Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2004-03-05
Stacjonarny System Monitoring Emisji
Producent:
OMC ENVAG
1. Informacje ogólne

System przewidziany jest do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, poprzez pomiar składników wymaganych przez regulacje urzędowe, tj.:

- stężenie NOx w spalinach,
- stężenie CO w spalinach,
- stężenie SO2 w spalinach,
- stężenie O2 w spalinach,
- stężenie CO2 w spalinach,
- zapylenie spalin,
- prędkość przepływu spalin (przepływ objętościowy),
- temperatura spalin,
- ciśnienia spalin.
- wilgotność spalin (opcja)


Ciągły pomiar i rejestracja tych wielkości pozwala na tworzenie raportów dla służb WIOŚ w oparciu o rzeczywiste wartości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
W systemie używane są dwie metody pomiaru:
- metoda ekstrakcyjna – pomiar składników gazowych,
- metoda in-situ: zapylenie, prędkość przepływu, ciśnienie, temperatura spalin.
W dalszej części opisano strukturę systemu pomiarowego oraz jego poszczególne składniki.

2. Skrócony opis systemu

Zamontowana na kanale spalin grzana sonda gazowa, poprzez rurę poboru, zasysa gorącą próbkę spalin. Poprzez grzany przewód gazowy próbka jest transportowana kontenera, gdzie następuje przygotowania próbki, tzn., oziębienie próbki, osuszenie oraz odfiltrowanie pozostałych cząstek pyłów.

Sygnałem wyjściowym z analizatorów są sygnały prądowe, które bezpośrednio odwzorowują informacje o m5ierzonych stężeniach poszczególnych składników. Sygnały prądowe przesyłane są do koncentratora sygnałów, który zamienia je na postać cyfrową.

Jednocześnie, na kanale spalin dokonywane są pomiary: zapylenia, prędkości przepływu, ciśnienia i temperatury spalin. Analogicznie, wyniki pomiarów w postaci sygnału prądowego trafiają do koncentratora.

Również sygnały statusowe poszczególnych urządzeń, informujące o stanach pracy poszczególnych urządzeń są podłączone do koncentratora.

Dane z koncentratora sygnałów, przetworzone, na postać cyfrową, są zapisywane w komputerze emisyjnym. Komputer emisyjny jest również odpowiedzialny za dalszą obróbkę danych, taką jak: przeliczanie, prezentacja, sprawdzanie poprawności i archiwizacja.

Komputer emisyjny umożliwia jest podłączony do sieci ethernet, za pomocą której udostępnia dane pomiarowe i sygnały statusu na zdalnych komputerach, zwanych stacjami operatorskimi.


Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży automatyki przemysłowej.

Dystrybutor

OMC ENVAG

Adres: Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

Nr telefonu: 22 858 78 78 Skopiuj

Faks: 22 858 78 97 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal automatyka.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...