Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-09-04
Oprogramowanie - REMONTY2 - Zarządzanie Remontami i Awariami

Oprogramowanie - REMONTY2 - Zarządzanie Remontami i Awariami

Aplikacja Remonty2:

 • wspomaga zarządzanie remontami i przeglądami
 • tworzy bazę danych wyposażenia całego zakładu
 • tworzy bazę magazynu podręcznego
 • zapisuje dane dotyczące remontów, przeglądów i awarii
 • umożliwia tworzenie harmonogramów napraw
 • umożliwia tworzenie raportów i statystyk
 • umożliwia planowanie oraz ocenę gospodarki zasobami

Aplikacja Remonty2 przeznaczona jest do pracy pod kontrolą systemu MS Windows 9x/NT4.0/2000. Oprogramowanie współpracuje z dwoma typami baz danych: MSAccess oraz SQL Server 7.0/2000.

Baza MSAccess przeznaczona jest dla wersji jednostanowiskowej.

Baza danych SQLServer zapewnia dużą wydajność pracy programu w sieci oraz stabilność jego działania i ochronę danych.

Aplikacja umożliwia dostosowanie prezentacji danych do potrzeb klienta.

Pomoc kontekstowa oraz możliwość wyszukiwania informacji na podstawie haseł zapewnia szybki dostęp do żądanych informacji podczas pracy z programem. Wielookienkowość, menu i pasek narzędzi zapewniają szybki dostęp do danych. Graficzna prezentacja stanu, ważności i położenia przyrządów pomiarowych zwiększają przejrzystość programu.

Użytkownik oprogramowania ma możliwość indywidualnego dostosowania widoku list do własnych potrzeb:

 • wybór kolumn, które mają być widoczne
 • kolejność kolumn w tabeli
 • szerokość poszczególnych kolumn
 • dowolne sortowanie i filtrowanie danych

Aplikacja jest chroniona przed przypadkowymi operatorami. Aby uruchomić oprogramowanie należy wprowadzić nazwę i hasło. Operacje na danych związane bezpośrednio z remontami i awariami są w programie zapamiętywane, z zaznaczeniem operatora, który tych dokonał zmian.

Dla każdego z operatorów oprogramowania można określić zakres uprawnień. W zależności od potrzeb uprawnienia mogą być nieograniczone - możliwość wprowadzania i kasowania danych, zmiany konfiguracji programu, lub minimalne - tylko przeglądanie danych, bez możliwości wprowadzania zmian.

Listy pomocnicze ułatwiają i przyspieszają wprowadzanie często powtarzających się danych do bazy.

 • dostawcy
 • producenci
 • rodzaje awarii
 • przyczyny awarii
 • czynności dotyczące usuwania awarii
 • pracownicy / wykonawcy
 • specjalności pracowników
 • rodzaje remontów / przeglądów
 • instrukcje
 • grupy

Urządzenia są podstawowym elementem aplikacji. Dla nich są deklarowane wszelkie zdarzenia - remonty, przeglądy i awarie. Każde z urządzeń wprowadzonych do bazy danych jest identyfikowane przez numer ewidencyjny, który musi być unikatowy. Poza nazwą i numerem ewidencyjnym można wprowadzić dodatkowe informacje:

 • typ
 • rodzaj
 • nazwa producenta i dostawcy
 • data produkcji
 • data instalacji

Dla zwiększenia przejrzystości danych urządzenia są umieszczone na wydziałach. Dla większego usystematyzowania danych można do hierarchii włączyć jeszcze obiekty. Każda z maszyn może zostać przeniesiona na inny wydział lub obiekt z zachowaniem informacji o podzespołach i częściach oraz wszelkie wprowadzone zdarzenia powiązane - remonty, przeglądy i awarie.

Remonty i przeglądy deklaruje się dla konkretnych urządzeń. Poza ogólnym zdefiniowaniem typu prac, jakie mają być wykonane istnieje możliwość wyszczególnienia kolejnych czynności i przypisania im przewidywanego oraz rzeczywistego czasu wykonania oraz osobę odpowiedzialną za wykonanie danej czynności. Można również wprowadzić informacje o tym, ile osób jest potrzebnych do wykonania poszczególnych czynności, jaki sprzęt i materiały będą konieczne do przeprowadzenia naprawy, a także jakie elementy urządzenia przeznaczone są do wymiany.

W przypadku remontów i przeglądów okresowych nowe terminy są ustalane automatycznie przez aplikację zgodnie z zadeklarowanym czasokresem. W każdej chwili operator programu ma dostęp do archiwum, a podczas uruchamiania aplikacji pojawiają się informacje o remontach zaległych, aktualnie wykonywanych i zbliżających się (zgodnie z zadanym wyprzedzeniem).

Awarie, podobnie jak remonty, deklarowane są dla każdego z urządzeń, a informacje o awariach i usterkach przechowywane są w bazie danych. W ramach informacji o usterkach i awariach przechowywane są informacje na temat przyczyny jej wystąpienia, jakie czynności zostały podjęte, jaki był czas przestoju, oraz kto ją zgłosił, kto dokonał naprawy i kto odebrał maszynę po naprawie. Jeśli awaria jest duża, to można dla niej zadeklarować remont.

Awarie oraz naprawy są również przedstawiane w postaci wykresu w zadanym przedziale czasowym. Wykres taki przedstawia ilość zdarzeń, a w przypadku awarii - czasy przestojów. Wykresy takie mogą być generowane dla wybranego urządzenia, dla maszyn na jednym wydziale lub wszystkich urządzeń wprowadzonych do bazy danych. Drugą formą prezentacji zgromadzonych danych są raporty - np. harmonogram remontów, statystyka awarii.

Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

OPTOSOFT Sp. z o.o.

Adres: Radzionkowska 10, 51-506 Wrocław

Nr telefonu: +48713699950 Skopiuj

Faks: +48713699969 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...
Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »