Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2022-01-27
Mierniki parametrów sieci Nemo 72-L

programowalne wyjście impulsowe, port RS485

Mierniki parametrów sieci Nemo 72-L
Producent:
IME
Numer katalogowy:
MF7FT

Pomiar:
- napięcia fazowe i międzyfazowe
- prądy fazowe i prąd przewodu neutralnego
- prądy średnie fazowe
- prądy maksymalne średnie fazowe
- częstotliwość i współczynnik mocy
- kontrola kolejności faz
- moc czynna 1- i 3-fazowa
- moc bierna 1- i 3-fazowa
- moc pozorna 3-fazowa
- moc średnia 3-fazowa i moc średnia maksymalna
- energia czynna i bierna
- całkowita zawartość harmonicznych w prądach
- licznik godzin pracy.

Wyjście
Port RS485
Programowalne wyjście impulsowe.

Sieć 3-fazowa 80...500V (napięcie międzyfazowe)
Sieć 1-fazowa 50...290V
Połączenie przez przekładniki prądowe
Programowalne przekładnie przekładników.
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS).

WYŚWIETLACZ
Typ wyświetlacza: LCD podświetlany, podświetlanie wyłączane automatycznie po 20s od ostatniego naciśnięcia klawisza.
Wyświetlanie pomiarów:strony 4-linijkowe, przeglądanie ręczne.
Liczba punktów wyświetlacza: 10 000 (4 cyfry).
Jednostki: automatyczne, uwzględniające ustawione przekładnie prądowe i napięciowe.
Dokładność odczytu: automatyczna, wskazująca możliwie największą wartość dziesiętną.
Licznik godzin pracy: godziny i minuty.
Aktualizacja pomiarów: co 1,2s.

Dokładność
Napięcie: +/- 0,5% (80...500V międzyfazowe)
Prąd: +/- 0,5% (10...120% In)
Moce: +/- 1,5% (10...120% Pn/Qn/Sn, cos phi 0,5 ind. ...0,5 poj.)
Współczynnik mocy: +/- 2%
Częstotliwość: +/- 0,2Hz
Licznik energii (napięcie odniesienia 400V)
Energia czynna: klasa 2 (PN-EN 62053-21:2006)
Energia bierna: klasa 3 (PN-EN 62053-23:2006)
Licznik godzin pracy: godziny i minuty
Funkcja licznika godzin pracy jest aktywna gdy miernik wykrywa fazę L1
Wykrywanie kolejności faz: sygnalizacja błędnego połączenia.

PRĄD ŚREDNI —MOC ŚREDNIA
Wyświetlanie: prąd średni, wartość maksymalna prądu średniego, moc średnia, wartość szczytowa mocy średniej
Moc: czynna, bierna lub pozorna
Czas całkowania: do wyboru 5/8/10/15/20/30/60 minut
Obliczenia: uśrednianie w wybranym okresie czasu
Kasowanie wartości maksymalnej: wciśnięcie klawisza

PROGRAMOWANIE
Programowanie parametrów: poprzez 3 przyciski na panelu przednim.
Dostęp do programowania: chroniony hasłem.
Przechowywanie parametrów konfiguracyjnych: pamięć nieulotna (bez baterii)

PARAMETRY PROGRAMOWALNE
Układ połączeń: sieć 1-fazowa, 3-fazowa 3- lub 4-przewodowa
Przekładnie zewnętrznych przekładników prądowych: 1...9999
Przekładnie zewnętrznych przekładników napięciowych: 1...10,0
Prąd średni —Moc średnia: okres uśredniania, rodzaj mocy (P/Q/S), kasowanie
Port komunikacyjny RS485: adres, prędkość transmisji
Wyjście impulsowe: waga impulsów, czas trwania impulsu
Licznik godzin pracy: kasowanie.


WEJŚCIE
Sieć: 1-fazowa, sieć 3-fazowa 3- lub 4-przewodowa
Napięcie sieci 3-fazowej: 80...500V (międzyfazowe)
Napięcie sieci 1-fazowej: 50...290V
Prąd znamionowy In: 5A lub 1A
Przeciążenie ciągłe: 1,2In
Przeciążenie chwilowe: 20In/0,5s
Podłączenie przez przekładniki prądowe
Wejścia mają jeden wspólny punkt
Częstotliwość znamionowa fn: 50Hz
Tolerancja: 47...63Hz
Rodzaj pomiaru: wartość skuteczna rzeczywista
Zawartość harmonicznych: do 16.
Obciążenie znamionowe obwodów napięciowych:
Obciążenie znamionowe obwodów prądowych:

ZASILANIE
Napięcie znamionowe zasilania Uzas:
115 —230 —240V AC
Tolerancja: 0,85…1,1Uzas
Częstotliwość znamionowa fn: 50Hz
Częstotliwość pracy: 47…63Hz
Obciążenie znamionowe: Napięcie znamionowe zasilania Uzas: 20...150V DC
Obciążenie znamionowe: Zabezpieczony przed zamianą biegunów zasilania.

WYJŚCIE
Wyjście impulsowe
Przekaźnik optoelektroniczny ze stykiem normalnie otwartym, bezpotencjałowym
Styki: 110V DC/AC, 50mA
Waga impulsu: do wyboru 1 imp/10Wh —100Wh —1kWh —10kWh —100kWh
Czas trwania impulsu: do wyboru 50 —100 —200 —300ms

Port komunikacyjny RS485
Galwanicznie odseparowany od obwodów wejścia i zasilania
Standardowe łącze: RS485 3-przewodowe
Transmisja: seryjna asynchroniczna
Protokół: JBUS/MODBUS
Adresy: 1...255
Ilość bitów: 8
Bit stopu: 1
Bit parzystości: brak
Prędkość transmisji: 4800 —9600 —19200 bit/s
Wymagany czas odpowiedzi: Ilość mierników połączonych jednym łączem: 32 (do 255 przy zastosowaniu replikatora)
Maksymalna długość łącza: 1200m

Więcej o mierniku parametrów sieci Nemo 72-L >

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC Maciej Sałasiński

Inżynier produktu ds. urządzeń pomiarowych nn

Nr telefonu: 607 632 767 Skopiuj

WWW: www.promac.com.pl/aparatura-pomiarowa

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »