Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2006-05-31
Rejestrator temperatury / procesu typ 5000B
Producent:
Eurotherm
Rejestrator 5000B - Bezpieczna rejestracja i archiwizacja danych przez www lub ftp via ethernet
Pamięć FLASH ze strategią ochrony danych przed zniszczeniem i ingerencją.

Nowy rejestrator 5000B firmy Eurotherm to wysokiej jakości urządzenie do zbierania, rejestracji i archiwizacji danych przez Internet.
Ten innowacyjny produkt oferuje możliwość konfiguracji, działania i podglądu danych przez sieć lokalną lub rozległą z wykorzystaniem łącza ethernetu przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowego poziomu bezpieczeństwa danych.
Rejestrator został zaprojektowany aby spełnić wymagania walidacji zgodnie z FDA (Food and Drags Administration) oraz innych norm i wymagań w stosunku do cyfrowego zapisu i przechowywania danych dla urządzeń wykorzystywanych m.in. w przemyśle farmaceutycznym.
Na życzenie naszych klientów rejestratory mogą być dostarczane ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w celu walidacji rejestratorów zgodnie z wymaganiami:

GAMP CFR21 część 11
( Guide Validation of Automated Systems in Pharmaceutical Manufacture)

Rejestrator 5000B odmiennie od innych oferowanych na rynku rejestratorów czy systemów zarządzania i rejestracji danych procesu nie jest wyposażony w interfejs operatora - ekran dotykowy.
W zamian skonfigurowany jest i działa poprzez łącze ethernet oraz standardowy dla niego pełny pakiet oprogramowania firmy Eurotherm - pakiet Bridge 5000.
Dane procesu rejestrowane są na nieulotnej pamięci typu Flash (13,25 M) i następnie archiwizowane przez sieć w plikach, na zdalnych nośnikach archiwizacji danych. Operacje te wykonywane są z wykorzystaniem zastrzeżonej procedury rejestracji danych i strategii archiwizacji zabezpieczającej dane przed zniszczeniem oraz wszelkimi próbami manipulacji.
Rejestrator wykorzystując protokół FTP (Protokół transmisji plików) oraz pakiet Bridge 5000 umożliwia sterowanie oraz podgląd zarówno bieżących jak i już zarejestrowanych parametrów procesu.

Główne cechy rejestratora:

· zaawansowane, w pełni bezpieczne procedury rejestracji i archiwizacji danych
· próbkowanie równoległe - 125 ms (wszystkie kanały, wszystkie grupy)
· FTP (Klient / Server)
· zdalny, on-line podgląd, konfiguracja i operacje na danych
· standardowo oprogramowanie:
o Review
o Configuration Editor
o Bridge 5000 - pełna wersja
· 6 uniwersalnych wejść na kartę
· funkcje matematyczne w tym: sumatory, timery, liczniki
· ekrany użytkownika do zdalnego podglądu (do edycji)
· przetwarzanie wsadowe
· opcjonalny pakiet cech kontroli i śledzenia dostępu zgodny z wymaganiami CFR21 p11
· synchronizacja czasu (Protokół SNTP, Klient / Server)

Oprogramowanie

Standardowo z każdym rejestratorem 5000B otrzymamy:

· Bridge 5000 - do podglądu, konfiguracji i sterowania (działanie) rejestratora.

· FTP (File Transfer Protocol) - FTP klient i server jako standardowy protokół komunikacji. FTP może być wykorzystany do transferu plików do programu Review lub sprowadzenia pliku z rejestratora poprzez sieć używając czy to przeglądarki stron www, czy określonego pakietu FTP.

· Review - aplikacja tworząca skuteczną, wydajną i bezpieczną bibliotekę danych z której przebiegi mogą być odtwarzane, drukowane i eksportowane do innych aplikacji PC. Zarejestrowane pliki z rejestratora są zapisywane w formacie binarnym, odpornym na manipulacje i próby zmiany. Zapisane w tym formacie przebiegi historyczne jak i nowe, można bezpiecznie przeglądać na komputerze PC.

- możliwość wydruku wykresów
- kompresja czasu (kompresja lub rozszerzenie osi czasu aby uzyskać więcej szczegółów)
- rozdzielczość 125 ms
- możliwość wyświetlania i eksportowania wiadomości tekstowych
- dane mogą być otrzymywane automatycznie, bezpośrednio z rejestratora poprzez sieć lub na żądanie
- cechy przeszukiwania wsadowego

· Configuration Editor - pakiet do konfiguracji rejestratora w cyklu off-line. Konfiguracje mogą być tworzone i przechowywane na PC i łatwo ładowane do rejestratora jeśli wystąpi taka konieczność.

Opcje:

· Batch 5000
Wykonanie, podgląd i rejestracja rozkazów na wybranej grupie danych

· Screen Builder
Możliwość tworzenia własnych ekranów z danymi procesu. Czy jest to prosty ekran przedstawiający kilka przebiegów grupy danych, czy graficzny obraz całego procesu, opcja ta oferuje całkowitą elastyczność dla lepszego zobrazowania przebiegu procesu.

· Auditor
System praw dostępu, możliwości śledzenia i kontroli działania aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa danych.

· Funkcje matematyczne, liczniki, sumatory
Wybór liczby kanałów najbardziej odpowiadających potrzebom procesu, zarządzanie i organizacja danych, z możliwością wstępnego ustawienia czy wyzerowania zabezpieczonego hasłem dostępu.

· Timery
12 układów czasowych do automatyzacji sekwencji i wyzwalania określonych zdarzeń.

· Grupy
Grupowanie danych, najbardziej odpowiadające wymaganiom procesu. Każda grupa może mieć inne parametry zakresu rejestracji, podglądu, prędkości śledzenia i strategii archiwizacji.


Kontrola dostępu - bezpieczeństwo danych

Kontrola dostępu oraz bezpieczeństwo systemu i danych zastosowane w rejestratorze 5000B są na najwyższym poziomie a zastosowane rozwiązania umożliwiają wykorzystanie urządzenia wszędzie tam gdzie bezpieczeństwo danych jest najwyższej wagi.

Główne cechy:

- bezpieczny format danych - binarny; z sumą kontrolną
- brak ograniczeń w ilości użytkowników, każdy ma unikalny login i hasło
- konfigurowalne prawa dostępu do zasobów rejestratora
- deaktywacja konta wciąż pozostawia rekord i nazwę użytkownika

Cechy opcjonalne dostępne w pakiecie Auditor:

- wbudowany, generowany wewnętrznie ślad kontrolny zawierający datę, czas, szczegóły akcji i operatora.
- żądanie autoryzacji, drugiej sygnatury przed wykonaniem akcji lub powtórne żądanie nazwy i hasła
- możliwość dołączania notatek tekstowych potwierdzonych cyfrowym podpisem.
- konfiguracja minimalnej długości hasła: 1÷20 znaków alfanumerycznych
- automatyczna blokada ważności hasła logowania po określonym (ustawionym w konfiguracji) czasie.
- blokada dostępu po (x) nieudanych próbach wejścia do systemu
- automatyczne wylogowanie po upływie określonego okresu czasu
- rejestracja logujących: zapis ID logującego, daty i czasu logowaniaSposób wyświetlania danych

Rejestrator umożliwia pełną konfigurację sposobu wizualizacji danych procesu.
Dane można przedstawiać w postaci wykresów słupkowych pionowych i poziomych, wykresów (pionowo i poziomo), wartości numerycznych.
Możliwe jest również tworzenie własnych ekranów (max. 6) z parametrami procesu.
Informacje przedstawione w oparciu o własny szablon bardziej odzwierciedlają przebieg toczącego się procesu.
Rejestrator umożliwia również grupowanie danych i umieszczanie ich na jednym wspólnym ekranie, dając operatorowi jednoczesny podgląd na strategiczne parametry procesu.

Pakiet oprogramowania - Screen builder - występujący
w opcji pozwala tworzyć lub importować gotowe obrazki jako podkład do czytelnego pokazania procesu.
- tendencja pionowo i poziomo
- wykres słupkowy pionowy \ poziomy
- wartości numeryczne
- ekrany użytkownika (do 6 ekranów)
- trendy historyczne


Okres przechowywania danych:

archiwizacja przez Ethernet - nieograniczony
zapis do pamięci FLASH:

Próbkowanie[sek.] / Czas zapisu[dni]
0,25 > 1
0,5 > 4
1 > 9
5 > 46
10 > 93
30 > 281
60 > 528

-------------------------------------------------------
Więcej informacji n/t rejestratora 5000B oraz innych produktów grupy firm Eurotherm LTD:

http://www.eurotherm.pl
e-mail: info@elektro-trading.com.pl
tel: (0-32) 734-55-72 / fax: (0-32) 734-55-70

Dystrybutor

ELEKTRO-TRADING

Adres: Gojawiczyńskiej 13, 44-109 Gliwice
Nr telefonu: 032 330-45-70, 734-55-72 Pokaż numer
Faks: 032 330-45-74, 734-55-70 Pokaż numer

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Kategorie produktu

Reklama: Chcesz taką reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »