Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-04-14
Oprogramowanie Motion Perfect v5
Oprogramowanie Motion Perfect v5

Projektowanie, Opracowywanie, Testowanie, Wdrażanie i Zabezpieczanie

Motion Perfect v5 sprawia, że programowanie kontrolerów ruchu oraz nowej serii serwonapędów DX4 staje się jeszcze wygodniejsze. Stworzony w oparciu o technologię Motion iX core firmy Trio, dostarcza użytkownikom zaprojektowany na nowo, łatwy do zrozumienia interfejs szybkiego programowania aplikacji, konfiguracji kontrolera i napędów oraz funkcje monitorowania.

Uruchamianie napędów serwo serii DX4 maksymalnie uproszczono przez zastosowanie okien konfiguracji urządzeń, dających błyskawiczny dostęp do informacji o statusie oraz diagnostyki. Silniki wszystkich osi mogą zostać wykryte, skonfigurowane, monitorowane i kontrolowane w czasie rzeczywistym, w prostych w stosowaniu oknach dialogowych.

Dopasowanie współczynników regulatorów (pot. tuning) napędów DX4 można skonfigurować w jednym z trzech trybów: bez tuningu, tuningu automatycznego oraz manualnego. Bez względu na to, który z trybów wybierzemy, Motion Perfect dostosowuje w sposób inteligenty okno konfiguracji, tak aby umożliwić dostęp do odpowiednich narzędzi optymalizacji.

Motion Perfect v5 zawiera dostęp do języków programowania grupy IEC 61131, PLCopen oraz rozwiązań robotyki TrioMotion (TrioRPS). W tej wersji zaktualizowane są również zaawansowane wizualizacje zawierające oscyloskop 3D i ochrona własności intelektualnej projektów.


Wsparcie serwonapędów DX4:

· Wyświetlanie i edytowanie profilu EtherCAT

· Łatwa konfiguracja najczęściej stosowanych parametrów

· Narzędzia dopasowanie współczynników regulatorów oraz wyboru zasad kontroli

· Dedykowany ekran oscyloskopu dla napędu

· Lista aktywnych alarmów z poradami dla rozwiązywania problemów i historia alarmów

· Monitor statusu napędu

· Wbudowane ruchy testowe

· Tabelaryczny wgląd do wszystkich parametrów napędu

· Import / eksport wszystkich lub wybranych zestawów parametrów

 

Główne funkcje programu Motion Perfect:

 

Wsparcie serwonapędów DX4:

· Wyświetlanie i edytowanie profilu EtherCAT

· Łatwa konfiguracja najczęściej stosowanych parametrów

· Narzędzia dopasowanie współczynników regulatorów oraz wyboru zasad kontroli

· Dedykowany ekran oscyloskopu dla napędu

· Lista aktywnych alarmów z poradami dla rozwiązywania problemów i historia alarmów

· Monitor statusu napędu

· Wbudowane ruchy testowe

· Tabelaryczny wgląd do wszystkich parametrów napędu

· Import / eksport wszystkich lub wybranych zestawów parametrów

 

Urządzenia EtherCAT innych producentów :

· Import plików ESI nieznanych urządzeń EtherCAT

· Ulepszony edytor EC_EXTEND

 

Edytor IEC:

· Zaktualizowany komponent edycji języków programowania grupy IEC

· Zbiorcze pliki pomocy dla języków IEC

· Nowe i ulepszone biblioteki PLCopen

 

System programowania robotów (RPS):

· Całkowite wsparcie dla RPS V1.5

 

Drzewko projektu:

· Ulepszona nawigacja dla osi EtherCAT

 

System Flex Slice:

· Aktualizacja oprogramowania wybranych modułów FlexSlice poprzez EtherCAT

 

Ikony:

· Nowy, przejrzysty interfejs użytkownika

 

Programowanie IEC 61131-3:

· Udoskonalone przekazywanie wstępnie zdefiniowanych zmiennych w edytorze języka FB

· Udoskonalona detekcja i wykrywanie nowych zmiennych w języku ST

· Lepsza nawigacja pomiędzy zakładkami

· Dodana funkcjonalność drukowania w edytorze języka ST

· Ulepszone debugowanie w trybie krok po kroku

· Inteligentne przetwarzanie wyrażeń #define w oparciu o zawartość

 

Inne udoskonalenia i poprawki błędów:

· Dodany informacje o pakiecie i grupie do PROJECT_DATA

· Dodane funkcje w oprogramowaniu HMI Desginer

· Ulepszenia interfejsu użytkownika dla oscyloskopu

· Ulepszenie w użytkowaniu okna podglądu stanu zmiennych

· Chińskie tłumaczenie pliku pomocy dla Motion-iX (TrioBASIC)

· Ulepszona funkcja „znajdź" i „zamień"

· Zaprojektowane na nowo okna oraz okna dialogowe inteligentnych napędów

 

Okno Jog-owania osi:

· Poruszanie osiami do przodu/do tyłu jednym kliknięciem myszki

· Osie definiowane przez użytkownika – w tym osie wirtualne

· Ustalanie fizycznych wejść Jog-owania dla każdej z osi

· Definiowana przez użytkownika prędkość Jog-owania dla każdej z osi

 

Stan wejść/wyjść dyskretnych:

· Równoczesne wyświetlanie stanów wszystkich kanałów wejść/wyjść

· Automatyczne konfigurowanie dla wsparcia wszystkich dostępnych wejść/wyjść

· Ustawienie wyjść jednym kliknięciem myszki

· Możliwość nadawania nazw wejściom/wyjściom i ich zapisania w projekcie

 

Edytor programów Motion-ix:

· Równoczesne edytowanie programu sterownika i kopii na dysku – programy nie muszą być ładowane do kontrolera po ich edycji

· Edytor z funkcją wycinania, kopiowania i wklejania – zastosowanie schowka Windows, informacje mogą być wklejane pomiędzy programami

· Równoczesne edytowanie kilku programów

· Funkcja „znajdź i zastąp"

· Możliwość przejścia bezpośrednio na dowolnego numeru wiersza lub etykiety programu

· Korzystanie z podglądu programu podczas uruchomienia

· Zaznaczanie wierszy, do łatwego dostępu

· Edytowanie w trybie offline przy użyciu nowego, zaawansowanego symulatora MC400

 

Edytor programów IEC 61131-3:

· Edytowanie w trybie offline umożliwiające tworzenie programów poza sterownikiem ruchu

· Języki programowania: bloków funkcyjnych [FB], drabinkowy[LAD] oraz sekwencyjny[SFC] (język IL nie jest wspierany)

· Równoczesne edytowanie kilku programów

· Funkcja „znajdź i zastąp"

· Dostęp do informacji debudowania podczas uruchomienia

· Biblioteki dla funkcji specyficznych dla kontrolera ruchu

· Równoczesne uruchomienie programów IEC i Motion-ix

 

Oscyloskop 3D:

Oscyloskop posiada nowy tryb wyświetlania 3D. Możliwość konfiguracji częstotliwości próbkowania, grubości ścieżki oraz jej barwy, przesuwanie, powiększanie, obracania widoku 3D w czasie rzeczywistym.

Korzyści:

· Pomaga w wizualizacji ścieżek XYZ

· Do 6 obsługiwanych osi dla podglądu orientacji narzędzia i ścieżki 3D

 

Narzędzia

Motion Perfect v5 posiada szereg narzędzi, które są stosowane do monitowania kontrolera i współpracy nim. Niektóre narzędzia wbudowane są w program Motion Perfect, inne wdrożone są jako aplikacje pomocnicze.

 

Projekty

Jednym z kluczowych zagadnień w Motion Perfect v5 jest skupienie się na koncepcji „Projektu". Podejście projektowe wspiera tworzenie aplikacji oraz proces rozwoju, zapewniając istnienia na dysku komputera PC kopii programów kontrolera, parametrów i danych koniecznych dla uruchomienia danej aplikacji kontroli ruchu.

Gdy użytkownik zdefiniuje projekt, Motion Perfect v5 automatycznie utrzymuje spójność pomiędzy programami w sterowniku i plikami w komputerze.

Podczas tworzenia lub edycji programów w sterowniku, są one automatycznie duplikowane na komputer. Dzięki temu nie musimy się martwić o ładowanie i zapisywanie programów. Możemy być pewni, że przy następnym łączeniu się z dowolnym kontrolerem, odtworzymy na swoim komputerze poprawne dane. Motion Perfect v5 zachowuje w pod folderach wiele kopii zapasowych projektu, tym samym umożliwiając programiście przywrócenie dowolnej wcześniejszej jego wersji.

 

Menedżer projektu

Wielozadaniowość sterownika ruchu oznacza, że z aplikacją powiązanych jest wiele różnych plików programu. Do śledzenia licznych plików i powiązanych z nimi danych, głównym komponentem środowiska Motion Perfect v5 jest menedżer projektu.

· Ładowanie i zapis kilku programów jako pojedynczy projekt o jednej nazwie

· Równoczesne zapisywanie plików programowych zarówno na komputerze oraz w kontrolerze ruchu

· sprawdzenie czy zawartość kontrolera pokrywa się z zawartością katalogu projektu na dysku komputera

· Ładowanie i zapis wartości zmiennych sterownika na dysku

· Automatyczne generowanie plików konfiguracyjnych „Startup"

· Uwzględnienie programów Motion-ix, HMI i IEC 61131-3 w jednym projekcie

· Podobny do arkusza kalkulacyjnego interfejs dla monitorowania i ustawiania parametrów osi

· Automatyczna aktualizacja parametrów w czasie rzeczywistym

· Wsparcie dla wszystkich rodzajów osi (w tym osi wirtualnych)

· Możliwość wprowadzania zmian podczas uruchomionego programu

· Ulepszone wyświetlanie osi skonfigurowanych przez użytkownika

 

Generator krzywek CAMowskich:

Definiowanie i generowanie tabel krzywek CAMowskich, korzystając z interaktywnego narzędzia graficznego do projektowania krzywek. Często stosowane przebiegi krzywek są już wbudowane w biblioteki CAM oprogramowania.

Możemy wprowadzić wymagane wymiary i przesunięcia, a rezultat w postaci kształtu krzywki zostaje natychmiast pokazany jako wykres pozycji, prędkości i przyspieszenia. Dane mogą być wysyłane jako formuła tabeli krzywek lub jako parametry funkcji FLEXLINK. Alternatywnie można budować kształty krzywek korzystając z interaktywnej funkcji "Piecewise Curve", która pozwala na wprowadzanie własnych punktów XY wraz z ich manualnym przemieszczaniu na krzywce. Punkty można dopasowywać poprzez przeciąganie ich na wykresie, co stanowi prawdziwie interaktywne doświadczenie i oszczędza czas w porównaniu ze stosowaniem metody prób i błędów.

Wynikowe tabele krzywek wraz z pozostałymi częściami kodu programu koniecznymi do ich uruchomienia, są gotowe do skopiowania i wklejenia do programów oraz wykorzystania z funkcjami CAM i CAMBOX.

Korzyści:

· Łatwe określanie profili ruchu powszechnie używanych w maszynach

· Uzyskiwanie plików jako programy Motion-ix lub tabele punktów

· Graficzne wyświetlanie krzywych przebiegu pozycji/prędkości/przyspieszenia

· Budowanie krzywych złożonych z odcinków prostych, interpolowanych wielomianami i składanymi

· Generowanie przykładowych instrukcji ruchu CAM/CAMBOX

· Importowanie zestawów punktów z Excel'a

 

Narzędzie wizualizacji 3D

Narzędzie wizualizacji 3D, dostępne w aplikacji Motion Perfect v5, umożliwia symulację ruchu maszyny, korzystając z zewnętrznie generowanego modelu 3D, który przemiszczanie może być zsynchronizowany z programem ruchu. To narzędzie może symulować realistyczne sekwencje ruchu na komputerze klasy PC w czasie rzeczywistym. Dzięki czemu sekwencje ruchu mogą być bezpiecznie testowane i optymalizowane.

Wyeksportowany model 3D można umieścić w środowisku 3D Motion Perfect v5 i z łatwością przesuwać, powiększać i obracać, w momencie gdy program jest uruchomiony.

Korzyści:

· Importowanie plików modeli 3D w formacie OBJ

· Napędzane węzły mogą być liniowe lub obrotowe

· Możliwość przydzielenia modeli części do osi

· Ustawienia hierarchii

· Konfigurowanie zakresu ruchu

· Kalibrowanie osi

· Poruszanie się modelu zgodnie z programem napisanym dla kontrolera ruchu

 

Symulator MC400

Symulator MC400 to, oparta na systemie Microsoft Windows™, aplikacja na komputer, zaprojektowana do stosowania z oprogramowaniem Motion Perfect v5 firmy Trio Motion Technology. Aplikacja zapewnia symulację wielozadaniowych sterowników ruchu z serii MC4 bez konieczności kupowania sprzętu.

 

Pliki pomocy oparty o słowa kluczowe

Aplikacja Motion Perfect v4 zawiera kompletne pliki pomocy dla bibliotek programowania Motion-ix i IEC. Korzystając z funkcji wyszukiwania lub przechodząc do konkretnego tematu pomocy przez menu kontekstowe w edytorze, programista ma dostęp do wszystkich informacji z technicznych podręczników programowania firmy Trio. W plikach pomocy można znaleźć wiele przykładów programowania dla różnych zastosowań związanych z ruchem.

Zabezpieczenie projektu

Funkcja ta pomoże ochronić oprogramowanie sterownika, jednocześnie pozwoli zachować własność intelektualną i wyprzedzić konkurencję.

Zabezpieczenie Projektu to funkcja narzędziowa, która umożliwia licencjonowanie własności intelektualnej programisty na rzecz poszczególnych sterowników ruchu. Projekt jest opracowywany za pomocą Motion Perfect, a następnie szyfrowany.

Po zaszyfrowaniu program może być bezpiecznie dystrybuowany i wczytywany wyłącznie do sterownika z prawidłowym kluczem, który jest unikatowy – zarówno dla numeru seryjnego sterownika jak i projektu źródłowego.

Korzyści:

· Licencjonowanie własności intelektualnej

· Gwarantowanie większego bezpieczeństwa dla eksporterów maszyn

· Ochrona własności intelektualnej podczas diagnostyki, konserwacji i aktualizacji programu

 

Obserwuj nas na:

Facebooku – www.facebook.com/multiprojekt
LinkedIn – www.linkedin.com/company/multiprojekt
Instagramie – www.instagram.com/multiprojekt.pl

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

MULTIPROJEKT

Adres: ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków

Nr telefonu: 12 413 90 58 Skopiuj

Faks: 12 410 87 50 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: krakow@multiprojekt.pl Skopiuj
WWW: www.multiprojekt.pl
Komunikator: skype: multiprojekt

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »