do czujników zasilanych prądowo
Producent:
ZEPWN
Cyfrowe mierniki CL 351 / CL 352 / CL 353 przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru dowolnych wielkości fizycznych przetwarzanych na sygnały elektryczne z czujników tensometrycznych zasilanych prądem 1 mA, szczególnie do systemów wymagających pomiarów o dużej dokładności.
Mierniki są przystosowane do jednoczesnego rejestrowania sygnałów z jednego do trzech czujników tensometrycznych przyłączanych do jego obwodów wejściowych. Ostatnia cyfra w symbolu miernika określa liczbę dostępnych kanałów pomiarowych. Mierniki posiadają maksymalnie cztery banki pamięci parametrów, wybierane ręcznie za pomocą klawiatury lub poprzez wejścia cyfrowe.
Mierniki są wykonywane w obudowie jako przyrząd przenośny lub w formie panelowej do zabudowy naściennej. Do miernika może być dołączony bezpośrednio dowolny czujnik (np. siły, masy, ciśnienia) z mostkiem tensometrycznym, a jego kalibracja z czujnikiem może być wykonana przez zadawanie określonej wartości siły, masy lub ciśnienia lub przez wpisanie parametrów czujnika do pamięci miernika.

FUNKCJE UKŁADÓW MIERNIKA
Układy analogowego stopnia wejściowego zapewniają precyzyjne zasilanie czujników tensometrycznych.
Przetwornik analogowo-cyfrowy posiada własny wzmacniacz, dzięki czemu Użytkownik może ustawić jeden z zakresów pomiarowych: ±20 mV, ±40 mV, ±80 mV, ±160 mV, ±320 mV, ±640 mV, ±1280 mV. Rozdzielczość przetwornika wynosi 24 bity, co umożliwia bardzo precyzyjne pomiary.
Przetwornik cyfrowo-analogowy (opcja) przetwarza sygnały cyfrowe z mikroprocesora na wartość prądu w zakresie od 0 mA do 24 mA lub napięcia w zakresie od -10 V do +10 V.
Układ mikroprocesorowy spełnia w przyrządzie funkcje: zarządzania pomiarami, przeliczania wyników pomiarów (zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez Użytkownika, a zapisanymi w nieulotnej pamięci EEPROM), obsługi komunikacji z Użytkownikiem oraz obu styków szeregowych.
Układ mikroprocesorowy odczytuje na początku pracy zawartość pamięci EEPROM, w której znajdują się m.in. informacje o przeliczaniu i uśrednianiu wyników pomiarów. Mikroprocesor ciągle odczytuje stan klawiszy i odpowiednio reaguje na nie. Jednocześnie steruje wyświetlaniem informacji o wynikach pomiarów na wyświetlaczu.
Wyświetlacz cyfrowy podczas pomiarów pokazuje wynik pomiaru, numer kanału pomiarowego, numer banku pamięci parametrów oraz typ wyświetlanej informacji – wartość bieżąca, minimalna lub maksymalna.
Miernik posiada dziesięć wejść cyfrowych (z opornikami podciągającymi do +4 V) reagujących na zwarcie do masy lub rozwarcie. Dwa wejścia służą do wyboru banku pamięci EEPROM. Pozostałe osiem wejść ma funkcję zewnętrznych klawiszy.
Łącza szeregowe RS 485 lub RS 232 umożliwiają komunikację miernika z komputerem, sterownikiem lub innymi przyrządami produkcji ZEPWN przy zachowanym rozdzieleniu galwanicznym obwodów obu urządzeń. Dla RS485 do jednej szyny może być dołączonych maksymalnie 31 urządzeń. Jedno z łącz szeregowych może być zamontowane w standardzie RS 232, dzięki czemu miernik może być dołączony do typowego portu COM1 lub COM2 komputera lub do drukarki. Protokół komunikacyjny z komputerem lub sterownikiem to MODBUS RTU – slave.
Zasilacz wielonapięciowy wytwarza napięcia potrzebne dla pracy części cyfrowej miernika, układów analogowych oraz układów łącz szeregowych.


Podstawowe parametry techniczne:

Liczba kanałów pomiarowych 1 do 3*
Rezystancja czujników 120 ÷ 4300 Ohm
Zasilanie czujników [mA] 1
Rozdzielczość przetwornika A/C min. 100000 działek + znak
Nieliniowość przetwornika A/C [%] <0,002
Czas pomiaru dla jednego kanału [s] od 0,1
Napięcie izolacji dla łączy szeregowych [V] > 150
Napięcie izolacji dla wejść analogowych [V] > 150
Napięcie izolacji dla przekaźników [V] > 150
Rodzaj uśredniania średnia arytmetyczna z 1 ÷ 50 pomiarów w przesuwającym się oknie czasowym
Funkcje dodatkowe pomiar minimum i maksimum, tarowanie, komparacja, korekcja nieliniowości czujnika
Tarowanie [% wartości nominalnej] 0 ÷ 100
Wyświetlacz LED 6 cyfr + 2 cyfry numer funkcji, 4 diody informacyjne, pole do podświetlenia jednostek
Minimalne wskazanie -199999
Maksymalne wskazanie 999999
Wysokość cyfr 13 mm (wynik pomiaru)
8 mm (numer funkcji)
Kolor cyfr zielony
Wyjścia komunikacyjne (opcja) 2 niezależne (RS 232 i RS 485 lub oba RS485)
- protokół MODBUS RTU - slave
- parametry transmisji 19200/9600/4800/1200 bps, 8 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu, parzystość: brak, odd lub even
Typy komparacji alarm górny, alarm dolny, alarm w przedziale, alarm poza
przedziałem
Analogowe wyjście prądowe / napięciowe (opcja do wyboru) 4 ÷ 20 mA lub -10 V ÷ +10 V
Przypisanie do kanału pomiarowego programowane przez Użytkownika
Przelicznik wyniku pomiaru na napięcie programowany przez Użytkownika
Napięcie zasilające miernik [V dc] 10 ÷ 30
Maksymalny prąd pobierany przez miernik obciążony czujnikami tensometrycznymi zasilanymi prądem 1 mA:
zasilanie miernika prąd
10,0 Vdc 390 mA
12,0 Vdc 330 mA
24,0 Vdc 190 mA
30,0 Vdc 165 mA

Zakres temperatur pracy miernika [°C] -20 ÷ + 50
Wymiary miernika w obudowie (szerokość/wysokość/głębokość) [mm] 195 × 85 × 240
Wymiary miernika tablicowego (szerokość/wysokość/głębokość) [mm] 96 × 48 × 190
* Ostatnia cyfra w symbolu mierników typu CL 300 określa liczbę dostępnych kanałów pomiarowych.

Dystrybutor

ZEPWN J. Czerwiński i Wspólnicy – spółka jawna

Adres: ul. Kołłątaja 8, 05-270 Marki

Nr telefonu: 0 22 7812169 7712 Skopiuj

Faks: 0 22 761 52 50 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: zepwn@zepwn.com.pl Skopiuj
WWW: www.zepwn.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...