Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-09-15
Przemysłowy kalibrator wielofunkcyjny

Kalibracja pętli prądowej, napięć stałych, termopar, RTD, rezystancji i częstotliwości

Producent:
Practical Instrument Electronics
Numer katalogowy:
PIE820

Korzyści:

Lżejsza torba narzędziowa – kieszonkowy kalibrator wielofunkcyjny zastępuje sześć jednofunkcyjnych kalibratorów: prądu (mA), napięcia, częstotliwości, termopar, RTD i ciągłości pętli prądowej
Przyjazna technikowi praca – intuicyjne menu obsługiwane przełącznikiem EZ-DIAL umożliwia  łatwiejszy wybór parametrów niż w innych kalibratorach wielofunkcyjnych. Menu są takie same jak w jednofunkcyjnych kalibratorach PIECAL z serii Evolution.
Do użycia jako kalibrator prądu i napięcia
Źródło prądu 0 ÷ 24,00 mA, napięcia 0 ÷ 10,25 Vdc i -10,00 ÷ 80,00 mV
Miernik prądu do 24 mA, napięcia do 60,00 Vdc i -10,00 ÷ 80,00 mV
Symulacja przetworników dwuprzewodowych
Zasilanie przetworników i pętli z wbudowanego zasilacza 24 Vdc
Uproszczone podłączenie do układów HART ze względu na wbudowany rezystor 250 Ω
Bezpośrednia kalibracja w jednostkach temperatury (°C i °F)
PIECAL 820 współpracuje ze wszystkimi urządzeniami.
Termopary J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J DIN), U (T DIN) i P (Platinel II)
Termorezystory Pt 100 Ω (3850, 3902, 3916, 3926) i Pt 1000 Ω (3850), Cu 10 i 50 Ω, Ni 100 i 120 Ω
Sprawdzanie systemów przepływowych i wibracyjnych – generowanie i pomiar częstotliwości do 2000 CPM (Counts-per-Minute), 999,99 Hz, 9999,9 Hz i do 20,000 kHz                                        Wykrywanie uszkodzeń pętli i przewodów – wbudowany tester ciągłości z sygnałem dźwiękowym                                                                                                                      Łatwość odczytu – włączane podświetlanie ekranu umożliwiające odczyt w nieoświetlonych miejscach kalibrowanej instalacji                                                                                      Szybkie ustawianie dowolnych trzech sygnałów wyjściowych oraz automatyczna, skokowa lub liniowa zmiana sygnału wyjściowego – łatwe ustawianie dowolnej wartości za pomocą pokrętła „DIAL" oraz zapisywanie dowolnych trzech wartości sygnału wyjściowego w celu ich natychmiastowego wybrania za pomocą przełącznika EZ-CHECKTM. Wybór 2, 3, 5 lub 11 kroków automatycznej, skokowej zmiany sygnału wyjściowego o 100%, 50%, 25% lub 10% zakresu. W ustawieniu RAMP liniowa zmiana sygnału pomiędzy 0 i wartością zakresu. Ustawianie czasu zmian sygnału na wartości 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 lub 60 sekund.                                          Pomiar czujników temperatury i częstotliwości, prądów pętli i napięć – sprawdzanie sygnałów z czujników. Natychmiastowe wyświetlanie wartości ekstremalnych w celu sprawdzenia zmienności procesów.                                                                                              Konstrukcja Evolutionary – kalibratory PIECAL są projektowane i konstruowane przez członków tego samego zespołu, który zaprojektował i skonstruował kalibratory produkowane przez firmę Fluke* pod nazwą Altek*. Kalibrator wielofunkcyjny PIECAL 820, w porównaniu do innych marek, wyposażony jest w gumowy holster, odchylaną podpórkę, podświetlany wyświetlacz z większymi cyframi, większą dokładność i więcej zakresów.

*) kalibratory PIECAL nie są produkowane lub dystrybuowane przez Fluke Corp lub Altek Industries Inc, będących producentami kalibratorów Altek.

Kalibrator prądu

Łatwość obsługi – za pomocą kalibratora wielofunkcyjnego PIECAL 820 można sprawdzać, kalibrować i mierzyć wszystkie urządzenia z sygnałami prądowymi stosowane w pętlach stałoprądowych 4 – 20 mA. Może być on używany we wszystkich punktach dostępowych pętli. Generuje i mierzy prądy w zakresie od 0,00 do 24,00 mA, symuluje przetworniki dwuprzewodowe oraz umożliwia jednoczesne zasilanie i pomiar sygnału wyjściowego tych przetworników.
Źródło prądu miliamperowego – kalibrowanie rejestratorów, wskaźników cyfrowych, zaworów skokowych i innych urządzeń, których wejściem jest prąd pętli 4 – 20 mA. Umożliwia łatwe ustawienie dowolnego prądu z rozdzielczością 0,01mA za pomocą cyfrowego potencjometru „EZ-DIAL" lub użyć zaprogramowanych wcześniej wartości EZ-CHECK™ w zakresie 4,00 mA (0,0%) i 20,00 mA (100,0%).
Kalibracja z wykorzystaniem zasilania z pętli – umożliwia sprawdzenie przewodów i odbiorników pętli prądowej po podłączeniu go do obwodu w miejsce dwuprzewodowego przetwornika. PIECAL 820 wykorzystuje zasilanie pętli w zakresie napięć stałych od 2 V do 60 V.
Pomiar prądu pętli – kalibrator wielofunkcyjny Piecal 820 umożliwia sprawdzenie wyjść sterowników lub pomiar natężenia prądu w dowolnym punkcie pętli. PIECAL 820 mierzy prąd w zakresie od 0,00 do 24,00 mA (od -25,0% do 125,0%) z dokładnością większą niż większość multimetrów.
Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych – kalibrator wielofunkcyjny Piecal 820 umożliwia zasilanie napięciem 24 Vdc dowolnych lub wszystkich urządzeń w pętli, wykorzystując swoje wewnętrzne baterie i zasilacz, przy jednoczesnym pomiarze wyjść przetwornika dwuprzewodowego lub innych urządzeń w pętli. Dzięki wbudowanemu rezystorowi 250 Ω współpracuje z przetwornikami HART™.

Kalibrator napięcia

Źródło napięcia stałego mV i V – kalibratorem wielofunkcyjnym PIECAL 820 można sprawdzać, kalibrować i mierzyć wszystkie urządzenia generujące napięcia w zakresie V, mV oraz mierniki pH znajdujące się w zakładzie. Zakresy napięć 0 ÷ 10,25 Vdc i -10,00 ÷80,00 mV.
Pomiar napięć stałych – PIECAL 820 może mierzyć napięcia stałe w zakresach 0 ÷ 10,25 V,
-10,00 ÷ 80,00 mV i 0,0 ÷ 60,0 V. Stosowany do sprawdzania zasilaczy pętli, przetworników I/V, sygnałów od 1 V do 5 V i innych napięć.

Kalibrator częstotliwości

Kalibracja przepływomierzy i urządzeń częstotliwościowych – generowanie przemiennego sygnału prostokątnego umożliwiającego spraw-dzanie, kalibrację i pomiar wszystkich przyrządów częstotliwościowych w zakładzie. Generowanie i pomiar częstotliwości do 2000 CPM (Counts-per-Minute), 0,01 ÷ 999,99 Hz, 0,1 ÷ 9999,9 Hz i 0,001 ÷ 20,000 kHz.
Sprawdzanie czujników optycznych – PIECAL 820 ma zieloną diodę LED błyskającą w synchronizacji z częstotliwością sygnału generowanego przez kalibrator. Po wyborze częstotliwości należy przyłożyć kalibrator do czujnika optycznego tak, aby zielona dioda LED oświetlała czujnik.

Kalibrator termopar

Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury (°C lub °F) – likwidacja praktyki noszenia źródła sygnałów mV z tabelami przeliczeniowymi termopar. PIECAL 820 pracuje z wieloma typami termopar, włączając typy J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) i P (Platinel II). Łatwe i szybkie ustawianie wartości z dokładnością 0,1° za pomocą potencjometru „EZ-DIAL" oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem EZ-CHECKTM.
Pomiar termopar – sprawdzanie połączeń termopar i wyszukiwanie przerwanych przewodów lub skorodowanych połączeń. Po podłączeniu termopary z miniaturową złączką termoparową PIECAL 820 mierzy sygnał z termopary w stopniach C lub F.

Kalibrator rezystorów termometrycznych RTD

Łatwość obsługi – kalibratorem PIECAL 820 można sprawdzać i kalibrować wszystkie urządzenia wykorzystujące rezystory RTD i mierzyć czujniki temperatury RTD. Kalibrator automatycznie wskazuje połączenia na wyświetlaczu LCD, ułatwiając pracę.
Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury (°C lub °F) – likwidacja konieczności noszenia opornicy dekadowej i przeliczeniowych tabel RTD. Kalibrator PIECAL 820 współpracuje z rezystorami RTD, łącznie z Pt 100 (alfa = 3850, 3902, 3916, 3926) i Pt 1000 (alfa = 3850), Cu 10 i 50 omów, Ni 100 i 120 omów. Łatwe i szybkie ustawianie wartości z dokładnością 0,1° za pomocą potencjometru „EZ-DIAL" oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem EZ-CHECKTM. PIECAL 820 może być również wykorzystywany jako opornica dekadowa w zakresach 0,0 ÷ 401,0 omów i 0 ÷ 4001 omów.
Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami automatyki przemysłowej – żaden z konkurencyjnych kalibratorów nie jest kompatybilny z tak wieloma urządzeniami instalacji technologicznych. PIECAL 820 może być podłączany bezpośrednio do wejść RTD przetworników, PLC, DCS i wielokanałowych rejestratorów i testować ich wyjścia sygnałowe lub wyświetlane wartości. Kalibrator może pracować zarówno ze starymi urządzeniami ze stałymi prądami wzbudzenia, jak i z nowszymi urządzeniami wielokanałowymi, w których prądy wzbudzenia są przełączane pomiędzy kanałami wejściowymi.
Pomiar czujników RTD – sprawdzanie połączeń czujników i wyszukiwanie, opatentowaną metodą, przerwanych przewodów. . Kalibrator PIECAL 820 może być podłączony do dwu-, trój- lub czteroprzewodowych rezystorów RTD i wyświetlać wyniki w stopniach C lub F.

Tester ciągłości połączeń

Wyszukiwanie uszkodzeń przewodów i połączeń – wbudowany do kalibratora tester ciągłości umożliwia sprawdzanie przewodów i połączeń w czasie prac instalacyjnych lub lokalizowanie zwarć. Tester sygnalizuje sygnałem dźwiękowym dla rezystancji od 0 do 10 omów.
Dane techniczne kalibratora wielofunkcyjnego PIECAL 820

Ogólne
Zakres temperatur pracy – 20°C ÷ 60°C
Zakres temperatur przechowywania – 30°C ÷ 60°C
Dryf temperaturowy ≤ 0,01 %/ OC pełnej skali
Zakres wilgotności względnej RH 10% ≤ RH ≤ 90% (0 ÷ 35OC), bez kondensacji
10% ≤ RH ≤ 70% (35OC ÷ 60OC), bez kondensacji
Tłumienie sygnału nałożonego NMR 50/60 Hz, 50 dB
Tłumienie sygnału wspólnego CMR 50/60 Hz, 120 dB
Szum ≤ ½ najmniej znaczącej cyfry od 0,1 do 10 Hz
Wymiary 14,3 x 7,6 x 4,1 cm
Masa 340 g (z bateriami i holsterem)
Zasilanie 4 x 1,5 V (LR6), alkaliczne
Czas pracy baterii: pomiary: ≥ 20 godz, źródło mA: ≥ 14 godz dla 12 mA i 250 Ω, pomiary z zasilaniem: ≥ 12 godz dla 20 mA, źródło V, Ω, T/C, RTD i Hz: ≥ 20 godz
Rozładowanie baterii: sygnalizacja rozładowania, gdy pozostaje 1 godz pracy
Zabezpieczenie do 60 VRMS (w czasie do 30 sekund): czerwona dioda LED wskazuje przeciążenie lub wartości z poza zakresu
Wyświetlacz: wysokokontrastowy wskaźnik LCD z podświetleniem LED, wysokość cyfr 8 mm

Pomiar prądów miliamperowych
Zakresy i rozdzielczość: 0,00 ÷ 24,00 mA lub -25,0% ÷ 125,0% zakresu 4 ÷ 20 mA
Dokładność: ≤ ±(0,03% pełnej skali)
Spadek napięcia na kalibratorze: ≤ 2 V dla 24 mA
Przeciążenie / Ograniczenie prądowe: nominalnie 25 mA

Źródło/Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych
Zakresy i rozdzielczość: 0,00 ÷ 24,00 mA lub -25,0% ÷ 125,0% zakresu 4 ÷ 20 mA
Dokładność: ≤ ±(0,03% pełnej skali)
Obciążalność: ≥ 24 VDC dla 20,00 mA
Możliwość zasilania pętli: 1200 Ω i 20 mA przez nominalnie 15 godz, 950 Ω z włączonym rezystorem HART

Symulacja przetwornika dwuprzewodowego
Dokładność: jak dla Źródło/Zasilanie i Pomiar
Spadek napięcia na kalibratorze: ≤ 2 V dla 20 mA
Zabezpieczenie prądowe: nominalnie 24 mA
Zabezpieczenie napięciowe: 2 VDC ÷ 60 VDC (bezbezpiecznikowe zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością podłączenia)

Pomiar napięć stałych
Zakres i rozdzielczość 0,00 ÷ 80,00 mV; 0,00 ÷ 10,25 V; 0,0 ÷ 60,0 V
Dokładność: ≤ ±0,03% pełnej skali
Rezystancja wejściowa: ≥ 1 MΩ

Źródło napięć stałych
Zakres i rozdzielczość: -10,00 ÷ 80,00 mV, 0,00 ÷ 10,25 V
Dokładność: ≤ ±0,03% pełnej skali
Prąd źródła: ≥ 24 mA
Sink current: > 16 mA
Impedancja wyjściowa: <1 Ω
Czas trwania zwarcia: nieskończony

Zadawanie sygnału termopary
Dokładność: ≤ ±0,03% pełnej skali [Uwaga: pełna skala to 80,00 mV]
Kompensacja zimnego złącza: uwzględniona w dokładności
Impedancja wejściowa: < 1Ω
Prąd żródła < 20 mA (generuje 80 mV na 10 Ω)

Pomiar sygnału termopary
Dokładność i kompensacja zimnego złącza: takie jak dla zadajnika sygnału termopary
Impedancja wejściowa: >1 MΩ
Próg uznania termopary za uszkodzoną, impuls: 10 kΩ; impuls < 5 µA przez 300 ms (nominalnie)

Pomiar RTD, rezystancji i ciągłości
Zakresy rezystancji: 0,0 + 401,0 Ω, 0 ÷ 4010 Ω
Dokładność: ±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω)
Prąd pobudzający: 1,0 mA do 401 Ω; 0,6 mA do 4010Ω (nominalnie)
Ciągłość: 0,0 do 401,0 Ω; sygnał dźwiękowy od 0,0 do 100,0 Ω

Generacja częstotliwości
Zakresy: 1 ÷ 2000 cykli/min; 0,01 ÷ 999,99 Hz; 0,1 ÷ 9999,9 Hz:0,001 ÷ 20,000 kHz
Dokładność: ≤ ±0,03% pełnej skali
Sygnał wyjściowy: prostokątny, przemienny -1,0 V ÷ 5 Vp-p ±10%
Czas narastania (10 ÷ 90% amplitudy): < 10 µs
Impedancja wyjściowa: < 1 Ω
Prąd wyjściowy: > 1 mARMS dla 20 kHz
Czas trwania zwarcia: nieograniczony
Sprzężenie optyczne: zielona LED (Hz Sync) mrugająca z częstotliwością sygnału wyjściowego

Pomiar częstotliwości
Zakresy i dokładność: jak dla generacji częstotliwości
Poziom wyzwalania: 1 VRMS, sprzężenie stałoprądowe
Impedancja wejściowa: >1 MΩ + 60 pF

Zadawanie sygnałów RTD i rezystancji
Dokładność:
prąd pobudzający od 1 do 10,2 mA: ±(0,03% pełnej skali + 0,075 Ω)

Zakresy rezystancji: 0,0 ÷ 410,0 Ω, 0 ÷ 4001 Ω

Zakres dozwolonego prądu pobudzającego:                                                                                < 410 Ω: maks. 10,2 mA; stały lub impulsowy/chwilowy                                                          410 Ω ÷ 4001 Ω: maks. 1 mA; stały lub impulsowy/chwilowy

Kompatybilność z imp. pobudzeniem prądowym: DC ÷ szerokość impulsu 0,01 s

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

DASAP Jarosław Lipiński

Adres: ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne

Nr telefonu: 509642500 Skopiuj

Nr telefonu: 509045180 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...