Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-05-12
MOXA EDS-726 Przemysłowy Switch Zarządzalny o budowie modułowej
MOXA EDS-726 Przemysłowy Switch Zarządzalny o budowie modułowej
Producent:
MOXA
Z myślą o zastosowaniach w przemysłowych sieciach Ethernet firma Moxa wypuściła na rynek modułowy switch zarządzalny EDS-726. Producent przewidział możliwość zainstalowania aż 24 portów Fast Ethernet oraz 2 portów Gigabit Ethernet, co daje olbrzymie możliwości dostosowania urządzenia do projektowanej sieci. Uzupełnienie urządzenia bazowego stanowi cała gama możliwych do zainstalowania modułów, wyposażonych w porty oparte na skrętce lub światłowodzie. Rozwiązanie takie zapewnia elastyczność w doborze medium transmisyjnego oraz łatwość w rekonfiguracji sieci.
EDS0-726 to urządzenie wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, zapewniające niezawodność działania oraz możliwość zbudowania redundantnej, deterministycznej sieci Ethernet, niezbędnej w warunkach przemysłowych. Wśród zaawansowanych funkcji, w które wyposażony został model 726, wymienić można:
Moxa Turbo Ring: protokół opracowany przez firmę Moxa, umożliwia stworzenie redundantnego pierścienia opartego na kablu typu skrętka lub na światłowodzie. W razie awarii któregoś z segmentów sieci następuje rekonfiguracja połączeń , łączność między urządzeniami jest kontynuowana z wykorzystaniem zapasowej ścieżki, która w warunkach normalnej pracy jest blokowana. Moxa Turbo Ring gwarantuje wznowienie łączności w czasie nie dłuższym niż 300 ms, nawet przy pełnym obciążeniu sieci.
IEEE 802.1Q VLAN: protokół umożliwiający tworzenie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN). Rozwiązanie to pozwala na połączyć komputery znajdujące się w różnych, często odległych, miejscach sieci w logiczny segment, dzięki czemu mogą się one komunikować ze sobą jak gdyby znajdowały się w tej samej sieci lokalnej. Stosowanie wirtualnych sieci lokalnych uwalnia administratora sieci od ograniczeń narzuconych przez zastosowaną topologię, zwiększa bezpieczeństwo – urządzenia mogą komunikować się ze sobą tylko w obrębie sieci VLAN do której należą, oraz zapewnia oszczędność pasma.
IGMP Snooping oraz GMRP: protokoły służące do filtrowania ruchu multicast w sieci. Zastosowanie GMRP (GARP Multicast Registration Protocol) oraz IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol) pozwala uniknąć natłoku pakietów rozgłoszeniowych w sieci. Protokoły te zapewniają przesyłanie rozgłoszeń tylko do segmentu sieci, w którym zlokalizowany jest adresat pakietu, blokują natomiast ruch tych pakietów do innych segmentów. W przypadku braku tego typu rozwiązań wszystkie pakiety rozgłoszeniowe rozsyłane są w obrębie całej sieci, co generuje znaczne, zupełnie niepotrzebne, obciążenie sieci.
QoS - IEEE 802.1p/1Q oraz TOS/DiffServ: protokoły zwiększające determinizm sieci. Dzięki możliwości rozpoznawania nagłówków pakietów warstwy drugiej (CoS) oraz warstwy trzeciej (QoS) istnieje możliwość przyznawania priorytetów różnym rodzajom danych przesyłanych przez sieć. Rozwiązanie takie ma istotne znaczenie w przypadku danych zarządzających lub alarmowych, które powinny być przesyłane niezwłocznie, poza kolejnością.
LACP (Link Agregation Control Protocol): agregacja wielu łącz fizycznych. Zastosowanie funkcji łączenia portów w jedno łącze logiczne pozwala znacznie zwiększyć przepływność oraz niezawodność sieci. Dla przykładu – połączenie 4 portów Fast Ethernet zwiększa przepustowość do 400 Mb/s. W przypadku awarii łączności na jednym porcie cały ruch przenoszony jest na sprawne porty. EDS-728 pozwala na zestawienie maksymalnie 7 takich łącz, przy czym na każde łącze przypada maksymalnie 8 portów fizycznych.
IEEE 802.1X oraz SSL: nawyższy poziom bezpieczeństwa sieci. Dzięki obsłudze standardu Port-based Network Access Control (IEEE 802.1X) switch EDS-728 eliminuje możliwość nieautoryzowanego dostępu do sieci już na poziomie warstwy fizycznej. W razie niepowodzenia autoryzacji urządzenia podłączonego do portu następuje zablokowanie dostępu do sieci z tego portu.
Remote Network Monitoring (RMON): monitorowanie stanu sieci. Zastosowanie standardu RMON umożliwia bieżący monitoring nad stanem sieci, kontrolę adresacji, błędów transmisji oraz przepływności gałęzi. Idea działania RMON opiera się na rozmieszczeniu w węzłach sieci agentów RMON analizujących ruch.
Port Mirroring: monitorowanie przesyłanych danych. Rozwiązanie to pozwala na skopiowanie danych przesyłanych przez port do portu innego, co umożliwia kontrolę nad ruchem sieciowym między urządzeniami
Automatyczne powiadamianie o zajściu zdarzenia: EDS-726 ma zaimplementowaną funkcjonalność pozwalająca na powiadamianie administratora systemu o zajściu zdarzenia. Powiadamianie może odbywać się przy pomocy poczty elektronicznej, lub z wykorzystaniem zaimplementowanych przekaźników alarmowych, i może dotyczyć łączności na poszczególnych portach lub stanu zasilania ze źródeł redundantnych. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w dwa wejścia cyfrowe, dające możliwość podłączenia zewnętrznych czujników.
Łatwa konfiguracja i zarządzanie: Producent przewidział możliwość konfigurowania i zarządzania switchem EDS-726 za pośrednictwem przeglądarki internetowej, konsoli Serial/Telnet lub oprogramowania Windows. W celu usprawnienia konfiguracji wielu urządzeń jednocześnie istnieje możliwość skopiowania plików konfiguracyjnych z jednego urządzenia do innego.

Oprogramowanie EDS-SNMP OPC Server PRO służące do konwersji komunikatów SNMP do postaci OPC.

Switch EDS-726 to wysokiej jakości urządzenie, które dzięki swej funkcjonalności nadaje się idealnie do tworzenia przemysłowych sieci ethernetowych, pozwalające dostosować swą budowę do aktualnych potrzeb projektanta.

Wiecej informacji:
Switch EDS-726: http://www.elmark.com.pl/index.php?id=383

MOXA switche przemysłowe: http://www.elmark.com.pl/index.php?id=329

Elmark Automatyka Sp. z o.o.: www.elmark.com.pl

Dystrybutor

Elmark Automatyka S.A.

Adres: ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa Wesoła

Nr telefonu: (022) 773 79 37 Skopiuj

Nr telefonu: 773 79 38 Skopiuj

Nr telefonu: 773 79 39 Skopiuj

Nr telefonu: 541 84 60 Skopiuj

Faks: (022) 773 79 36; 541 84 61 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: elmark@elmark.com.pl Skopiuj
WWW: www.elmark.com.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...