Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2012-08-30
Monaco - Techniczne Przygotowanie Produkcji nowej generacji

Oprogramowanie dla produkcji

Producent:
KSIBB.PL

Podstawowa, niezbędna cecha współczesnego przedsiębiorstwa to zdolnośd do szybkiego i elastycznego reagowania na potrzeby rynku. W sytuacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, otwartego swym potencjałem na realizację produkcji jednostkowej i małoseryjnej, szczególnego znaczenia nabiera posiadanie odpowiedniego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. Jednym z nielicznych systemów komputerowego Wspomagania Projektowania Procesów Wytwarzania dającym możliwość pełnej integracji z różnymi systemami komputerowego wspomagania konstruowania (CAD i CAD/CAM) i zarządzania produkcją (ERP) było dotychczas oprogramowanie pod handlową nazwą SYSKLASS®.
Rozwój narzędzi informatycznych i możliwości wytwórczych przedsiębiorstw przyniósł również w dziedzinie TPP nowe wyzwania. Odpowiedzią na nie jest system MONACO® – Techniczne Przygotowanie Produkcji nowej generacji. Cechą wyróżniającą to oprogramowanie jest kompleksowośd rozwiązań, wydajność i możliwość pracy w środowisku rozproszonym. System MONACO® uzupełnia możliwości systemu ERP w następujących obszarach:

 • Zasoby
 • Wykazy elementów
 • Procesy technologiczne
 • Kalkulacje
 • Zarządzanie
 • Mechanizmy wymiany z innymi systemami (CAD, ERP)
 • Workflow
 • Zlecenia produkcyjne
 • Harmonogramowanie zleceń
 • Obsługa kooperacji

Funkcjonalność systemu MONACO, umożliwia użytkownikowi aplikacji integrację z różnymi systemami i powoduje że:

 • Klient systemu Windows może wykorzystać składniki aplikacji Windows przy zachowaniu pełnej funkcjonalności;
 • Klient sieciowy (Web Client) może otrzymać dostęp do witryny Web o ograniczonej funkcjonalności (głównie czytanie);
 • Klient systemu MONACO ma możliwość integracji z MS Office – funkcje MONACO mogą być używane w dokumentach pakietu Office;

Stosowanie wtyczek umożliwia wsparcie dla każdej aplikacji klienckiej bazującej na Windows .NET np. aplikacji CAD.
W efekcie zastosowania aplikacji, opartej na technologii Web, powstają nowe warunki do wykorzystania środowiska informatycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie realizacji kompleksowego sterowania procesem produkcji. Praktykowana coraz częściej rozproszona struktura uczestników procesu projektowania i wytwarzania wyrobu/komponentu, dzięki nowym rozwiązaniom systemu MONACO wprowadza nową jakość w zakresie opracowania, wykonania, kontroli i analiz na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Powszechne oczekiwanie firm produkcyjnych, aby system informatyczny był elastyczny, umożliwiał opracowanie, modyfikowanie i przechowanie danych związanych z technologią produkcji wyrobu w sposób spójny, bez ograniczeń wynikających ze stosowanych rozwiązań informatycznych, lokalizacji użytkowników, znajduje odpowiedź w rozwiązaniach systemu MONACO. Bardziej szczegółowo wygląda to tak:

 • Zdecydowane skrócenie etapów Technicznego Przygotowania Produkcji;
 • Obsługa różnych platform sprzętowych i programowych;
 • Optymalizacja obciążenia zasobów;
 • Planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych;
 • Analiza kosztów wytworzenia;
 • Sterowanie produkcją;

Więcej informacji oprogramowaniu dla przemysłu na stronie www.monaco24.pl

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

KSIBB.PL Spółka z o.o. Sp. K.

Adres: Jaskrowa 15, 43-382 Bielsko-Biała

Nr telefonu: 338158271 Skopiuj

Faks: 338183233 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »